Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


Schijndels Voetbal Algemeen


We kennen/kenden in Schijndel, volgende voetbalverenigingen:

Periode - Vereniging


Amicitia / Prins Hendrik.
1917? - tot 1923?

De eerste bekende voetbal vereniging in Schijndel had de naam Amicitia
Jan Wels, zoon van Nico Wels, heeft onderstaande foto (3115) in bezit en op de achterzijde staat "1917"geschreven wat kan betekenen dat de vereniging in dat jaar bestond, wellicht is opgericht.
Nico vertelde zijn zoon dat hij de oprichter was van Schijndels eerste voetbalvereniging Amicitia.
Nico is geboren op 5 januari 1901, wat betekend dat hij op 16 jarige leefftijd een voetbalvereniging heeft opgericht terwijl hij in Vught woonde. Op zich is dit vreemd maar niet onmogelijk.
Wie kan ons hier meer over vertellen?
Foto Foto
Foto 3115, 1917 of 1918. Amicitia
Van Harry Thommassen ontvingen wij foto 3115 die verstuurt was als ansicht kaart met een post stempel van 12.X.18., waarschijnlijk 918.
Rij A : 1 Nico Wels, 2 Jan de Laat, 3 Leo van Nuland, 4 Piet van de Velde, 5 Theo Wels,
Rij B: 1 Jan Kuipers, 2 "Sjakie", 3 Jan van de Velde

Met dank aan Jan Wels voor de namen.
Wie weet de werkelijke naam van B2?

Foto 536, rond 1928. Hier, aan de Kloosterweg, was het voetbalveld Amicitia.
Diverse keren heeft Nico zijn zoon Jan verteld dat midden in het voetbalveld een grote ronde waterput lag waar omheen gevoetbald moest worden. De put is op deze foto uit rond 1928 niet meer te zien.

De eerste bekende voetbal vereniging in Schijndel had de naam Amicitia en wordt al genoemd in 1919.
Een jaar later werd deze naam veranderd in Prins Hendrik.
Deze vereniging is geen lang leven beschoren en is al voor 1923 verdwenen.
Bron tekst: Een beeld van een dorp, Schijndel 1880-1940 Harrie Maas.
Foto Foto
Foto 1102, 1921. Prins Hendrik
Archief RKSV Schijndel.
Achterste rij A : 1 Nico Wels, 2 J Verhoeven, 3 M van Herpen, 4 Janus van Herpen, 5 J Spank, 6 J van Rullen.
Middelste rij B : 1 J van Liempd, 2 J Doeselaar, 3 Theo Wels.
Voorste rij C : 1 Frits Zangel, 2 L van Nuland, 3 St vd Wiel.
Met dank aan Jan Wels voor de voornamen van A1 en B3.
Foto 1103. Bewijs van Toegang
Archief RKSV Schijndel.

Wie weet er meer te vertellen over deze vereniging??

Sport Vereniging Molenheide.
1923 - ~ 1926?

Omstreeks 1923 wordt Sport Vereniging Molenheide (S.V.M.) opgericht.

Anders dan de naam doet vermoeden was de naam de Molendijk of de Boschweg niet het thuishonk van S.V.M.

Evenals de andere genoemde verenigingen was S.V.M een club van het centrum. De verwijzing naar de Molenheide had te maken met het feit dat directeur Boland van de Molenheide de voetbalclub financieel steunde.
De reden is niet bekend maar omstreeks 1926 trok Boland zijn steun aan de vereniging in.
Het is niet duidelijk tot wanneer deze vereniging bestaan heeft.

Kan iemand ons daar meer over vertellen?

Foto Foto 1104, 1923 SVM , Sport Vereniging Molenheide
Archief RKSV Schijndel.
Achterste rij A : 1 Nico Wels, 2 Frvan Drunen, 3 J.de Laat, 4 T..Tausch, 5 L.van Nuland
Middelste rij B : 1 J..van Liempd, 2 Harrie? van Alebeek, 3 A.van den Elzen
Voorste rij C : 1 Mvan Herpen, 2 Stvd Wiel, 3 Janus van Herpen
Met dank aan Jan Wels voor de voornaam van A1.
.


Bron tekst: "Een beeld van een dorp, Schijndel 1880-1940" Harrie Maas.

Ever Quick.
1926 - 1934

In 1926 werd directeur Boland van De Molenheide de stimulerende kracht achter de oprichting van de nieuwe voetbalvereniging Ever Quick. Typisch is dat deze club in de volksmond ook weer de "de Molenheide" werd genoemd. Met recht overigens, want het aantal spelers van Ever Quick dat tevens bij timmerfabriek De Molenheide werkte was opvallend groot. De vereniging is in het seizoen 1933/1934 een fusie aangegaan met de voetbalvereniging Avanti (zie hier onder).

Foto Foto AB38, 1929. Ever Quick bij het 40 jarig ambtsfeest dokter Koolen, in de Toon Bolsiusstraat.
"Kent u ze nog de Schijndelse", samengesteld door Saskia Visser.
Van Links naar rechts: 1 Harrie van Uden, 2 Driekske vd Broek, 3 Toon vd Aa, 4 Harrie vd Elzen, 5 Jan den Otter, 6 Hans den Otter, 7Jan van Rhee, 8 Piet den Otter, 9 Harrie van Alebeek, 10 Nard van Engeland, 11Piet Kastelijn, 12 Jan van Alebeek.


Bron tekst. Een beeld van een dorp, Schijndel 1880-1940 Harrie Maas.

Voor meer Ever Quick info/foto's zie LINK .

Heikantse Voetbal Vereniging/Club - RKVV Schijndel - RKSV Schijndel
1927 - heden.

Rond 1927 wordt de Heikantse Voetbal Vereniging (HVV) opgericht. Omdat er al een andere vereniging is met deze naam wordt dit veranderd in Heikantse Voetbal Club (HVC).
Later wordt deze naam veranderd in Room Katholieke Voetbal Vereniging Schijndel RKVV Schijndel.
In 1962 wordt dit RKSV Schijndel - Rooms Katholieke Sport Vereniging Schijndel om ook ander sporten bij de vereniging onder te kunnen brengen.

Foto Foto AB08, 1927. Eerste foto van voetbalvereninging "Schijndel".
"Kent u ze nog de Schijndelse", samengesteld door Saskia Visser.
Achterste rij A: 1 Jan van Schijndel, later doelman van "Schijndel", 2 Henk Damen, 3 Jo Jansen, 4 Jan de Laat, 5 Antoon Tausch, 6 Piet Jansen.
Rij B: 1 Harrie vd Elzen, 2 Mari Kiviets, 3 Jos vd Spank.
Rij C: 1 Antoon de Laat, 2 Adrianus vd Eerden (keeper), 3Adrianus vd Elzen.


Bronnen: "Kent u z e nog de Schijndelse" Saskia Visser, 1974, "Een beeld van een dorp, Schijndel 1880-1940", Harrie Maas, 1991, en de site van RKSV Schijndel, december 2007 noemen alle drie iets andere data maar over het bovenstaande zijn ze het wel eens.

Voor meer RKSV Schijndel info/foto's zie LINK .

RKSV Avanti - SV Avanti'31.
1931-heden.

In 1931 wordt in de wijk Boschweg de jeugdvereniging Rooms Katholieke Sport Vereniging Avanti (RKSVA) opgericht om de jeugd op te vangen. Verschillende sporten werden beoefend zoals gymnastiek/turnen, atletiek en uiteraard voetbal maar ook toneelspelen.
Na enige tijd bleef allen voetbal over.
In 1979 verandert men de naam in SV Avanti '31.

Foto Foto 1550, 1931. Oprichtingsfoto sportvereninging " Avanti" met Boschwegse molen op de achtergrond.
Met dank aan Henny Heijnen-Oerlemans (dochter van A17) voor de foto en Saskia Visser voor de namen.
Achterste rij A: 1 kapelaan de Beer, 2 dhr Grard van Rozendaal, 3 Jan van Rozendaal, 4 Harry Verhagen, 5 Harry van Kasteren, 6 Bertus Timmerman, 7 Gijs Schoenmakers, 8 Bertus van de Oetelaar, 9 Jan van Liempd, 10 Piet Verhagen, 11 Harrie van Heeswijk, 12 Johan van Rozendaal, 13 Harry Steenbakkers, 14 Jos van Liempd, 15 Jo Steenbakkers, 16 Harrie Langenhuyzen, 17 dhr. Huub Oerlemans, 18 dhr. A.J. van Oss, 19 dhr. Gijs van Oorschot, 20 dhr. H.J. Tibosch.
Rij B: 1 Marinus van Liempd, 2 Gijs van Liempd, 3 Wim vd Steen.
Rij C: 1 Frans van Rozendaal, 2 Antoon Timmermans, 3 Gerrit vd Heyden, 4 Jan vd Oetelaar, 5 Tinus vd Dungen, 6 Marinus vd Oetelaar, 7 Harry van Engeland, 8 Antoon Kasteleijn, 9 Wim Schakeraad, 10 Jo van Rooy, 11 Mies Verbruggen (geb.1919).
Rij D: 1 Harrie Bekkers, 2 Leo van Esdonk, 3 Jan vd Broek, 4 Bert van Uden, 5 Piet van Rozendaal, 6 Wim Rijkers, 7 Wim van Liempd, 8 Jan van Grinsven


Bron tekst: Jubileumboek 75 jaar SV Avanti '31

Voor meer SV Avanti '31 info/foto's zie LINK .

RKVV Wijbosch.
1935-1942

In 1935 namen J. Duffhues en H. van Alebeek het initiatief tot de oprichting van de RKVV Wijbosch. De vereniging telde een senioren- en een juniorenelftal. Gespeeld werd op een veld naast caf Jan Steenbakkers. De klompenmakerij achter het caf diende als kleedlokaal.
Het seniorenelftal speelde in de derde klasse RKVB Den Bosch. Het was een goed elftal dat in 1937, 1939 en 1940 kampioen werd.
Het ledental groeide en de club werd uitgebreid met een tweede seniorenelftal. Maar de club was geen lang leven beschoren. In de oorlog ontstond er al snel een gebrek aan spelers en middelen.
In 1941 werd het tweede elftal uit de competitie genomen en eind 1942 moest ook het eerste elftal worden ontbonden. Het bestuur besloot tot een fusie en zo vonden de overgebleven spelers van RKVV Wijbosch onderdak bij RKSV Schijndel.

Foto Foto AB31, 1938/39 toen de vereniging kampioen werd in de tweede klasse.
"Kent u ze nog de Schijndelse", samengesteld door Saskia Visser.
Achterste rij A: 1 G. Hermsen (voorzitter), 2 S. Duffhues (secretaris), 3 J. Wouters (bestuurslid), 4 W. Verhoeven, 5 J. Smits, 6 J. van Venrooy, 7 H. van Esch, 8 W. Duffhues, 9 H. Verhoeven, 10 J. va Balkom, 11 G. Rijkers, 12 J. van Giersbergen, 13 H. Korsten (penningmeester) en 14 A. Steenbakkers.
Rij B: 1 H. Bos, 2 M. Verhoeven, 3 A. van Venrooy, 4 J. Verhoeven en 5 A. Spierings.


Bron tekst: site RKSV WEC.

Wie heeft er meer info en/of foto's van RKVV Wijbosch zodat we deze vereniging ook een eigen pagina kunnen geven????
Was boven genoemde oprichter van RKVV Wijbosch, H. van Alebeek familie van de H. van Alebeek van Sport Vereniging Molenheide en/of Ever Quick?

RKSV W.E.C.
1948 - heden

Na de oorlog werd het gemis van een eigen voetbalclub in Wijbosch al weer snel voelbaar.
Op een proefvergadering in de jongensschool werd een voorlopig bestuur gekozen. De vergadering trok bijzonder veel belangstelling, ook uit Eerde.
In Eerde werd een aparte aanmeldingsvergadering gehouden in caf Stapelbroek en zo komt het dat de Wijbosch Eerde Combinatie haar wortels in twee dorpen heeft.
De officile oprichtingsvergadering vond plaats op 4 augustus 1948.
Bron:site RKSV WEC

Foto Foto 1553, 1955. T.g.v. Kampioensschap W.E.C.
Achterste rij A: 1 M. van Doleweerd, 2 W. Steenbakkers, 3 K. Steenbakkers, 4 B. Havinga, 5 Br. Steenbakkers, 6 H. Steenbakkers, 7 J. van Asseldonk, 8 B. Spierings.
Rij B: 1 C. vd Leest, 2 A. Verbruggen, 3 A. van Geffen, 4 H. vd Heuvel, 5 H. van Geffen, 6 H. van Alebeek.

Bron: B. Dagblad

Voor meer RKSV WEC info/foto's zie LINK.

 Reageren 

Naar bovenkant pagina