Schijndel

Historie Schijndelse Scholen


St. Theresia, Wijbosch, lagere meisjesschool, 1894 - 1967.

Overzicht:

 • Geschiedenis
 • De leerkrachten
 • Herinneringen
 • Klassenfoto's op chronologische volgorde.
 • Geschiedenis.

  Voorlopige tekst.

  Tot 1894 gaan de kinderen van het Wijbosch naar de Openbare Lagere School aan de Wijboscheweg, aan de rand van het dorp Schijndel, of naar de school in het Eerde.

  In 1894 betrekken de Zusters van Schijndel het door hen gebouwde St. Barbaraklooster dat gelegen was aan de Mgr.v.d.Venstraat 3 t/m 19. Het klooster werd gebouwd door de in die tijd bekend architect Heykants uit Erp als rusthuis voor oude en zieke zusters.
  Op verzoek van Pastoor van Vroonhoven, stichter van de parochie Wijbosch, is er een vleugel aangebouwd voor een bewaarschooltje en een 2 klassige meisjes school. Op 12 november 1894 start de bewaar school en waarschijnlijk ook de meisjesschool St. Theresia.

  In 1914 heeft een verbouwing plaats: de bewaar en lagere school worden gescheiden. Ieder krijgt zijn eigen speelplaats.

  In 1939 werd door architect Chr. van Liempd een nieuwe drieklassige meisjesschool gebouwd, naast het klooster aan de Mgr. vd Venstraat, toen een van de mooiste dorpsscholen. We zouden graag een foto van deze school ontvangen!
  De oude meisjesschool werd een jaar later verbouwd tot kleuterschool.

  In september/ oktober 1944, met de bevrijding, worden klooster en nieuwe school door oorlogsgeweld totaal verwoest. Alleen de kapel met een kleine vleugel blijven overeind. De St. Aloysiusschool is niet zo zwaar beschadigd en wordt na een provisorische opknapbeurt gezamenlijk voor de meisjes en jongens gebruikt.
  De jongens en meisjes krijgen afwisselend 's-morgens dan wel 's-middags les. Uit deze tijd stamt foto 570 met Jet Geerkens.

  In 1946 wordt op de plaats van het verwoeste klooster, naast de kapel, een de houten noodschool voor de meisjes en kleuters in gebruik genomen.
  Dit gebouw kwam van het ontmantelde vliegveld en bestond uit 3 leslokalen.
  Kort na de oorlog waren er 3 onderwijzeressen Zr. Adrianette (hoofd), Zr. Felicitas en Jet Geerkens.

  Foto Foto Foto
  Foto 709, begin 1900.
  Barbara klooster met meisjes- en kleuterschool aan linkerkant.
  Foto 809, 1944
  Dit gehele gebouw werd in 1944 verwoest. De kapel is, na herstel, nog enige tijd als parochie kerk gebruikt.
  foto P. Gevers, 24-10-1944.
  Foto 3302
  Noodschool in gebruik door meisjes en kleuters 1946-1952.
  In de achtergrond de Kapel en pastorie die tijdelijk fungeerden als noodkerk.
  Met dank aan Jo vd Aa voor de foto.

  De architecten van Liempd - van Meerendonk ontwerpen begin vijftiger jaren een nieuw (Barbara) klooster en meisjesschool met kleuterschool.
  De scholen komen aan de Schoolstraat, het Barbaraklooster aan de, toen nieuwe, weg Schijndel - Eerde.

  Begin 1952 worden beide scholen in gebruik genomen en word door firma Schellekens begonnen aan de bouw van het klooster.
  Intussen is ook de St. Aloysiusschool opgeknapt en verbouwd. De meisjes- en jongensschool zijn nu zogenaamde driemansscholen.

  Foto Foto
  Foto 786, rond 1953.
  Nieuwbouw Barbara klooster (aan de Eerdsebaan) met meisjes- en kleuterschool (aan de Schoolstraat).
  Op uitsnede: 1- meisjesschool, 2- de kleuterschool.
  Foto 787, voor 1981
  Overzicht Wijbosch met uitsnede de scholen en Barbara klooster.
  De groene stippelijn is de oude route van Schijndel naar Veghel, de gele stippellijn is de na de oorlog aangelegde verbinding (Eerdsebaan).
  De blauwe lijnen geven ongeveer de locatie aan van het eerste Barbaraklooster met meisjes en kleuterscholen.
  Op uitsnede: 1- meisjesschool, 2- de kleuterschool, 3- eerst Aloysius en later kleuterschool. De uitbreiding van de meisjesschool uit de jaren zestig is goed te zien .

  Foto Foto
  3311= BHIC-5135-1292,1939-08
  Kadaster tekening, gearcheerd het klooster, zwart de St.Theresia school.
  Met dank aan het BHIC en Jo vd Aa.
  3317=AR.2152-7.31.4.430
  Bouwtekening gedeeltelijke voorgevel St. Theresiaschool en Barbara klooster.
  Met dank aan Jo vd Aa.

  Foto Foto Foto Foto
  Foto 3313 = BHIC-5135-1292,1939-06
  Bouwtekening linker zijgevel van de school.
  Met dank aan het BHIC en Jo vd Aa.
  Foto 3312= BHIC-5135-1292,1939-0
  Bouwtekening voorgevel van de school.
  Met dank aan het BHIC en Jo vd Aa.
  Foto 3315a = BHIC-5135-1292,1939-07
  Bouwtekening rechter zijgevel van de school.
  Met dank aan het BHIC en Jo vd Aa.
  Foto 3315b = BHIC-5135-1292,1939-07
  Bouwtekening doorsnede van de school.
  Met dank aan het BHIC en Jo vd Aa.

  Foto Foto Foto
  Foto 3316 =BHIC-5135-1292,1939-03
  Plattegrond van de meisjesschool.
  Met dank aan het BHIC en Jo vd Aa.
  3318 = BHIC-5135-1292,1939-02
  Plattegrond van de bewaarschool.
  Met dank aan het BHIC en Jo vd Aa.
  3314 = BHIC-5135-1292,1939-08
  Bouwtekening achtergevel meisjesschool.
  Met dank aan het BHIC en Jo vd Aa.

  Voor foto's van de schoolgebouwen aan de Schoolstraat zie ook de Basisschool Wijbsoch (rond 1980) en BasisSchool De Regenboog (2007) .

  Op 10 december 1958 richten de beide scholen, op advies van dhr. Hendriks, samen één oudervereniging op. Het eerste en oudste oudercomité van Schijndel.

  Midden de zestigerjaren loopt het leerlingenaantal van de St. Theresiaschool erg terug. Ze dreigt een tweemansschool te worden. Samenvoeging met de Aloysiusschool zal een zesmansschool opleveren wat het onderwijs alleen maar ten goede komt.
  De Zusters willen de school aan leken overdragen omdat zij zich voor ander sociaal werk willen inzetten. Er wordt begonnen met een geleidelijke samenvoeging.

  Op 1 augustus 1966 draagt het kerkbestuur de St. Aloysiusschool over aan de Congregatie van de Zusters om de uiteindelijke samenvoeging te vergemakkelijken.

  Op 1 januari 1967 wordt de St. Aloysiusschool opgeheven. Leerkrachten en leerlingen gaan over naar de St. Theresiaschool die vanaf deze datum voortaan R.K. Basisschool Wijbosch heet. Hiermee is de samenvoeging voltooid en is het de eerste gemengde katholieke school voor het lager onderwijs in Schijndel.
  In het zelfde jaar heeft er een grondige verbouwing en uitbreiding plaats van het gebouwencomplex St. Theresiaschool. Deze verbouwing is gereed in 1968, van af nu hebben de jongen en meisjes les aan de Schoolstraat 2 en gaan de kleuters naar de overkant naar de oude jongensschool (Kerkstraat 1).

  Voornaamste bron: dhr L. Hendriks, voormalig schoolhoofd, en ook de BHIC archieven en Schijndelse kranten van 1945 tot heden.

  De leerkrachten.

  Wilh(elmin)a Bosch 1912,
  hoofd van …. tot 31-05-1955 (religieuze)

  Joh(ann)a Warffemius 1923,
  hoofd van 1-09-1955 tot 31-08-1957 (religieuze)

  Ma.W. Kalkman 1926,
  hoofd van 1-09-1957 tot 1-09-1964 (religieuze)

  Theod(or)a vd Boom 1901,
  hoofd 1-09-1964 tot 1-01-1967 (religieuze)

  Joh(ann)a van Woerkom 1920,
  onderw van 1-07-1946? tot 31-08-1955 (religieuze)

  Henr(iëtt)e Geerkens 1921,
  onderw van …. tot 31-12-1957 (leek)

  H.M. Lammers 1914,
  vakleerkr van …. tot …. (religieuze)

  Coleta Renders 1918,
  onderw van ….. 1951? tot ….. (religieuze)

  A.M.P. Pennings 1924,
  onderw van …1951? tot ….. (religieuze)

  M.C.C. Verberne 1902,
  onderw .. 1953? tot ….. , tijdelijk.(leek)

  E. vd Akker 1914,
  vonderw .. 1954? tot 1-09-1958 (religieuze)

  Anna Cuypers 1892,
  vakleerkracht van …. tot …. (religieuze)

  Ma. vd Pol 1891,
  onderw van 1-01-1951 tot 20-04-1958 (religieuze)

  P. Jans 1927,
  vakleerkracht van ….1958 tot ….1964 (religieuze)

  J.H. Latijnhouwers 1902,
  onderw 21-04-1958 tot 1-08-1959 (religieuze)

  J.M. Meijers 1928,
  onderw 1-09-1958 tot 1-09-1961 (religieuze)

  Seb(elin)a? Kommeren 1924,
  onderw 1-09-1958 tot 1-01-1972 (religieuze)

  Ma. Swinkels 1939,
  onderw 1-09-1961-1-09-1964 (leek vr)

  Wilb..da Verhoeven 1944,
  onderw 1-09-1965 tot 15-11-1969 (leek vr)

  Herinneringen.
  Er zijn nog geen herinneringen aan de tijd op deze school ontvangen.
  Stuur uw herinneringen via onderstaande link naar: Info@Schijndelse.nl

  Klassenfoto's op chronologische volgorde.

   Reageren 

  Naar bovenkant pagina