Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


Boschwegs Kinderkoor

Opgericht eind jaren 1960 - tot op heden actief.

Het ontstaan van het Boschwegs kinderkoor.

Het moet eind jaren 1960 zijn geweest dat kapelaan Korver(?) op de Mariaschool kwam vragen of iemand met een groep kinderen achter in de kerk kwam zitten zodat de ingevoerde volkszang wat ondersteuning kreeg.

Omdat ik in Schijndel woonde, was ik wel genegen dit op me te nemen. Elke zaterdagavond waren kinderen present.
Toen dit eenmaal ingeburgerd was werd ons gevraagd om op het koor te gaan staan.
Zr Ma. Antoine begeleidde ons op het orgel.
Elke H.Mis werd destijds afgesloten met het lied-U zij de glorie - en iedereen zong het uit volle borst mee.

Dit was het begin van het koor.

Bron:Teresa van den Hurk van Tilborg, Helmond, 21-10-2008
Note redactie: Theresa studeerde af aan de PA in 1962, was onderwijzeres te Schijndel en vertrok uit Schijndel rond 1970.

Reactie 1
Ik ben lid geweest van het kinderkoor vanaf 1972 (eerste klas) tot dat ik van de basisschool afging (juli 1978).
Je mocht lid worden van het kinderkoor als je je eerste communie had gedaan. In die tijd was dat nog in de eerste klas (groep 3).
Al kon je nog niet lezen maar wel mooi (!!) zingen mocht je erbij. Daar werd je op geselecteerd, want het aanbod was toen nog groot.
We repeteerden elke donderdag na school. Ik heb maar even samen met zr. Antoine gerepeteerd, daarna heeft Cees Hamers het koor gedirigeerd. Dit heeft hij erg lang gedaan.
Ik weet niet wie nu de dirigent is maar ze luisteren nog steeds de gezinsvieringen op.

We zijn met een gezin van 6 kinderen. We hebben gewoond op de Oetelaarsestraat en van ons zessen hebben 5 kinderen bij het kinderkoor Boschweg gezeten. Alleen onze oudste, Jan, is geen lid geweest. Zijn 3 kinderen echter wel. De jongste, Femke, is nu nog lid.
Mijn schoonzus is Bea Hellings-van Son is momenteel bestuurslid.

Bron:Carina Beekmans-Hellings, Oirschot, 20-10-2008

Reactie 2
Alle kinderen van de basisschool van klas 2 (na de communie) tot klas 6 mochten lid worden. Dit waren voornamelijk kinderen van de Mariaschool.
Cees Hamers (nog leraar op de basisschool het Kwekkeveld) is hier later dirigent van dit koor geworden en Hannie was organiste.
Wij repeteerden in het oude parochiehuis of in de kerk en we zongen elk weekend in de Boschwegse kerk. We verzorgden soms ook missen in andere plaatsen en tijdens Kerst.

Bron/ingezonden door:Dorien van Engeland, 21-10-08

Foto

Foto 1488, ca 1976
Achterste rij A: 1 Ton van Roosmalen; 2 … Timmermans (zus van A3 en B5).; 3 ….Timmermans (zus van A2 en B5 ); 4 Ellie van Engeland; 5 Mieke van Zoggel; 6 Maria van Engeland; 7 Anita van Roosmalen.
Rij B: 1 Rian Verhoeven; 2 Erik vd Broek; 3 Henriette vd Oetelaar, 4 Gera van Brunschot: 5 … Timmermans (zus van A2+3), 6 Julienne Boom, 7 Marianne Hellings; 8 Hariet van Veghel; 9 Marieke van Heijningen.
Rij C: 1 Gracia Lucius; 2 Ellen Spierings.; 3 Erica Doreleijers; 4 Gerrie vd Vorstenbosch(zusje van Ada), 5 Janine Have, 6 Ellen Verstraten; 7 Ineke Brus; 8 Niekske Heesters, 9 Jose van Heeswijk; 10 Wiljan....,
Rij D: 1 Toby Brus; 2 Rian vd Oetelaar, 3 Anita vd Broek, 4 Ellen vd Bogaard; 5 Dorien van Engeland, 6 …van Roosmalen; 7 Els vd Velden, 8 Eline Verhagen, 9 Carina Hellings; 10 Ingrid vd Broek; 11 Miranka van Osta, 12 Zr. Ma. Antoine.

Met dank aan Jan van den Bosch voor de foto en de (achter) namen van A1+4-7, B1+2+4+7+8, C3+7+9, D1+4+6+9+10.
Met dank aan Teresa van den Hurk van Tilborg voor de naam van D12.
Met dank aan Erica Doreleijers voor de namen van A2+3+6, B1+3+4-6+9, C1+4+5+8+10, D2-5+7-9-11+12.
Met dank aan Miranka van Boxtel- van Osta voor de naam van C2.
Met dank aan Dorien van Engeland voor de naam van C2+6.
Met dank aan Carina Beekmans-Hellings voor de (voor)namen van A2 of B5, B7, C4, D9.

 Reageren 

Naar bovenkant pagina