Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


Vincentiusvereniging


Opgericht 1854- actief tot op heden

Het waren Parijse studenten van de Sorbonne die in 1833 een beweging opzetten die zich ging verzetten tegen de grote ellende en mistoestanden in de toenmalige maatschappij. Op initiatief van de jonge student Frederic Ozanam leggen de studenten de grondslag voor de Vincentiusvereniging. In Nederland wordt de eerste vereniging in 1846 opgericht.

Op 18 januari 1854 wordt in Schijndel door burgemeester Frans Manders geďnspireerd door oa pastoor van Erp en Pieter Verhagen de Vincentiusvereniging opgericht. De Vincentianen komen regelmatig, later zelfs wekelijks in vergadering bijeen op zondag na de hoogmis. Alle activiteiten worden vanuit deze bijeenkomsten geregeld. Aan het einde van een vergadering wordt er gecollecteerd en ieder dient zijn bijdrage in de offerzak te doen. In mei en oktober 1856 is dat hfl.1,06 respectievelijk hfl.0,76.
Om structurele bronnen van inkomsten te krijgen wordt er in 1854 een mandenmakerij/bandenblikkerij, klompenmakerij en een koehaarspinnerij opgericht.

Een wezenlijk element is het huisbezoek. Arme gezinnen worden wekelijks bezocht.
Dat levert soms verrassende resultaten op:
" Een protestant gehuwd met een RK vrouw met kinderen heeft den RK godsdienst omhelsd; Een gehuwde man met kinderen is door de ijver der leden tot zijn paaspligt teruggebragt "
(aldus een aantekening uit 1862)

In 1870 wordt in het gesticht van Liefdadigheid een erwtensoepkokerij opgericht. De schoolgaande kleine arme kinderen krijgen dan als middageten erwtensoep en boterhammen. In dit jaar waren er ook 31 meer doodskisten nodig dan wiegen (geboortecijfer van 147 en een sterftecijfer van 178)

Foto grote_foto Foto AA79, 1929
Foto uit "Schijndel en de Schijndelse" blz.79 Vincentiusvereniging viert 75 jarig bestaan op 30 januari 1929.
Zittend : Adr. v.d. Oetelaar, prof. dr. Leo Michels, Adr. Schellekens, Ant. Bolsius, Jan Timmermans, Ant. van Heertum en Frans de Bruin.

De in 1936 en 1950 opgerichte Vincentiusverenigingen op de Boschweg en Hoevenbraak fuseren in 1968 weer tot ččn vereniging. Men werkt niet meer vanuit de vroegere `bedeling` maar tegenwoordig werkt men met diverse commissies: bezinning, bijzondere zorg, vieringen, weduwen, caravan, hulp aan ontwikkelingslanden, donateurs, public relations en de speciale winkelcommissie die de bekende tweedehandswinkel ´t vinCentje runt.

Bron Schijndels Weekblad 4 november 2004

In 2004 bestond de Vincentiusvereniging 150 jaar, tergelegenheid hiervan werd het Jubileumboekje 1854- 2004. uitgegeven.

 Reageren 

naar bovenkant pagina