Schijndel

Schijndelse Wie is Wie


Chris van Liempd, 1881-1962.

Architect.

C.J. van Liempd, geboren 14-09-1881 te Schijndel, overleden 26-01-1962 te Schijndel (St. Lidwina)

Opleiding: Hij bezocht de avondlessen aan de Koninklijke School in Den Bosch, schriftelijke lessen van het instituut " Jacob van Kampen" te Amsterdam, was een van de eerste leerlingen aan de R.K. Leergangen te Tilburg

Sociale activiteiten:

 • In 1907 werd hij directeur van de Schijndelse Avondnijverheidsschool (ook wel Tekenschool genoemd), die hij samen met kapelaan Vleuten oprichtte. Hij bleef dirrecteur tot 1941.
 • 8 jaar directeur van de Ambachtschool te St. Oederode (1922-1930)
 • 10 jaar directeur Tekenschool Veghel. (1931-1941)
 • Lid van de gemeenteraad
 • Voorzitter Heemkundekring "Jan Hertog II"
 • Meer dan 55 jaar lid van de Schijndelse Harmonie en 25 jaar hoofdbestuurslid.
 • Lid oranje comité
 • Beklede talloze functies in diverse commissies en verenigingen
 • Vice voorzitter kringbestuur B.N.A. afdeling Den Bosch

Na de oorlog had van Liempd samen met zijn zoon Vic* een groot aandeel in de herbouw van Schijndel. Onder zijn architectuur kwamen ruim 500 bouwwerken tot stand. o.a. :

 1. Het Lidwinagesticht (1934)
 2. Parochie kerk en pastorie Boschweg (1928-1929)
 3. bijna alle scholen van Schijndel te weten:
  1. a. Lambertusschool (gebouwd als openbare lagere en ULO-school, 1921)
  2. Aloysius jongens school op de Boschweg, (1930)
  3. Maria en Tarcius meisjesschool hoek Jan van Amstel- Gasthuisstraat, (1930),
  4. St. Jozef jongens MULO Pompstraat, (1950)
  5. St. Theresia meisjesschool, Schoolstraat Wijbosch (1952) Zie foto 786 en 787
  6. St.Jansschool hoek Putsteeg (1954)
 4. restauratie St. Servatiuskerk centrum
 5. oude complexen gebouwen van Jansen de Wit
 6. het klooster in Den Dungen
 7. het Barbara klooster Wijbosch (1952-53). Zie foto 786 en 787
 8. verleende medewerking restauratie kerk te Den Dungen (samen met Joseph Cuypers)
 9. verleende medewerking restauratie kasteel Maarsbergen te Utrecht dat hij met twee torens verrijkte
 10. woonhuizen, boerderijen en winkelpanden o.a.
  1. het fraaie pand van de firma Fassbender-Schellekens in de Hoofdstraat tegenover het postkantoor (Nu Heerkens verlichting) (Zijn eerste werkstuk)
  2. zijn eigen woning " Vita Nuova" (1951-52) welke in WOII weggevaagd was.
  3. villa ``Huize De Borne``(1931),
 11. verbouwing Moederhuis en (Ziekengasthuis tot) Huishoudschool

Bron: Schijndelse kranten 1951 en 1962

* Zoon Vic (of Virgi) was secretaris van Motor Vereninging Schijndel (MVS) die internationale motorcross wedstrijden organiseerde tussen 1946 en 1964.

Foto Foto
Foto 002
Avondtekenschool leerkrachten en leerlingen met in de midden Christian van Liempd. (zittend 6e van links). 1e zittend van links zijn zoon Vic (of Virgi).
Foto 996, ca 1928
Architect Christian van Liempd geeft bouwkunde achter zijn villa Huize Nuova

Foto Foto
Foto BV0029, Lidwina: Jan van Amstelstraat. Bron Jan vd Bosch
In 1934 in opdracht van de Zusters van Liefde gebouwd als ziekenhuis en pensionaat voor mannen en vrouwen. Lidwina is een rooms-katholieke heilige, patrones van de chronisch zieken.
Anno 2007 verbouwd tot appartementencomplex door woning stichting "Huis en Erf".
Foto BV0007. Ontwerptekening Boschweg kerk Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans . Bron: Jan vd Bosch
De Architect van de Kerk was Philip Donders uit Tilburg, met als toegevoegd architect Christ van Liempd. Op 24 juni 1929 werd de kerk in gebruik genomen. De toren werd in 1954 gebouwd.

Foto Foto Foto
Foto AA08, Bron " Schijndel in oude ansichten"
St. Aloysius schoolgebouw en onderwijzerswoning aan de Boschweg.
Gebouwd in 1930. Later zal be boog boven de ingang verdwijnen wanneer de school verbouwd wordt. Dit gebouw is gesloopt en heeft plaats gemaakt voor woningen. Zie ook Aloysius school
Foto 884
Maria en Tarcisius schoolgebouw Jan van Amstelstr 31 hoek Gasthuisstraat.
Gebouwd in 1930. De typische toren zal later verdwijnen als de eerste verdieping verhoogd wordt. Ook de dakkapelletje op de kleuterschool zullen verdwijnen. Dit gebouw is gesloopt en het terrein ligt in 2007 braak. Zie ook Maria school
Foto 836
(M)ULO Schoolgebouw Pompstraat 25.
Gebouwd september 1950.
Dit gebouw staat op de nominatie gesloopt te worden.Zie ook St. Jozef (M)ULO

Naar bovenkant pagina

terug naar hoofdpagina www.schijndelse.nl