Schijndel

Schijndelse Wie is Wie


Jet Geerkens, 1921-2003

Jet Geerkens (HenriŽtte Atonius Maria)(H.A.M)
Geboren 11-01-1921 te Schijndel,
overleden 28-12-2003, begraven kerkhof St. Servatius parochie.

Familie:
Dochter van:
vader - Cornelis Johannes Petrus Geerkens, geboren 14-02-1877 te Schijndel, overleden 4-09-1943 te Schijndel
moeder - Wilhelmina Josephina Maria Jansen.
Andere kinderen: Marietje, Ben, Jo (Johanna Johanees Cornelis, geb 9-1-1916, ovl 23-03-1999) en Stien (Christina, geb 12-03-1918 te Schijndel, ovl 30-01-1980 te Sittard). Jet was de jongste.
Jan van Bussel was een oom van Jet.
Haar vader was Gouden Jubilaris der Heilige Familie, lid van het RK Zangkoor, lid van de gemeenteraad, voorzitter van de middenstandsvereniging, handelde in vee en had samen met zijn broer een vleeswarenfabriek (hoek Hoofdstr-Kluisstr).

Opleiding en beroep:
Jet ging intern naar de mulo bij de zusters, Pas Erpstr.
Daarna ging ze naar de kweekschool en haalde in 1940 haar acte.
In het zelfde jaar behaalde ze ook het diploma Godsdienstkennis A en 2 getuigschriften op gebied van zangonderwijs volgens de methode Ward.

Ze werkte in 1942, 6 weken in Den Dungen en in April 1943 in Son. Van eind 1943 tot midden 1944 verving ze juffr. vd Laar op de Aloysiusschool aan de Boschweg.
Op 22-08-1944 wordt Jet benoemd aan de Theresiaschool, Wijbosch. Hier gaf ze 12 jaar les.
Eind 1957 was er een vacature aan de Lambertus. Jet werd aangesteld per 1 januari 1958 en zal daar werkzaam zijn tot haar vervroegde pensionering op 15 maart 1982.
Jet heeft gedurende 1 jaar lesgeven aan de Beemdschool. Samen met Renť de Jong van de Maria school heeft zij die school opgestart. Ze bleef verbonden aan haar eigen school.

Van 1 aug 1976 tot 1 aug 1977 gaf Jet les aan de Maria-school. I.v.m. een op handen zijnde fusie werden er geen eerste klassers aangenomen. De be-oogde fusie ging niet door en Jet ging terug naar de Lambertus.

Bezigheden:
Als organist Kelders er niet was speelde Jet bij de Congregatie, het lof en de hoogmis.
Zij stimuleerde de oprichting van het parochiŽel vrouwenkoor.
Jet was gedurende 8 jaar lid vd parochieraad en 8 jaar lid van het parochie bestuur onder voorzitterschap vd pastoor.

In de beginjaren vijftig als Jet Geerkens les geeft aan de meisjesschool in Wijbosch beseft zij dat er voor de meisjes iets leuks te doen moest zijn. Samen met pastoor Vissers en schoolhoofd zuster Adrianette zorgde Jet ervoor dat die meiden konden gaan korfballen. Jet bedenkt ook de naam Celeritas (Latijn voor snelheid).

Jet was akela bij de welpen.

Jet werd spoedig na haar benoeming als leerkracht, lid van de Katholieke Onderwijs Vereniging. In begin jaren 50 trad zij toe tot het bestuur "Kring Veghel". 1 jan 1972 werd Jet secretaresse. Op 1 maart 1990 nam Jet tegelijk met Wim van Rooij afscheid als bestuurslid van de katholieke Onderwijs Vereniging., ze hadden er bijna 40 jaar zitting in gehad.

Politiek en gemeenteraad:
Ze was lid van de KVP later CDA vrouwenberaad.
Jet is van Bokhoven als secretaris van het KVP afd Schijndel opgevolgd. (later CDA)

Kwam als eerste vrouw in de gemeenteraad van Schijndel in 1966 (met vlag en wimpel) toen een wetswijziging toeliet dat het onderwijzendpersonneel in een gemeenteraad zat.
Tweede keer in de raad samen met huisarts Konijenberg.
Voor de derde keer in 1974 met alleen vrouwen op de lijst.

Werkgroep Monumenten en Oude Ambachten-
Jet maakte hier ook deel van uit en werd voorzitter nadat Jaap de Wit overleed op 20 aug 1985.
Op 7 maart 1983 vond de oprichtingsvergadering plaats van de "Heemkunde Kring Schijndel" , ook hier werd Jet lid van.

Bron: o.a. div. Schijndelse kranten en het boekje van het Gildebroederschap der St. Catharina en Barbara, 1991
Bidprentjes: www.genealogieonline.nl/bidprentverzameling_van_de_ven

Foto Foto Foto
Jet Geerkens Bidprentje Jet Bidprentje Jets vader

Naar bovenkant pagina

terug naar hoofdpagina www.schijndelse.nl