Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


RKSV Schijndel


Opgericht 1927- actief tot op heden.

Overzicht:


"Kent u ze nog … de Schijndelse"

Volgens "Kent u z e nog … de Schijndelse" Saskia Visser, 1974, wordt er al gevoetbald in clubverband op de Rooise hei, op het plein en langs de Stationstraat voordat er een officiële vereniging tot stand komt in de zomer van 1926, de Heikantse Voetbal Club, H.V.C., onder leiding van de grote man, Jan Speeks, ook wel de "voetbalvader" genoemd. Samen met A. vd Elzen, W. Verhagen en M. de Groot richtte hij de vereniging op.

Zij zorgden ervoor dat de club een eigen terrein had en kon spelen op het terrein van Dorus van Geffen in de hei.

Op 7 mei 1927 heette " H.V.C." officieel "RKSV Schijndel" (Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Schijndel), daarom is dit de officiële stichtingsdatum. Er werd aan competitie wedstrijden deelgenomen en in 1929 werd M.P.C. Jansen (van de firma Jansen de Wit - red.) geïnstalleerd als beschermheer.

In 1934 verkrijgen zij met grote steun van dhr Jansen een terreinencomplex.
(Dit is "De Hoge akkers", waar tot 1957 gespeeld wordt - note redactie.)

Het sportpark werd op 9 september 1934 officieel geopend door verenigingssecretaris Tonny van Liempd, die vliegenier was (bij de Nederlandse luchtmacht - note redactie.)

In 1939 werd de RKSV Schijndel kampioen van de eerste klasse der I.V.C.B., wat een geweldige prestatie was.
(volgens de site van RKSV Schijndel, werden ze laatste!!!- note redactie.)

Foto Foto AB08, 1927. Eerste foto van voetbalvereninging "Schijndel".
Achterste rij A: 1 Jan van Schijndel, later doelman van "Schijndel", 2 Henk Damen, 3 Jo Jansen, 4 Jan de Laat, 5 Antoon Tausch, 6 Piet Jansen.
Rij B: 1 Harrie vd Elzen, 2 Mari Kiviets, 3 Jos vd Spank.
Rij C: 1 Antoon de Laat, 2 Adrianus vd Eerden (keeper), 3Adrianus vd Elzen.

Bron:" "Kent u ze nog … de Schijndelse", Saskia Visser, 1974,

" "Een beeld van een dorp, Schijndel 1880-1940"

Een andere informatie bron is "Een beeld van een dorp, Schijndel 1880-1940" door Harrie Maas.

Volgens dit boekje is de HVV opgericht op 26 mei 1927 door Jan Speeks, Janus van den Elzen, Willem Verhagen en Marinus de Groot. Eerstgenoemde werd de eerste voorzitter. Omdat er al een vereniging met dezelfde naam bleek te bestaan, moest een nieuwe naam aangenomen worden; Heikantse Voetbal Club.
In 1930 kreeg de vereniging weer een nieuwe naam; Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Schijndel.

RKVV Schijndel had al heel vroeg een supportersvereniging, volgens de foto die gemaakt is in 1935 bij het 5 jarig jubileum was dat 5 december 1931. Later, en nu nog, wordt 5 december 1930 aangehouden als oprichtingsdatum.

In 1934 kwam de voetbalvereniging in de problemen. De club, die mee deed aan een competitie van de katholiek voetbalbond R.K.F. (Rooms Katholiek Federatie) kwam in een bepaalde klasse terecht. Vervolgens werd de club door de andere verenigingen in die klasse geboycot, omdat zij daardoor met een oneven aantal waren. " Schijndel" sloot zich hierna bij de neutrale bond N.V.B. aan. Deze royeerde de vereniging kort daarna vanwege "misleiding". Voor de club zat er niets anders op dan terug te keren naar de R.K.F.. Deze strafte "Schijndel" door de club naar de tweede klasse van de Interdiocesane Voetbal Competitie Bond (I.V.C.B.) terug te plaatsen.
Foto Foto
Foto 1134, 1936. Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de supportersvereniging voor het café De Drie Zwaantjes.
Onduidelijk is waarom later, en ook nog momenteel, 5 december 1930 als oprichtings datum aangehouden wordt.
Achterste rij A: 1 Willem Hubers en 2 vrouw Jaantje Hubers- vd Eerden (hun cafe was thuishonk vd supportsclub)
Rij B: 1 Bart vd Eerden, 2 Gijs Koolen, 3 Marinus van Delft, 4 Piet Dekkers jr., 5 Janus vd Dungen.
Rij C: 1 onb., 2 Frans Bolwerk, 3 Kees van Rozendaal, 4 Huub vd Dungen, 5 Driek van Liempd, 6 Piet Bolwerk, 7 Jan Mauriks, 8 Jan vd Bersselaar, 9 Kees ManderS, 10 Frans Kooijmans, 11 Bert Vorstenbosch, 12 Piet Cromsigt, 13 onb., 14 Willem van Breugel, 15 Toon Bozelie, 16 Janus van Schijndel, 17 Pieter van de Dungen,
Voorste rij D: het bestuur - 1 Johan Bozelie, 2 Marinus van Dinther, 3 Toon vd Heuvel, 4 Frans Mathijsen, 5 Marinus vd Dungen.
Foto 1137= foto 1144, 1938. Tweede elftal werd kampioen, ter gelegenheid hiervan op de foto met bestuur en technische commissie.

Achterste rij A: 1 Thijn van Liempd (of Martijn)(bestuurslid), 2 Jan de Laat(bestuurslid), 3 Harrie Steenbakkers(bestuurslid), 4 Mari Kivits (Technische commissie), 5 Harrie Mutsaars, 6 Kees van Haren, 7 Tinus van Erp, 8 Jo Jansen, 9 …..vd Pas (Boxtel), 10 Toon Mathijsen, 11 Bert van Geffen, 12 Nico Verhagen (bestuurslid), 13 Jan Speeks (bestuurslid), 14 kapelaan van Helleberg Hubar (geestelijk adviseur)
Voorste rij B: 1 Toon Schakenraad, 2 Leo van Doremalen, 3 Huub van Osch, 4 Willem vd Brand, 5 Broer Schellekens = Jan Schellekens, 6 Wim Kooijmans, 7 Marinus Cromsigt, 8 Henk Pennings.

Bron tekst: Een beeld van een dorp, Schijndel 1880-1940 Harrie Maas.
Bron foto's: Archief RKSV Schijndel.

Volgens de site van RKSV Schijndel:

1927 - 1939.

Voor de oprichting van de vereniging moeten we terug naar 1927. Marinus de Groot, Janus en Harrie van de Elzen en Jan Speeks zijn de verantwoordelijken voor de komst van de eerste voetbalclub in Schijndel. Op het geboortekaartje staat H.V.V. Die naam verdwijnt al gauw. In de plaats daarvan komt H.V.C. oftewel de Heikantse Voetbal Club. In 1931 wijzigt de club haar naam opnieuw. Ze gaat voortaan als R.K.V.V. Schijndel door het leven.

Het eerste "sportpark" is een stuk hei waarvan Boer Hak de eigenaar is. De huurprijs dan is 75 cent per zondag. Daarna gaat Schijndel haar wedstrijden voor het eerst op gras spelen. Dorus van Geffen stelt een wei ter beschikking. Van de Schoot is de volgende boer die onderdak verschaft. Vijf jaar zal de vereniging die gebruiken. Die grasmat ligt net over de spoorlijn. Niets is dan toepasselijker dan dat "sportpark" de naam "De Wissel" krijgt.

Foto
Foto 1101, Jan Speeks,
mede oprichter, secretaris en voorzitter.
Bron: Archief RKSV Schijndel.

Op 9 september 1934 volgt de verhuizing naar "De Hoge Akkers" Secretaris Toon van Liempd opent het sportpark door een bal uit een vliegtuig te werpen.

Onderdak vindt de club in de beginperiode in de kring Den Bosch. Via de R.K.F. Helmond belandt de club bij de I.C.V.B. (Inter Christelijke Voetbal Bond). Sportief gezien gaat het goed met Schijndel. Het vaandelteam promoveert naar de 1-ste klasse I.V.C.B. en speelt in 1939 om het kampioenschap van Nederland met met VOSTA - V.V.A. - S.V.B.- De Spartaan en Kerkrade. Schijndel eindigt als laatste.

1940 - 1959.
De Duitse bezetter heft in de eerste jaren van de tweede wereldoorlog de I.V.C.B. bond op. De overgang naar de N.V.B. is een feit. Die organisatie mag zich nog geen "Koninklijke" noemen. Dat mag pas na de bevrijding in 1945. Schijndel wordt in 1944 kampioen in de 2-de klasse van de N.V.B. maar promoveert niet. In 1950 degraderen de Geel Blauwen maar twee jaar later wordt het verloren gegane terrein weer herstelt en na de promotiewedstrijd tegen Baardwijk wordt de stap naar boven gezet. In 1954 wordt het betaalde voetbal ingevoerd. Door dit besluit promoveren we toch naar de 1-ste klasse van de K.N.V.B. vanwege het wegvallen van veel andere amateurverenigingen. Twee jaar daarna degradeert Schijndel naar de 2-de klasse.

Het sportpark heeft tijdens de oorlogsjaren veel te lijden gehad. Het herstel na 1945 gaat langzaam. In 1952 komt het gerucht in de wereld dat de club op "De Hoge Akkers" moet verdwijnen. De grond is nodig voor woningbouw. Drie jaar later start de aanleg van het sportpark aan de Europalaan. In 1957 is het dan zover. De opening van het nieuwe sportpark aan de Europalaan is een feit.
Foto Foto
Foto 1633, eind jaren 60.

Op de voorgrond het sportpark aan de Europalaan, op de achtergrond (ongeveer tussen A, B, C en E, F(Paulusschool) " De Hoge Akkers".
Nog verder naar boven; De Wijboscheweg.
Met dank aan Henri Verhoeven voor de foto.

Foto 850, ca 1963?, bestuur RKSV Schijndel.

Achterste rij A: 1Gijs de Gier, 2 Antoon Wouters, 3 … Steenbakkers, 4 … Servaas, 5 …. Polvliet
Voorste rij B: 1 Andre Doreleijers, 2 pastoor Christ Vinken, 3 Jo Jansen, 4 Mies Verbruggen, 5 Jan Speeks

1960 - 1979.
Na dertig jaar (1961) verandert het voorvoegsel R.K.V.V. in R.K.S.V. Andere sporten zijn nu ook mogelijk. Het is er nooit echt van gekomen. Een flauwe start is gemaakt met honkbal, maar dat stierf al snel een zachte dood.

In de zestiger jaren pendelt Schijndel regelmatig tussen de 3-de en 2-de klasse. Uiteindelijk in 1969 lukt het Schijndel om naar de 1-ste klasse KNVB te promoveren. In de zeventiger jaren lukt het Schijndel opnieuw om door te stoten naar de 1-ste klasse.

In 1964 vindt de eerste Vlooienmarkt plaats. In 1974 wordt ook de eerste kienavond gehouden. Deze activiteiten zullen nog jarenlang zorgen voor de broodnodige inkomsten. In de begin jaren zeventig wordt een geheel vernieuwde kantine en bestuurskamer in gebruik genomen door Burgemeester v. Tuijl. In 1977 wordt dan ook het 50-jarig jubileum uitbundig in tien dagen gevierd.

Bron: site RKSV Schijndel 6 dec 2007

Voor meer geschiedenis informatie zie: WWW.RKSVSchijndel.NL/club/pages/historie.html

 Reageren 

Naar bovenkant pagina

Naar: "Memorabele feiten RKSV Schijndel"

Naar: "Supportersclub RKSV Schijndel"

Naar: "Foto's RKSV Schijndel"

Naar: "Schijndels Voetbal Algemeen."

 Naar eigen site RKSV Schijndel