Schijndel

Historie Schijndelse Scholen


(Meer) Uitgebreid Lager Onderwijs (M)ULO " St. Jozef".

Overzicht:

 • Geschiedenis
 • De leerkrachten
 • Herinneringen
 • Klassenfoto's 1944-1950
 • Klassenfoto's 1951-1960
 • Klassenfoto' 1961-1970
 • Geschiedenis.
  VOORLOPIGE TEKST:

  Het begin

  In 1944 bestaat er al vele jaren een (M)ULO school voor meisjes in Schijndel. De behoefte aan een (M)ULO voor jongens doet zich steeds sterker gelden, als meer en meer jongens elders gaan studeren. Pastoor van Dijk neemt samen met het kerkbestuur het initiatief: 1 augustus 1944 wordt de MULO-school St. Jozef voor jongens opgericht. Op 29 augustus is het eerste toelatingsexamen. Het is de bedoeling dat de school op 1 oktober 1944 begint. Door het binnenvallen van de bevrijdingslegers in het zuiden van ons land wordt de communicatie tussen noord en zuid verbroken en kunnen de lessen niet aanvangen.

  Bron: Deken van Dijk in het boek "De granaatweken - Schijndel ten tijde van WO-II", Ben Peters & Louis van Dijk.


  R.K. Muloschool voor Jongens te Schijndel

  De opening van deze nieuwe Muloschool in de Inspectie Boxmeer was vastgesteld op 1 oktober 1944 en zou gevestigd worden in het Patronaat, Kluisstraat 11. Op 17 september 1944 daalden in de buurt van Schijndel de bekende luchtlandingstroepen der GealliŽerden, waardoor het dorp in de gevechtslinie kwam te liggen en zes weken lang het onder zwaar granaatvuur, waardoor het grootste deel van deze welvarende plaats verwoest werd. Het benoemde Hoofd der School woonde boven de grote rivieren en kon, doordat het Noorden van het land nog niet bevrijd was, niet met de school beginnen.

  Op 6 juni 1945 kwam het Hoofd der School per fiets naar Schijndel, om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken, daar de meest alarmerende berichten tot hem doordrongen. Hetgeen hij aantrof was weinig bemoedigend. De lokalen in het Patronaat lagen in puin, het meubilair was voor het grootste deel vernield en het opgeslagen materiaal (boeken, schriften enz.) waren verdwenen. Na diverse besprekingen werd besloten ondanks de grote moeilijkheden, in september 1945 met de lessen te beginnen. Een gedeelte van de boeken lag gelukkig nog bij de uitgevers, terwijl voor de ontbrekende boeken een beroep werd gedaan op verschillende scholen in ons land. Deze actie had succes en op 6 september 1945, een jaar te laat, konden de lessen beginnen in de grote zaal van het Boerenbondsgebouw (foto nr.1) in de ToonBolsiusstraat. In een ruimte van 16 x 12 m. zaten de 35 leerlingen van de eerste klas, wier leeftijd varieerde van 12 tot 17 jaar. In een holklinkende ruimte werd les gegeven aan leerlingen die, tengevolge van de vele verzuimen tijdens de oorlog en vooral gedurende het laatste jaar, de ontwikkeling hadden van een leerling der vijfde klas Lagere School. Toen het koud begon te worden bleek, dat de zaal niet voldoende verwarmd kon worden. Overjassen konden de leerlingen niet beschermen tegen de door de kierende ramen gierende wind. Op 7 december 1945 werd de school verplaatst naar een achterzaaltje van het zwaar gehavend Patronaat (foto nr.2). Dit zaaltje werd door een plankenschot in tweeŽn verdeeld, zodat de klas gesplitst kon worden. Tegelijkertijd werd begonnen met het noodherstel van het Patronaat, zodat de lessen gegeven moesten worden onder het dreunen van hamerslagen en vallend puin, het gepraat, gezang en gefluit der werklieden.

  In september 1946 kwam het tweede leerjaar erbij en gelukkig waren de werkzaamheden zo ver gevorderd, dat de oorspronkelijk op de eerste verdieping gelegen 2 lokalen (foto nr 2) in gebruikgenomen konden worden. De herstelwerkzaamheden werden elders in het gebouw voortgezet en tevens werd in het gebouw het consultatiebureau voor zuigelingen gevestigd.

  Op 1 september 1947 was het gebouw helemaal hersteld en werd de grote zaal in gebruik genomen als noodkerk. Het aantal leerlingen was gestegen en de school telde drie leerjaren, zodat een lokaal beneden in gebruik genomen werd.
  Foto Foto Foto
  Foto 1
  Bondsgebouw Toon Bolsiusstraat.
  Eerste onderkomen september 1945..
  Foto 2, sc0978 (BHIC)
  Patronaat, oorlogschade.
  Op deze plek verder in 7 december 1945
  Foto 3
  Raadhuis (achter gedeelte).
  In september 48 vond hier de derde klas onderdak.

  In september 1948 werd het vierde leerjaar aan de school verbonden. Het Patronaat bood echter voor vier leerjaren geen ruimte, zodat uitgezien moest worden naar een ander onderkomen. De derde klas, die het minste leerlingen telde vond een onderdak boven het politiebureau, in het uitgebrande oude Raadhuis. (foto nr.3, het witte gebouw). Vier maanden was in deze slecht verlichte en slecht geoutilleerde ruimte de derde klas onder gebracht. Het heen en weer fietsen van de leerkrachten tussen Patronaat en Politiebureau, een afstand van ongeveer 400m, werd erg bezwaarlijk en zo werd besloten de 13 leerlingen van de derde klas onder te brengen in een klein kamertje van 3.40 x 4.40 m. in het Patronaat.

  Intussen werd begonnen met het maken van plannen voor het bouwen van een semi-permanente school. Op 18 oktober 1949 werd de eerste steen gelegd voor deze school in de Pompstraat. Op 5 september 1950 werd het nieuwe gebouw, ontworpen door architect Chr. van Liempd , bestaande uit 5 leslokalen, 1 natuurkunde lokaal en 1 spreekkamer in gebruik genomen. (foto nr.4). De school telde toen 103 leerlingen en 4 leerkrachten. De belangstelling voor het Ulo-onderwijs bleef steeds toenemen, zodat bij het begin van het nieuwe schooljaar op 1 september 1956, het aantal leerlingen Ö bedroeg en de zesde leerkracht benoemd kon worden. Het gebouw met zijn 5 leslokalen was te klein geworden en een klas moest worden ondergebracht in een lokaal van de R.K. Jongensschool, Pompstraat 25.

  In de loop van 1957 was het duidelijk, dat door uitbreiding van Schijndel en de omliggende plaatsen het bestaande schoolgebouw te klein zou blijven en werd door het Schoolbestuur aan architect P.Rooyakkers opdracht gegeven tot ontwerp van een nieuwe school. Op 1 september 1957 was het aantal leerlingen gestegen tot 176.
  Foto Foto Foto
  Foto 4
  Schoolgebouw Pompstraat 25.
  September 1950.
  Foto 4b
  Schoolgebouw Pompstraat 25.
  September 1950.
  Foto 5
  Schoolgebouw Mr. Michelsstraat.
  maquette, 1958, opening school 1960.

  Heden 6 juni 1958 liggen de plannen klaar voor de bouw van een 10-klassige school, bestaande uit 8 leslokalen, vaklokalen voor natuurkunde en tekenen, een ruimte hal van 15.42 x 9.97 m., een spreekkamer en een personeelskamer. Een foto van de maquette van het nieuwe gebouw (foto nr.5) dat zal gebouwd worden aan de Meester Michelsstraat, geeft een duidelijk beeld van deze moderne school in een nieuwe wijk. Getracht zal worden met de bouw te beginnen in augustus of oktober van dit jaar. Het bestaande gebouw in de Pompstraat zal de reeds lang bestaande Landbouwschool huisvesten.

  Deze Muloschool, die onder zulke moeilijke omstandigheden gesticht is en waarvan de levensvatbaarheid aanvankelijk door velen betwijfeld werd, is op deze manier uitgegroeid tot een instituut, dat in de grote behoefte aan verder onderwijs in Schijndel en omgeving voorziet.

  De personeelsbezetting op het ogenblik is als volgt:

 • Hoofd: H.J. Aldenhoff, bevoegd heden: Hoofdakte, Duits MO.A, Frans LO. En Godsdienst A en B.

  Leerkrachten:

 • G.Th.Cornelis, bevoegdheden: Hoofdakte, Engels LO., studeert voor Wiskunde LO. En Godsdienst A. (ovl. 2005)
 • C.H.C.Lauret, bevoegdheden: Engels LO., Duit LO., Handelskennis LO. En Godsdienst A.
 • A.W. Parent, bevoegdheden: Akte LO., Engels MO.A., studeert voor Geschiedenis MO.
 • M.J.G.Plegt, bevoegdheden: Hoofdakte, Frans MO.A. en Godsdienst A en B.
 • W. Tilanus, bevoegdheden: Hoodakte, Wiskunde LO., Handelskennis LO. En Godsdienst A. l

  Bron: de heer H.J. Aldenhoff, juni 1958


 • Foto
  Foto sc1540, bron BHIC
  Foto genomen van uit de kerktoren. Links het achterste deel van het gemeentehuis (het witte gebouw). Hier zat de derde klas van de school tijdelijk boven het politie bureau. Rechtsboven, net onder de sacramentskoepel van de zusters, het schoolgebouw, gebouwd in 1950.


  Inzegening MULO-school Sint Jozef .

  September 1950: Door oorlogshandelingen kon pas in september 1945 worden begonnen en wel in de bovenzaal van het boerenbondsgebouw, een zaal die niet warm te stoken was met als gevolg dat men moest verhuizen naar het Patronaatsgebouw. Daar werden moeilijkheden ondervonden omdat in het zelfde gebouw het consultatie bureau was gevestigd. Toen in 1947 de grote zaal van het Patronaat in gebruik genomen werd als noodkerk werd het er niet gemakkelijker op. Inmiddels groeide het aantal leerlingen daarom legde men ook beslag op de ruimte boven het politie bureau. Dit duurde maar enkele maanden.
  De school begon in 1945 met 25 leerlingen ( leeftijd 12-17 jaar), nu (met de opening) telt de school over de 100 studenten, terwijl het aantal docenten steeg van 2 naar 4. Deken van Dijk sprak het openings woord, Dr. van Gils (voorzitter van de RK Schoolraad), Drs van Gerwen (Bisschoppelijk hoofdinspecteur), mevr Op de Coul (inspectrice L.O.), pastoor Woestenburg, pater C. van Liempd, staten lid en tevens wethouder van onderwijs Hovenier waren aanwezig. Namens de ouders sprak gemeente ontvanger P van der Spank. Als stoffelijk blijk van meeleven overhandigde hij symbolisch het relief van St. Jozef dat in de voorgevel is aangebracht (zie klassenfoto 618). De heren architecten van Liempd en Meerendonk hebben eer van hun werk.

  Bron: Schijndelse krant september 1950


  Examenuitslag.

  Op het een der dagen gehouden examen voor machine schrijven slaagden een twaalftal kandidaten,leerlingen van de jongens ULO school voor het diploma typen Een prachtig succes voor de heer C. Lauret, leraar aan genoemde school.
  De gelukkigen waren:

 • A van Boven uit Den Dungen
 • H van Boxtel uit St M Gestel
 • J Eijmberts uit Schijndel
 • G van Helvoort uit St M Gestel
 • F vd Oetelaar uit Den Dungen
 • A v.d. Brand uit Schijndel
 • W vd Wijdeven uit Schijndel
 • W van Kaathoven uit Schijndel
 • S Sleutjens uit Den Dungen
 • J de Jong uit Schijndel
 • A de Wit Schijndel
 • A van oorschot uit Schijndel

  Bron: Schijndelse krant vrijdag 18 juni 1954, ingezonden door Jan van Houtum.


 • Opening nieuwe gebouw

  In 1960 is de opening van het nieuwe schoolgebouw aan de Mr. Michelsstraat.

  Bron: Schijndelse krant 1960
  Foto Foto Foto
  Foto 839
  Schoolgebouw Mr. Michelsstraat.
  Iemand schreef op deze kaart " meisjes", in de jaren 70 werd de Maria lagere meisjesschool van de Pastoor van Erpstraat verplaatst naar dit gebouw..
  Foto 840
  Schoolgebouw Mr. Michelsstraat.
  Foto sc1180 bron BHIC
  Schoolgebouw Mr. Michelsstraat.

  Foto

  Foto 621, september 1959, Inzegening gebouw Meester Michelsstraat
  1 inspecteur mevr.Ch.J. op de Coul 2 deken G.L.J. van Dijk, 4 dhr H.J. Aldenhoff, 8 zuster Veronique van Woerkum, 9 zuster Heleni Teunissen, 13 Mej Mien Wouters ?? 18 pastoor Hanegraaf, 19 kapelaan van Leeuwen/Hoek of Vijfeijken?, 20 burgemeester van Tuyl

  Jan van Houtum denk dat 19 kapelaan van Leeuwen is, Jo van Gestel denkt dat ook maar is niet zeker.
  Jan van Houtum denkt ook dat 13 of 14 Mien Wouters is maar is niet zeker.
  Mevr. Plegt bevestigde , via Mieke Wouters- van Houtum, dat 19 inderdaad kapelaan van Leeuwen is en 13 juf Mien Wouters.

  Meisjes op de jongens Mulo.

  Vanaf tenminste 1961 volgde een enkel meisje wiskunde lessen op deze jongensschool. De meisjes zaten op een school waar geen wiskunde gegeven werd terwijl zij toch examen wilden doen voor Mulo B.

  Bron: Wil van der Aa, september 2007  Foto
  Foto 842-844, juni 2000, achterzijde schoolgebouw Mr. Michelsstraat.
  In 2000 was hier de Maria basis school gevestigd.
  Foto ingezonden door Henk van den Brand.


  De leerkrachten. Foto

  Foto 619, 1959-60, Personeel bij gebruikneming school Mr.Michelsstraat
  Achterste rij A:1 dhr. A.W. Parent (kwam waarschijnlijk uit AustraliŽ), 2 dhr. Wim Tilanus (tennis liefhebber, heden woonachtig in Mook), 3 dhr. .. van Dijk (gaf aardrijkskunde??) (woonde in de Dr Schaepmanlaan), 4 dhr Leo vd Weijden (gymnastiekleraar, woonde en woont nog steeds in Sint Michiels Gestel) 5 dhr. George Theophiel Cornelis (wiskundeknobbel, hij woonde in de Pompstraat, naast de Lambertusschool) 6 dhr. .. Loermans.
  Voorste rij B: 1 Dhr. C.H.C. Lauret, 2 Dhr. H.J. Aldenhoff, 3 Dhr. M.J.G. Plegt
  Bedankt Jan van Houtum en Henk van den Brand voor de ontbrekende namen en verdere leerkrachten informatie.


  DhrH.J. Aldenhoff (Herman))
  Geboren 18-10-1905 te Wittem, overleden 14-03-2001 te Schijndel was gehuwd met Koosje van Rijswijck.
  Schoolhoofd.directeur vanaf oprichting in 1944 tot zijn afscheid in 1973, zat vanaf 1930 in het onderwijs.
  Dhr. Aldenhoff is de oprichter en oud-directeur van de RK-Mavo en grondlegger van de scholengemeenschap te Schijndel.
  Bevoegd heden in 1958: Hoofdakte, Duits MO.A, Frans LO. En Godsdienst A en B.
  Foto
  Foto 841
  Herman Aldenhoff

  G.Th.Cornelis,(George Theophiel)
  bevoegdheden in 1958: Hoofdakte, Engels LO., studeert voor Wiskunde LO. En Godsdienst A.
  Gaf les van zeker 1958- 1964
  Kwam in 1958 naar Schijndel en overleed in 2005.

  C.H.C.Lauret,
  bevoegdheden in 1958: Engels LO., Duit LO., Handelskennis LO. En Godsdienst A.
  Gaf les van zeker 1958- 1964

  A.W. Parent,
  bevoegdheden in 1958: Akte LO., Engels MO.A., studeert voor Geschiedenis MO.
  Gaf les in 1958.
  Parent is drie jaar op school geweest. Hij begon tegelijk met ons in 1957, ging weg in 1960. Hij ging naar de Middelbare school in Deurne. Hij is niet naar Australie geemigreerd, maar kwam daar vandaan. Heeft er waarschijnlijk met zijn familie gewoond en is hier als leraar teruggekomen. Woonde in die tijd aan de andere kant in het dubbele woonhuis van Cornelis. Bron: Albert Pennings, 17 mei 08, Berlicum

  M.J.G.Plegt,
  bevoegdheden in 1958: Hoofdakte, Frans MO.A. en Godsdienst A en B.
  Gaf les van najaar 1948 tot juni 1979
  Schijndels Weeklblad 1979 (met dank aan Henk vd Brand).
  Dhr Plegt is geboren 28 december 1913 in "de Lutte"bij Oldenzaal. Hij komt uit een echte onderwijzersfamilie. Hij is per 1/10/1948 aangesteld door Aldenhof (ivm zijn bevoegdheid voor lesgeven van Frans) met het verzoek om te trouwen zodat hij zijn administratie niet hoefde aan te passen.
  Dhr. Plegt kwam op 9 september 1948 uit Indie en trouwde op 29 september 1948.
  Ziin 25 jarig jubileum als leraar heeft hij gevierd najaar 1973.
  Hij heeft les gegeven aan de MULO, de Kweekschool, het Skinle college (MAVO) en de HBS in Boxtel (9.5 jaar).
  Dhr. Plegt overleed september 1998.
  Bron: Mevr. Plegt, 3 dec 2008.

  W. Tilanus,(Wim)
  bevoegdheden in 1958: Hoofdakte, Wiskunde LO., Handelskennis LO. En Godsdienst A.
  Gaf les van zeker 1958- 1964
  Tilanus is later directeur van de Mavo in Kaatsheuvel geworden.Bron: Albert Pennings, 17 mei 08, Berlicum

  V.d.Weijden(Leo)
  Gaf les in 1964

  Muskens
  Gaf les in 1964

  Van Dijk
  Gaf les in 1964

  Loermans
  Gaf les van 1959 tot 1979
  Bron: Schijndels Weeklblad 1979 (met dank aan Henk vd Brand)

  Pijnenburg
  Gaf les in 1964

  Herinneringen.
  Jan van Rooij, geboren feb 1941.
  In de 1e klas van de Mulo hadden we als klassenleraar dhr Lauret (bijgenaamd de Kale),
  In de 2e klas Barendrecht,
  In de 3e klas Plegt,
  In de 4e klas Aldenhoff.
  Verder hebben we nog enige tijd ene mhr Roodbol gehad. Deze werd echter zo verschrikkelijk gepest dat hij al snel verdween.
  Zelfs in het eerste jaar op de Mulo werd er op de speelplaats nog echt gespeeld. Bijvoorbeeld het bokken werd er nog druk beoefend.
  Het was ook de tijd dat we overgingen van een plusfour (drollenvanger) naar de lange broek.
  Maar er werd ook gestudeerd elke dag na schooltijd terug naar school om tot 19.00 uur huiswerk te maken en dat uiteraard onder begeleiding van de klasseleraar.

  Op de vraag of the nou een ULO of MULO was zei Jan: "Ik heb het idee dat het altijd een Ulo school is geweest. Tenminste op mijn rapporten uit die jaren staat ook RK ULO-School voor Jongens "ST.JOZEF" te Schijndel. Echter er werd opgeleid voor het MULO examen. A en B. En bij je eindexamen MULO kon je meteen je Middenstandsdiploma halen."

  Note van de redactie:
  Dhr Aldenhoff, schoolhoofd, heeft het in zijn artikel uit 1958 (zie hierboven) ook steeds over een " MULO" terwijl op het briefpapier van de school, waarop het artikel getyped is, staat " R.K. ULO-SCHOOL VOOR JONGENS "ST. JOZEF" SCHIJNDEL".

  Foto


  Jan van Houtum, geboren 1945,
  mijn rapport vermeld ook ULO school (zie bijlage). Toch sprak iedereen over de MULO, net als bij Jan van Rooij.
  Verder herinner ik me nog het volgende:
  Wekelijks hadden we 's-avonds extra studietijd. Een leerkracht hield ons dan tussen 2 lokalen in de gaten. Er mocht niet worden "gespiekt". (Deden we toch als hij niet keek). Sommige leerkrachten waren ook niet altijd bij de les en deden wel eens een oogje dicht.

  Ik herinner me verder nog de "weekrapport". Die moest ook steeds door de ouders worden ondertekent. Na 3 keer uit de klas te zijn verwijderd kreeg je een week schorsing.

  4e klasser mochten voor de school in de pauze wandelen. Menig sigaretje werd dan opgestoken. Andere "gingen" wel eens aan de appels in de tuin van de notaris.

  Foto

  Wim Groenendaal , geb 8 juli 1935, Den Dungen. Nijmegen, nov 2008.

  Ik heb leuke ervaringen, we hadden een leuke klas.
  Van meneer Plegt heb ik de volgende uitspraak overgehouden:
  ne escalier pas dans cette semaine esperance = trap niet in deze weke hoop.

  Wim staat op foto's 584 - klas 3, 560 en 618 klas 4, redactie Schijndelse.NL

  Inkopen tijdens schooltijd.

  Voor de ulo aan de kant van de Pompstraat liggen links en rechts twee grasvelden. Op de foto is het niet te zien, maar over het rechter grasveld liep altijd schuin naar de weg een paadje. Tijdens de pauzes mochten we niet van het plein af. Maar we stonden altijd met een hoop man voor de poort en aan de brutaalste jongens werd geld meegegeven om stiekem het grasveld over te steken naar het snoepwinkeltje van Van Tartwijk om aldaar inkopen te doen. De rest hield het uitzicht verborgen. Vandaar de herkomst van dat paadje.

  Bron: Albert Pennings, Berlicum, 18 mei 2008

  Foto 1495, Luchtfoto scholencomplex met Ulo. Met dank aan Albert Pennings, Berlicum.

  Foto

  Meisjes op de (M)ULO

  Nou ik heb in 1961 op deze Ulo examen gedaan en toen zat er ook 1 meisje bij ons in de klas (staat niet op de foto van 1961).
  Die meisjes kwamen van 'n meisjes Mulo waar geen wiskunde werd gegeven en zij wilden wel examen doen voor Ulo(Mulo B), dus met wiskunde.
  Zodoende volgden zij de lessen hiervoor op onze jongens Ulo, om toch examen te kunnen doen voor Mulo B.

  Bron: Wil van de Aa


  Stuur uw herinneringen via onderstaande link naar: Info@Schijndelse.nl

  Klassenfoto's op chronologische volgorde.

  Naar bovenkant pagina