Schijndel

Historie Schijndelse Scholen


Sint Jansschool, bijzonder onderwijs.


Van 1948 tot heden

De school begint in 1948 als Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO).
Van 1973 tot 2003 heeft de school een afdeling Voortgezet Buitengewoon Onderwijs (VBO) voor leerlingen van 13 tot 20 jaar.
In 2003 gaat de school verder als Speciaal Basis Onderwijs (SBO).
Anno 2009 ontwikkeld de Sint Jansschool zich naar een kleine reguliere basisschool waar men de waarden van een SBO wil garanderen.
Een school met zo'n 50 leerlingen die normaal maar toch speciaal zijn.

Overzicht:

Geschiedenis.
Voorlopige geschiedenis.
Wanneer u denkt over nuttige aanvullende informatie te beschikken dan horen wij dat graag.

Jaren dertig.
In 1935/1936 ontstaat er in Sch ijndel een grote bezorgdheid voor het onderricht en de opvoeding van het moeilijk lerend kind. Door de groei van de scholen en de grote klassen wordt het probleem zichtbaar. Daarom willen de autoriteiten een vergadering beleggen op het gemeentehuis maar deze gaat niet door omdat er vanuit Veghel een uitnodiging komt voor een vergadering om te komen tot het oprichten van en streekschool voor Buitengewoon Lager Onderwijs.
De pastoor van Schijndel stuurt de kinderen uit Schijndel liever niet naar Veghel om de volgende redenen:

 1. In Schijndel is het aantal leerlingen dat in aanmerking voor dit soort school erg hoog
 2. Het vervoer van zoveel kinderen is omslachtig, ongewenst en erg duur
 3. De arme (behoeftige) kinderen kunnen in Schijndel gebruikmaken van een gratis middagmaaltijd uit de spijskokerij (link naar Vincentius) zouden deze moeten missen.

Veghel wil echter ook zonder medewerking van Schijndel een school oprichten en opent deze op 1 september 1937.

In Schijndel gaat men flink aan de slag om een eigen school op te richten. Op 12 april 1938 wordt er een z.g. propagandavergadering gehouden in het Moederhuis van de Zusters om de belangstelling van de autoriteiten te wekken. Onder de aanwezigen zijn:

 • Prof. Dr. I van Houte, hoofdinspecteur van het onderwijs,
 • dhr Christ, voorzitter van de Bond voor Buitengewoon Onderwijs,
 • Ds. Van Gerwen (bisschoppelijk inspecteur),
 • Burgemeester (Wijs) en Wethouders en Secretaris (Verhagen)
 • de Geestelijkheid van Schijndel en Kerkbesturen,
 • Hoofdbestuur van de Zusters, Zuster Theopdora,
 • de artsen, leden van de gemeenteraad, alle onderwijzend personeel, de voorzitters en
 • secretarissen van de Vincentiusvereniging, de Elisabethvereniging, Tabitha en Wit-Gele Kruis.

Na deze vergadering ontvangt dhr. Tibosch, hoofd van de lagere school op de Boschweg, de opdracht een rapport samen te stellen over de kinderen met leerproblemen in Schijndel.

In september 1939 worden alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen, getest door Dr. Chorus uit Nijmegen. Deze besluit zijn begeleidend schrijven met de hoop uit te spreken dat de Schijndelse wens van een eigen school spoedig in vervulling zal mogen gaan.

Jaren veertig.

Het rapport van dhr. Tibosch is klaar in januari 1940 en wordt zeer gunstig ontvangen. Enkele fragmenten hier uit:

In januari 1941 wordt een poging ondernomen om erkenning te krijgen maar deze aanvraag wordt vanwege de oorlogstoestand afgewezen. In november 1946 wordt de draad weer opgenomen, waarna de gemeente een oud schoolgebouw (de Openbare Lagerschool Wijboscheweg 47) beschikbaar stelde. Dit werd verbouwd en uitgebreid tot 3 lokalen.

Op 13 maart 1948 wordt de Piusstichting opgericht als bestuur van de school. Hierin hebben zitting:

 • De Pastoors van Schijndel,
 • De Algemeen Overste van de Zusters,
 • Burgemeester en Secretaris
 • Dhr. Bolsius en
 • Dhr. Tibosch

De naam van de school wordt Sint Janschool (met één s), de patroonheilige is Johannes de Doper.

Op 2 juni 1948 ontvangt men een brief van het Ministerie dat de rijksbijdrage kan worden verleend. Op28 augustus benoemd de Piusstichting de heer A.C. Schuurmans tot schoolhoofd per 1 november 1948. Hij begint op die datum met het onderwijs aan 8 leerlingen, waarvan de oudste geboren is op 3 november 1935. De kinderen krijgen les rondom een grote kachel die midden in het lokaal staat. Zuster Ma. Angeline treedt op 1 januari 1949 in functie als leerkracht en 1 februari dhr. L. Verleun. Op 16 mei 1949 wordt de school officieel geopend en ingezegend, er zijn dan 43 leerlingen, 31 jongens, 12 meisjes.
Foto Foto
Foto 708
Gebouw Wijboscheweg 47, gebouwd als Openbare Lagere School, gebruikt als woning en in 1948 werd dit gebouw verbouwd to St. Janschool. Foto is van voor de verbouwing van 1948.
Foto 1719, St. Janschool
Bron: boekje " Schijndel toen en later", HKK Schijndel, 2008.

Jaren vijftig, zestig en zeventig.
In 1955 verhuist men naar een nieuw gebouw aan de Bunderstraat alwaar men in 2009 nog gevestigd is.

Rond 1968 telt de school 136 leerlingen verdeeld over 8 groepen.

In 1973 wordt de afdeling Voortgezet Buitengewoon Onderwijs opgericht voor leerlingen van 13 tot 20 jaar (later VSO genoemd, Voortgezet Speciaal Onderwijs).

De Piusstichting zal tot 1979 bestaan. De St. Janschool wordt dan overgenomen door de Katholieke Stichting Pastoor van Erp, die het bestuur vormde van alle lagere scholen in Schijndel. De Piusstichting blijft nog 5 jaar "slapend".

Jaren tachtig en negentig.
In 1983 wordt de eerste directeur, dhr A.C (Toon) Schuurmans, na 35 jaar, opgevolgd door dhr Piet vd Brand. Deze was al sinds 1958 leerkracht op de school. De school krijgt de zwaluwen als logo, krijgt de noemer " Speciaal Onderwijs" en de tweede "s" sluipt in de schoolnaam.

In februari 1998 geeft dhr vd Brand te kennen dat hij in augustus 1998 wil stoppen. Adjunct directeur dhr St. van de Boom neemt het roer over en wordt interim directeur. Samen met de unit leiders de heren Jan Kolks en Hans van Kaathoven, verzorgt hij dan het management van de school
Foto Foto Foto
Foto 1717, 2008,
St. Jansschool, Bunderstraat 8.
Foto 1718, 2008, zij en achtergevel van de school. Foto 847, zij en achtergevel van de school.

2000- tot heden.
In 2003 wordt het Voortgezet Speciaal Onderwijs een afdeling van het Elde-college; Hans van Kaathoven blijft schoolleider.
De St. Jansschool gaat zelfstandig verder als Speciaal Basis Onderwijs (SBO).
In de jaren erna verminderd het aantal leerlingen drastisch, door ontwikkelingen rondom inclusief onderwijs in Schijndel.
In het schooljaar 2007-2008 telt de school slechts drie groepen maar er is weer toekomstperspectief. De school gaat zich transformeren naar een kleine reguliere basisschool waarin men de waarden van een SBO wil garanderen.

Op 1 maart 2009 telt de school 50 leerlingen en groeit het leerlingen aantal geleidelijk.
Er wordt een vierde groep gestart en de school viert haar 60 jarig bestaan met een gezellige feestmarkt op dinsdag 17 maart, in de hal van de school. De opbrengst is voor een goed doel.

Bron: Jubileumboekje 50 jaar St. Jansschool en het Schijndels Weekblad, maart 2009.

De leerkrachten.

Foto Foto 1720, 1999, team in het 50 jarig jubileumjaar.
Rij A: 1 Stephan vd Boom, 2 Yvonne vd Linden, 3 Jan Kloks, 4 Carlo Pril, 5 Lenie Janssen, 6 Hans van Kaarhoven, 6 Monique Beekmans (stagiaire)
Rij B: 1 Henk van Boxmeer, 2 Hans Streppel, 3 Danielle van Bers, 4 Astrid Westerbeek, 5 Riky van Oirschot, 6 Linda Hoevenaars, 7 Henny van Uden, 8 Marja vd Berg, 9 Pim van Loon, 10 Tineke Jansen
Rij C: 1 Sjannie vd Meerendonk, 2 Marianne Brockhouse, 3 Monique Klaassen, 4 Ingrid den Ouden, 5 Dymph Streppel, 6 Jacky Wetzer , 7 Joke Kemps, 8 Nel vd Akker, 9 Gerbrand Heijting

Mieke Sanders staat niet op deze foto.

A.C. Schuurmans. Toon.
Hoofd/directeur van 1 november 1948 tot 1983.
Foto
Foto 1721
dhr. Toon Schuurmans

P. vd Brand. Piet.
leerkracht van 1958 tot 1981,
waarnemend directeur 1981-1983,
directeur van 1983 tot 1 sep. 1998.
Foto
Foto 1722
dhr. Piet vd Brand.

S. vd Boom. Stéphan.
adjunct directeur van 1993 tot 1998,
interim directeur van 1998 tot 2003?
Foto
Foto 1723
dhr. Stéphan vd Boom

Hans van Kaathoven.
Unitleider tot 2003
Schoolleider vanaf 2003 tot heden

Zuster Ma. Angeline.
Leerkracht vanaf jan. 1949 tot ....

dhr. L. Verleun.
Leerkracht vanaf feb. 1949 tot eind jaren 50.

dhr. J.vd Bosch.
Leerkracht vanaf 16-4-1950 tot eind jaren 50.

mvr. A. Latou.r
Leerkracht vanaf 1952 tot ...

mvr. Riek Tibosch.
Leerkracht vanaf 1953 tot ...
Voor de school aan de Bunderstraat klaar was, zat Riek met een klas in het Patronaatsgebouw.

dhr. A. van Poppel.
Leerkracht vanaf eind jaren 50 tot ...

dhr. B. vd Velden.
Leerkracht vanaf eind jaren 50 tot ...

Herinneringen.
Er zijn nog geen herinneringen aan de tijd op deze school ontvangen.
Stuur uw herinneringen via onderstaande link naar: Info@Schijndelse.nl

Klassenfoto's op chronologische volgorde.

 Eigen site van de school 

 Reageren 

Naar bovenkant pagina