Schijndel

Historie Schijndelse Scholen


Mater Amabilis-school

Meisjesschool in Schijndel opgericht november 1948.

Deze meisjesscholen kenden in de jaren vijftig in BelgiŽ en Nederland een succesvolle periode. Men wou aan de jonge vrouw van 17 jaar en ouder een "katholieke, harmonisch-vrouwelijke persoonlijkheidsvorming schenken, in welk ideaal de vrouwelijke beminnelijkheid een zeer grote plaats inneemt".

Het vakkenpakket kan men vergelijken met dat van de inmiddels eveneens uitgestorven huishoudscholen: opvoedkunde, psychologie van verloving, huwelijk en maagdelijkheid, verpleegkunde, smaakvolle kleding, hygiŽne, inrichting van de woning, koken, naaien en gymnastiek.
Er was een dag- en een avondschool.
De lessen werden gegeven in en de school valt onder de Sancta Maria Huishoudschool.

De huishoudschool gaat per 1 augustus 1989 op in scholengemeenschap "De Steeg" voor beroepsonderwijs. Directeur zal zijn dhr. W. Sporken, die sinds februari 1989 directeur is van de L.A.S. als opvolger van J. van Nassau.
De school wordt gevestigd in gebouw B. van het Skinle; de lessen voor klas 2, 3 en 4 worden gegeven in gebouw A. Directeur de Bruin van de L.T.S. doet beheer; Stevens van de L.H.N.O. is plaatsvervangend directeur en doet onderwijs; Brekelmans, de adjunct-directeur van Sancta Maria, doet begeleiding.
De 1e-jaars zitten in het gebouw van de L.A.S. De bovenbouw zit in de L.T.S. Het gebouw Pastoor van Erpstraat 10 van de L.H.N.O.-school doet dienst als dependance. Pastoor van Erpstraat 12 gaat naar Skinle. (Bron: Louis van Dijk)

Overzicht:

 • Geschiedenis
 • De leerkrachten
 • Herinneringen
 • Klassenfoto's op chronologische volgorde.
 • Geschiedenis.
  De geschiedenis van deze school wordt momenteel uitgezocht / beschreven. Klassenfoto's zijn wel beschikbaar.
  Als u denkt over aanvullende informatrie te beschikken dan horen wij dat graag.

  Oprichting van de school

  Op 20 september 1948 vraagt het bestuur van de Stichting ter bevordering van RK Industrie- en Huishoudonderwijs "Sancta Maria" , "gezien de noden, die er heersen voor het loontrekkende meisje boven de 17jaar, en om haar een harmonisch vrouwelijke levensvorming aan te bieden ", het gemeentebestuur per brief om een " noodzakelijkheidsverklaring" te willen afgeven. Deze verklaring is nodig om rijkssubsidie te kunnen ontvangen. De stichting is voornemens het leerplan uit te breiden met de vakken: opvoedkunde, medische raad en woninginrichting.

  Op 5 oktober 1948 stuurt B&W van de gemeente Schijndel een brief naar de " betrokken organisaties van patroons en werklieden" waarin B&W de voornemens van de stichting " Santa Maria" uiteenzet. Die organisaties zijn:

  • firma Jansen de Wit, kousenfabriek,
  • firma N.V. Kaarsenfabriek voor heen Gebr. Bolsius,
  • de Middenstandsvereniging
  • de Boerenbond en
  • de Kath. Arbeiderbeweging

  Er wordt snel en positief gereageerd; firma Gebr. Bolsius op 6 oktober, de Nederl. Kath. Arbeiderbeweging en de R.K. Middenstandsvereniging op 7 oktober en Jansen de Wit op 9 oktober.

  Ook op 5 oktober stuurt B&W een uitleg over de plannen voor een " Mater Amabilisschool" naar de gemeenteraad . Hierin staat o.a. dat B&W de gevestigde organisaties van patroons en werklieden gehoord hebben en dat deze eenstemmig met B&W van oordeel zijn, dat de oprichting en instandhouding van deze school nodig is. (Heeft B&W met betrokken organisaties om tafel gezeten en zijn bovengenoemde brieven alleen verstuurt als officiŽle bevestiging??)
  B&W vraagt de raad te verklaren dat de uitbreiding van het leerplan ten behoeve van de " Mater Amabilis-school" nodig is.

  Op 11 oktober wordt in de openbare raadvergadering besloten dat men de oprichting van de school nodig vindt. De stichting " Sancta Maria" wordt per brief dd 23 Oktober 1948 op de hoogte gesteld van het raads besluit.

  Op 5 juli 1950 stuurt het ministerie van onderwijs een uitreksel van het Koninklijk besluit dd 14 juni 1950 betreffende uitbreiding leerplan met ingang van 1 november 1948.

  Bron: Gemeente archieven, BHIC

  -

  Opening van de school

  Op 3 november 1948 wordt een Mater Amabilisschool geopend. Dit is een opleidingsmogelijkheid speciaal voor werkende meisjes, die daar de gelegenheid krijgen zich voor het latere leven te bekwamen. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan opvoedkunde, godsdienst, hygiŽne en gymnastiek. Er wordt begonnen met 160 leerlingen waarvan het merendeel afkomstig is van de kousenfabriek van Jansen de Wit.

  Bron:Dorpsgeschiedenis van na de 2e WO, nov 1990, K. van der Dieze, BHIC

  -

  De leerkrachten.

  een van de laatste leerkrachten van de MAS was juffr.(Jo?) van den Burgt

  Juffrouw Karel (zat in bestuur??)

  Herinneringen.
  Er zijn nog geen herinneringen aan de tijd op deze school ontvangen.
  Stuur uw herinneringen via onderstaande link naar: Info@Schijndelse.nl

  Klassenfoto's op chronologische volgorde.

   Reageren 

  Naar bovenkant pagina