Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


SV Avanti '31


Opgericht 1931 - actief tot op heden.

Overzicht:

Historie volgens : "Kent u z e nog … de Schijndelse" Saskia Visser, 1974.
Volgens "Kent u z e nog … de Schijndelse" Saskia Visser, 1974, pagina 21, wordt voetbalvereninging " Avanti", dat wil zeggen "Vooruit", in 1931 opgericht door dhr. J.H. Tibosch met als doelstelling de jongens een beetje van de straat te houden en goede ontspanning te bieden.

Foto Foto 1550, 1931. Oprichtingsfoto sportvereninging " Avanti" met Boschwegse molen op de achtergrond.
Met dank aan Henny Heijnen-Oerlemans (dochter van A17) voor de foto en Saskia Visser voor de namen.
Achterste rij A: 1 kapelaan de Beer, 2 dhr Grard van Rozendaal, 3 Jan van Rozendaal, 4 Harry Verhagen, 5 Harry van Kasteren, 6 Bertus Timmerman, 7 Gijs Schoenmakers, 8 Bertus van de Oetelaar, 9 Jan van Liempd, 10 Piet Verhagen, 11 Harrie van Heeswijk, 12 Johan van Rozendaal, 13 Harry Steenbakkers, 14 Jos van Liempd, 15 Jo Steenbakkers, 16 Harrie Langenhuyzen, 17 dhr. Huub Oerlemans, 18 dhr. A.J. van Oss, 19 dhr. Gijs van Oorschot, 20 dhr. H.J. Tibosch.
Rij B: 1 Marinus van Liempd, 2 Gijs van Liempd, 3 Wim vd Steen.
Rij C: 1 Frans van Rozendaal, 2 Antoon Timmermans, 3 Gerrit vd Heyden, 4 Jan vd Oetelaar, 5 Tinus vd Dungen, 6 Marinus vd Oetelaar, 7 Harry van Engeland, 8 Antoon Kasteleijn, 9 Wim Schakeraad, 10 Jo van Rooy, 11 Mies Verbruggen (geb.1919).
Rij D: 1 Harrie Bekkers, 2 Leo van Esdonk, 3 Jan vd Broek, 4 Bert van Uden, 5 Piet van Rozendaal, 6 Wim Rijkers, 7 Wim van Liempd, 8 Jan van Grinsven


Bron tekst: "Kent u z e nog … de Schijndelse", samengesteld door Saskia Visser, 1974.
Bron foto: Henny Heijnen-Oerlemans (dochter van A17) (de foto) en Saskia Visser (de namen).

Historie volgens "Een beeld van een dorp, Schijndel 1880-1940" door Harrie Maas.
Volgens deze is Avanti in 1931 opgericht door kapelaan de Beer van de Boschweg als jeugdvereniging.
Men kon niet lid worden wanneer men niet lid was van de Heilige Familie. (Waarschijnlijk wordt hier bedoeld de "Kleine Helige Familie" die bedoeld was voor jongens, op 18 jarige leeftijd kon men lid worden van de "Helige Familie" - naschrift red.) Verdere gegevens komen over een met de geschiedenis zoals beschreven in het jubileumboek van de vereniging waarvan een samenvatting hieronder is weer gegeven.
Bron "Een beeld van een dorp, Schijndel 1880-1940" door Harrie Maas.

Historie volgens " Jubileumboek 75 SV Avanti '31, 1931-2006.

Oprichting.
Op 10 juli 1931 werd in de Schijndelse wijk "De Boschweg" (in die tijd 1450 mensen groot) Jeugdvereniging Avanti of RKSVA opgericht.
Over de juiste datum is in het verleden nogal wat verwarring geweest.
De een zegt 1 augustus 1931 en de ander 10 September 1931 (de 1e bestuursvergadering waarin taken en leiders werden vastgesteld), maar op foto's van oude clubvlaggen is echter duidelijk te lezen: opgericht 10 juli 1931.
Over het jaartal bestaat in elk geval geen twijfel! Avanti zoals men de club in de volksmond noemde werd destijds geboren uit pure noodzaak. De Boschwegse jeugd moest beter worden opgevangen. Verschillende sportbeoefeningen vonden plaats: gymnastiek, atletiek en uiteraard voetbal, maar ook toneelspelen. Leden van de voetbalclub moesten ook lid zijn van de godsdienstige vereniging de Heilige Familie. Na enige tijd bleek er te weinig belangstelling te zijn voor atletiek en tumen en werd definitief voor voetbal gekozen.

Met al zijn historische tekortkomingen willen wij dit stukje Avanti-geschiedenis dankbaar opdragen aan die lange, lange reeks van mensen (vaak zijn hun namen niet eens meer bekend), die onder het motto "Door Sport tot Beter Mens" van Avanti'31 hebben gemaakt wat het is en wat het ook moet zijn; een vereniging waarin iedereen in vrijheid, gelijkheid en in broederschap door zijn sport minstens een beetje een beter mens kan worden. Mogen de geestdrift, de inzet, de belangeloosheid en het idealisme van al die horde workers uit het verleden van Avanti'31 ook bij de volgende generaties hoog in het vaandel blijven, zodat we nog vele jaren kunnen blijven roepen: Voorwaarts oftewel Avanti ! We vervolgen hier met ons historisch overzicht tot aan het seizoen 195611957, het geboortejaar van ons clubblad.

De initiatiefnemer was de toenmalige kapelaan van De Boschvveg, de weleerwaarde heer De Beer samen met pastoor Pessers. Voorzitter van het eerste uur was de heer H.J. Tibosch, hoofd van de lagere school. Naast hem namen A.J. van Oss en G. van Oorschot als secretaris en penningmeester in het bestuur plaats. K. Timmennans, G. van Rozendaal, H. van Kasteren en Huub Oerlemans namen zitting als commissaris. Ongeveer 40 leden (die (evens lid moesten zijn van de Heilige Familie, dus katholiek) meldden zich aan en zo konden 3 elftallen worden gevormd, die vriendschappelijke wedstrijden speelden tegen o.a. patronaatsclubs.

Begin competitie voetbal:

In September 1932 kwam het eerste Avanti-elftal uit in de competitie van de 3e klasse van de Rooms Katholieke Voetbalbond Brabant (RKVBB). In december 1932 ging het 2e elftal de wei in, in de juniorencompetitie. In de loop van het seizoen 1933/1934 werd een fusie aangegaan met een andere Boschwegse voetbalvereniging. Ever Quick. Een van de spelers die via Ever Quick bij Avanti kwam, was Harrie van Uden , die later binnen de vereniging de rol speelde van actief voetballer (1926 tot 1943), jeugdleider, contributieophaler, elftalcommissielid, kantinebeheerder, bestuurslid, terreinknecht en redacteur clubblad.

Na 4 jaar wist men het zeker: Voetballen! Activiteiten op het gebied van atletiek, toneel etc. werden beëindigd. In het seizoen 1933/1934 werd Avanti 1 derde op de ranglijst, in het seizoen 34/35 en 35/36 tweede. Op 10 januari 1936 werd de eerste supportersvereniging opgericht met, bij oprichting, 28 leden. De wedstrijden werden gespeeld op de Boschweg op de piek van de huidige kruising Boschweg-Ericastraat. Een huizenhoge schutting moest voorkomen dat de uit koers geraakte ballen op de Boschweg terechtkwamen. Dit veld was eigendom van Grams van Oorschot, die tegenover het veld een café runde. Dit café was ook Avanti's eerste clublokaal.
Pikant detail is dat Avanti in die tijd naast het bestuur nog een machtig instituut kende, nl. de elftalcommissie. De elftalcommissie was verantwoordelijk voor de opstelling. Het was niet de trainer die de opstelling van een elftal maakte, maar wei deze elftalcommissie. De trainer was er alleen om de trainingen te verzorgen en het elftal te coachen. Over het maken van de opstelling hoefde en mocht hij zich niet druk maken.

De kampioensvlag ton voor het eerst worden gehesen in het roemruchte seizoen 36/37. Dat kampioenschap in de 2e klas RKVBB werd een feit na een wedstrijd thuis tegen Schijndel, die dankzij een eigen doelpunt met 1-0 kon worden gewonnen. Hieronder volgt een verslag van "Het Huisgezin" van 25 januari 1937.

" De wedstrijd had een tamelijk forsch karakter ofschoon van onsportiviteit geen sprake was. In het begin waren de partijen goed tegen elkaar opgewassen. Voor beide doelen ontstaan enkele hachelijke momenten. De achterhoeden weren zich geducht. Na een kwartier spelen wordt Avanti sterker en de gasten moeten alle zeilen bijzetten om doelpunten te voorkomen Het geluk helpt Schijndel een handje, ' n keihard schot belandt tegen de onderkant van de paal en eenige keurige aanvallen warden door vermeend offside te niet gedaan.
Direct na de rust doet de thuisclub er nog een schepje op en vele ballen suizen rakelings over en naast het doel. Heel Avanti dringt naar voren, wat aan het spel met ten goede komt. De midvoor van Avanti krijgt een prachtkans, maar de linksback der gasten die in uiterst moeilijke positie wil wegwerken, kopt in eigen doel 1-0. Avanti heeft doelpuntenhonger, maar het wil niet lukken. De rechtsbinnen vuurt drie vinnige schoten af, die telkens via de paal in het veld terugkaatsen. Het laatste kwartier valt er weinig moois te genieten, zodat met 1-0 het einde komt van deze spannende wedstrijd, die weinig fraais te genieten gaf. De scheidsrechter, de heer H. Foolen leidde rustig, maar op offside had hij nu en dan een slechte kijk."

Foto Foto 125, 1936/37, Avanti 2.
Achterste Rij A: 1………Broeksteeg, 2Jan van Roozendaal, 3Gijs van Oorschot, 4 J…vd Heijden, 5 meester H.J. Tibosch, 6 A…Steenbakkers, 7 meester van A. van Osch, 8 L….van Uden, 9Jan van Liempd, 10 J….van Herpen, 11 Th……van der Steen, 12 A……Kastelijn.
Rij B: 1 Gijs Verhagen, 2 H…. Verhagen, 3 A…..Timmermans.
Rij C: 1 J……Steenbakkers, 2 J…… van Alebeek, 3 H…….van de Heuvel.

Bedankt vd Sangen voor de foto.
Namen uit het boek uitgegeven bij 50 jarig bestaan Avanti.

Het voetbalseizoen werd afgesloten met 24 punten uit 12 wedstrijden; met 69 doelpunten voor en slechts 15 tegen. In die eerste jaren werd Avanti getraind door Frans Tausch, A. Oomen en Adr. van Herpen.

Vanaf 1938 volgden de jaren die voor welhaast elke vereniging moeilijk moeten zijn geweest door de mobilisatie en de 5 oorlogsjaren. Ondanks moeilijkheden van allerlei aard werd er natuurlijk toch zoveel mogelijk gevoetbald. In het zuiden van Nederland was het echter betrekkelijk rustig op oorlogsgebied en beperkten de gevolgen zich voor Schijndel en omgeving tot grote armoede en gebrek aan geld en goederen. Gedurende het seizoen 39- 40 voetbalde Avanti zelfs zo goed dat het 1e elftal kampioen werd in hun klasse. Van feesten was in die moeilijke oorlogsjaren echter nog geen sprake. Op de dag dat Avanti kampioen werd was de enige drank die genuttigd werd 1 fles jonge jenever die door Grams van Oorschot aan Avanti was geschonken. Hier moest men dan met 14 man mee doen. Toen brak echter de oorlog uit. In '40-'41 werd Avanti 2e maar toen mochten de nummers twee ook een gooi doen naar de promotie. En wat niemand had durven hopen, Avanti kwam als overwinnaar uit dit toernooi.

In het seizoen 42/43 werd wederom het kampioenschap van de onderafdeling behaald. Door de oorlogssituatie konden er echter geen promotiewedstrijden worden gespeeld. In het seizoen 1943/44 wist Avanti op het nippertje degradatie te voorkomen, maar mocht men toch promotiewedstrijden spelen vanwege het kampioenschap een jaar eerder. Samen met DVG. Haarsteeg, Helvoirt en Drunen haalde een herboren Avanti de promotie naar de 4e klasse van de KNVB. Het enthousiasme van de Boschwegse mensen kende geen grenzen. Met paard en wagen trok men erop uit om Avanti bij deze wedstrijden te steunen en aan te moedigen. Op 2° Pinksterdag was het dan zover. Via een 0-1 overwinning in en bij Drunen promoveerde Avanti. Keeper Jo Blummel was die middag niet te passeren en stopte zelfs nog een penalty.

Seizoen 44/45 gaat als gevolg van de heftige strijd om de bevrijding als een voetballoos seizoen de geschiedenis in. Na de oorlog bleek het voetbalterrein totaal verwoest door de opgestelde tenten en de rijdende tanks en vrachtwagens en moest Avanti op zoek naar een nieuw terrein. Er was geen terrein, geen accommodatie en geen geld. Het einde van Avanti leek nabij. De eminente voorzitter en oprichter Tibosch sprak toen de historische woorden: "Heren, wat nu?. Moet dit dan het einde zijn? ". In de algemene ledenvergadering gingen dan ook stemmen op om een fusie met zustervereniging Schijndel aan te gaan. De besprekingen daartoe waren, zoals dat heet, al in een vergevorderd stadium. Een actiegroep onder het motto "Nu we zijn bevrijd, willen we Avanti niet kwijt" wist te bewerkstelligen. dat Avanti bleef wat ze was: een eigen Boschwegse club! Janus van den Oetelaar ("de Kis") stelde zijn terrein achter de boerderij beschikbaar. Met frisse moed werd een speelveld betrokken. In die tijd speelden bij Avanti diverse spelers uit omliggende dorpen. Dit niet omdat Avanti flink met de geldbuidel rammelde, maar omdat die plaatsen zoals Den Dungen en Gemonde nog geen voetbalclub hadden. Het vervoer naar uitwedstrijden bestond uit de fiets, bakfiets of vrachtauto van Jan van Alebeek. Bij verre uitwedstrijden zoals tegen Berghem Sport werd gereisd met een bus. Op de weg terug werd er dan vaak aangelegd bij cafe de Fuik in Berlicum. Ook toen al was dus de 3e helft een belangrijk onderdeel van voetballen bij Avanti. Avanti voetbalde in die tijd met een 3-2-5 systeem. Het zogenaamde stopperspil systeem. De heer Tausch bracht dit van oorsprong Engelse systeem naar Avanti.

Na de oorlog.
Eind 1945 werd er zowaar weer gevoetbald. Met het 4e klasserschap kwamen ook de problemen. lederjaar weer moest dat 4e klasserschap verdedigd worden. In het seizoen 51/52 moest er zelfs een beslissingswedstrijd in Vught tegen Nooit Gedacht uit Geffen aan te pas komen om aan het degradatiespook te ontkomen. Met een 4-1 overwinning wist Avanti het gevaar te bezweren. Dat een dergelijke bruinleren bal soms raar kan rollen blijkt wel uit het feit, dat het volgende seizoen zowaar bijna het kampioenschap werd behaald.

Het twintigjarige bestaan werd in 1951 op grootse wijze gevierd. Avanti was uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met ongeveer 100 leden. De blauwwitten kwamen met maar liefst 7 elftallen in de competitie uit.
Het bestuuur werd gevormd doorde heren:


De festiviteiten ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan vielen samen met de plaatselijke winkelweek en de feestelijke opening van de nieuwe weg. Er was een kermis, op het Avanti-terrein werden motorwedstrijden gehouden, er waren bokswedstrijden (waaraan de roemruchte Pierre Doombosch deelnam), Bonte Avonden met zang, dans, toneel, muziek en nog veel meer. Ook in het clublokaal, het café van Tijn Persons ging het er feestelijk aan toe. Vanaf de oprichting tot aan de oorlog had Avanti een gastvrij onthaal gevonden bij Grams van Oorschot. Na de oorlog werd enkele jaren bij A. Steenbakkers vertoefd en in 1947 verhuisde Avanti naar café Tijn Persons, waar nu altijd nog het bekende café 't Venneke is gehuisvest. Ook werd een nieuwe supportersclub opgericht (de eerste was al lang ter ziele). Op 3 September 1951 staken enkele fervente Avanti-aanhangers, waarschijnlijk aangemoedigd door de festiviteiten t.g.v. het 20-jarig bestaan, de koppen bij elkaar. Na de oprichting van deze club ging het steeds beter met Avanti. Zo blijkt maar weer eens het belang van goede supporters. De kersverse supportersvereniging vond onderdak in het café van Frans van Alebeek. Op de oprichtingsavond in het parochiehuis waren 70 leden. Naast het aanmoedigen van de Avanti-mannen en het napraten (de zgn. 3e helft) over de wedstrijden deden deze rechtgeaarde supporters natuurlijk nog veel meer voor Avanti. Men schonk de vereniging ballen en shirts en sprak langs de lijn een hartig woordje mee over de te volgen tactiek.

Help Avanti Aan Shirts! H.A.A.S.
In 1955 was de bodem van de verenigingskas voor het grootste gedeelte onbedekt. Zelfs voor shirts was er niet genoeg geld. Een actie onder de plaatselijke bevolking, die de geschiedenis inging onder de naam HAAS-actie, moest uitkomst bieden. HAAS stond voor "Help Avanti Aan Shirts". En dat lukte uitstekend. Na afloop van de actie konden maar liefst 7 elftallen in het nieuw worden gestoken. Aangemoedigd door het succes van de HAAS-actie besloot men nog in datzelfde jaar een trainingsfonds te stichten. De supportersvereniging verfraaide het Avanti-terrein met een schitterend scorebord.
In 1951 werden tot groot genoegen van bestuur, spelers en publiek de velden betrokken van een door de gemeente aangelegd sportcomplex vlak bij het zwembad. Op dit "Sportpark de Molenheide" speelt Avanti nu nog, ook al er ondertussen heel wat veranderd.

Bij het 25-jarig bestaan in 1956 waren er natuurlijk ook de eerste zilveren jubilarissen. Op de eerste plaats was dat natuurlijk de grote man van het eerste uur, H.J. Tibosch. Vanzelfsprekend was hij als hoofd van de lagere school zeer geďnteresseerd in de oprichting van een voetbalclub, al was het alleen al vanwege de mogelijkheden die zoiets biedt om de jeugd na naar lagere schooltijd een beetje op te vangen. Vanaf de oprichting tot in 1943 hanteerde hij met verve de voorzittershamer. Vanaf 1943 tot 1946- was hij erevoorzitter om daarna weer als voorzitter te fungeren. Men kon deze man met zijn krachtdadig optreden en zijn overtuigingskracht voor zijn ideaal "door sport tot beter mens" bij de blauw-witten niet missen. Begin 1956 moest hij wegens drukke werkzaamheden de hamer definitief aan de wilgen hangen, al werd hij opnieuw benoemd tot erevoorzitter. De heer A.J. van Oss vierde eveneens in 1956 zijn zilveren Avanti-jubileum. Bijna 25 jaar lang had hij toen het secretariaat van de vereniging op zich genomen. Tussen 1943 en 1946 nam hij van Tibosch het voorzitterschap waar. In 1956 volgde hij, gekozen door de ledenvergadering, Tibosch op als voorzitter (hij zou hem later ook als hoofd van de lagere school opvolgen). Gedurende de eerste 25 jaar is hij misschien wel degene geweest die het meeste werk voor Avanti heeft verzet. Daardoor kreeg hij dan ook de meeste kritiek op zijn hals, maar dat wist hij prima te dragen. De heer van Oss en Avanti, dat was een eenheid die je niet los van elkaar kon zien. Hij was het ook die in 1951 als voorzitter van het feestcomité er voor zorgde, dat het 20-jarig bestaansfeest op schitterende wijze gevierd kon worden. Minder opvallend, maar als werker voor Avanti eveneens van groot belang, was de heer Jan van Rozendaal. Ook hij kon in 1956 terugzien op 25 iaar Avanti. Hij was 15 jaar toen hij in 1931 lid werd, speelde een aantal seizoenen in het 1e elftal en daarna nog een paar jaar in het 2e. Hij werd in het begin van de oorlog voor zijn nummer opgeroepen en verleerde in dienst helaas het voetballen. In 1941 werd hij gekozen tot penningmeester en tot lid van de elftalcommissie. Nadat hij na de oorlog een tijdlang als 2e penningmeester had gefungeerd, keerde hij in 1950 weer terug als eerstverantwoordelijke voor de financiën in de club.

Foto Foto 1351, 1956. Avanti met 25 jarig jubileum, voor cafe Persons Boschweg.
Achterste Rij A: 1 Jan Brus, 2 Nard Mutsaars, 3 Toon van Uden, 4 Piet van Erp, 5 Jos Kemps, 6 Wim van Bokhoven, 7 Adri van Boxtel, 8 Harrie Nouwens, 9 Toon van Zoggel, 10 Martin Kastelijn, 11 onb., 12 Jo vd Oetelaar, 13 Jos Smits (keeper later ere-voorzitter AVANTI), 14 Jo van Kessel, 15 Frans van Doremalen, 16 onb., 17 Ge vd Heijden, 18 Ad Putten, 19 Harry Lucius, 20 Frans Smits, 21 Toon vd Broek, 22 Jan van Schijndel, 23 Jan van Alebeek, 24 Bernard van Wanrooy.
Rij B: 1 Gerard Bijsterbosch, 2 Wim van Houtum, 3 Pietje Brus, 4 Rien vd Meerendonk, 5 Tinie vd Broek, 6 Mari der Kinderen , 7 Jo Verhoeven, 8 Sjef van Uden, 9 Piet Rijkers, 10 Pietje van Liempd, 11 Jo van Engeland, 12 Harry van Wanrooy, 13 Tijn vd Heuvel, 14 Jo Brus (Rijschool), 15 Jan van Alebeek, 16 Theo Kastelijn, 17 Jo vd Meerendonk, 18 Tijn Merks, 19 Jo Brus, 20 Toon van Heeswijk.
Rij C: 1 Mies van Liempd, 2 Bertus vd Berg, 3 Jo van de Heijden, 4 Jo Blummel, 5 Theo van Alebeek (kapper Boschweg), 6 meester Tibosch, 7 meester van Oss, 8 Paul Hendriks, 9 Jan van Rozendaal, 10 Harry van Uden, 11 Sjef van Houtum, 12 Wim Dortmans, 13 Toon vd Heijden.

Bedankt Harrie Blummel, Jan van Houtum voor de foto en de namen.
Bedankt Jan Wouters voor alternatieve naam B6 en de namen van A20, B4+11.


Bron: Jubileumboek Avanti 75 jaar.

Voor een samenvatting van de hoogtepunten na de jaren 1956 zie Link.

 Reageren 

Naar bovenkant pagina

Naar: " Memorabele feiten SV Avanti, door de jaren 1931 - 1982

Naar: Supportersvereniging SV Avanti '31.

Naar: "Foto's SV Avanti '31"

Naar: "Schijndels Voetbal Algemeen."

Naar: eigen site SV Avanti '31

Voor het hele gehele jubileumboek zie Jubileumboek Avanti 75 jaar.