Schijndel

Historie Schijndelse Scholen


De Regenboog, basisschool Hoevenbraak/Wijbosch, 1997 - heden.

Geschiedenis.
Basisschool "De Regenboog" is gestart op 1 augustus 1997, als fusieschool van de basisscholen
"Wijbosch" en "De Hoevenbraak". Al twee jaar voor de feitelijke fusiedatum hebben de beide scholen nauw samengewerkt.

"De Regenboog" is een school met drie locaties in de constructie hoofd- en nevenvestigingen. Vanwege de enorme groei van het aantal leerlingen is de hoofdvesting te klein geworden en zijn er nieuwbouwplannen. Op dit moment is er een tijdelijk onderkomen voor 5 groepen op zo'n 300 meter afstand van de school, de Regenboogvlinder In de toekomst zullen er twee locaties blijven. De hoofdvestiging ligt op de grens van de wijken Hoevenbraak en Hulzenbraak, de nevenvestiging in het kerkdorp Wijbosch.

De naam "De Regenboog" is gekozen door ouders, leerkrachten en leerlingen van de school. Met deze naam wordt de verbondenheid tussen de twee locaties gesymboliseerd en wordt aangegeven dat iedereen welkom is op onze school (met inachtneming van het aannamebeleid van de Stichting SKOPOS, het schoolbestuur).
Foto Foto Foto
Foto 806, 2007
Vestiging Wijbosch, linkervleugel
Foto 807, 2007
Vestiging Wijbosch, voorkant.
Foto808, 2007
Vestiging Wijbosch, rechtervleugel.

Het schoolgebouw in Wijbosch is in de zomer van 1997 geheel gerenoveerd, voor de locatie Hoevenbraak is in april 2000 een nieuw gebouw in gebruik genomen.

In het schooljaar 2005-2006 telde de school op de teldatum 31 oktober 2005 in totaal 695 leerlingen (Hoevenbraak 492 en Wijbosch 203). Op het einde van het schooljaar was dit aantal opgelopen tot 727 leerlingen.

De leerlingen werden dat schooljaar verdeeld over 29 groepen, 20 op de locatie Hoevenbraak en 9 op de locatie Wijbosch.

Er waren 61 leerkrachten, waarvan 56 vrouwen en 5 mannen, en 2 onderwijsassistenten, waarvan 1 vrouw en 1 man, werkzaam. Verder zijn er nog 11 mensen in een niet onderwijzende functie aan de school verbonden.

De school werkt met één directie (directeur en adjunct-directeur) die werkzaam is op beide locaties.

"De Regenboog" is een rooms-katholieke school en vormt met alle overige Schijndelse scholen een samenwerkingsverband in het kader van het project "Weer Samen Naar School". Het bestuur van deze scholen wordt gevormd door de Stichting Samenwerkingsbestuur voor Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel (SKOPOS).

Sinds april 2000 is " De Regenboog" een onderdeel van "Educatief Basis Centrum - Zuid".

Educatief Basis Centrum - Zuid bestaat bestaat uit:

  • RK Basisschool "De Regenboog"
  • Peuterspeelzaal "Paultje"
  • Peuterspeelzaal "De Paddestoel"
  • Stichting SKS "De Plu"
  • Bron: www.bs-deregenboog.nl, april 2007. logo

     Reageren 

    Naar bovenkant pagina