Schijndel

Historie Schijndelse Scholen
De Vossenberg, basisschool, Boschweg.

Geschiedenis.

Op 1 augustus 1992 werd de Aloysiusschool opgeheven en vond een fusie plaats met de Klimop
De gefuseerde school heette voortaan de Vossenberg.

Het team en de medezeggenschapsraad van Aloysius voelden niets voor de fusie en vochten het bestuursbesluit aan tot voor de kantonrechter.
Maar de fusie ging door.
Ten tijde van de fusie was Marcel Seegers directeur van Aloysius en moest dus mee in de fusie. Ook een aantal andere leerkrachten van de Aloysiusschool kwam over.
Toon Frederix, die de langste diensttijd had, werd directeur en Marcel Seegers adjunct.

Er waren nu 14 klassen, later zelfs enige tijd 15.
Eťn lokaal werd door de school voor eigen rekening gecreŽerd door een tussen 3 muren liggend binnenhofje te overkappen en af te sluiten.

In 1997 werd de gym zaal, evenals alle andere gymzalen, overgedragen aan de gemeente en sindsdien huurt de Vossenberg de zaal voor de gymuren.

In 2002 is het aantal leerlingen redelijk stabiel en varieert het aantal klassen tussen 12 en 13 en telde de Vossenberg (inclusief kleuters) +-320 leerlingen.

In December 2006 gaat dhr Toon Frederix met pensioen na 30 jaar hoofd/directeur te zijn geweest van De Klimop/ De Vossenberg.

Bron: Louis van Dijk - Historie Onderwijs Schijndel.

In 2012 is het gehele complex gerenoveerd en is basisschool De Vossenberg als zelfstandige school opgenomen in de nieuwbouw. Het geheel kreeg de naam Educatief Basiscentrum Noord.
Bron: Ton van Drunen, maart 2012

Voor meer informatie over de geschiedenis van lagere school DeToekomst en basisschool De Vossenberg zie Historie Onderwijs Schijndel door Louis van Dijk, oud schoolhoofd van de Paulusschool, met een interview met Ton van Drunen.

 Eigen site van de school 

 Reageren 

Naar bovenkant pagina