Schijndel

Historie Schijndelse Scholen


De Toekomst, lagere later basisschool, Boschweg

Overzicht:

Geschiedenis.

De school is gestart in augustus 1971 en ontstaan uit een afsplitsing van meisjesschool Mariaschool (J.v. Amstelstraat 31) en jongensschool Aloysiusschool (Boschweg 125).
Vier lokalen van gebouw Cornelis Trompstraat 1 waren reeds eerder in gebruik geweest als dependance van Mariaschool, Jan v. Amstelstraat 31. Met de komst van de Toekomst deed ook de co-educatie in het Schijndelse basisonderwijs haar intrede. De klassen 1 t/m 3 werden nl. gemengd. De overige klassen startten nog als meisjesschool.

Bij aanvang werden twee klassen van de Toekomst tijdelijk gehuisvest op de zolder van Huize Lidwina (bejaardenhuis en zusterklooster, voorheen ziekenhuis).

In januari 1972 werden de laatste twee lokalen opgeleverd en daarmee was de zesklassige basisschool compleet. De naam Toekomst is in een prijsvraag bedacht door een leerling van de school, Mirjam van Rens.

In 1981 werd het 10 jarig bestaan groots gevierd. Hierna liep het leerlingaantal enigszins terug, echter tegelijkertijd met een dalend leerlingaantal op de Mariaschool.

Bij het vertrek van het hoofd van de Mariaschool in 1984 werden beide scholen samengevoegd en omgedoopt in de naam Kwekkeveld .

Directeur van het geheel was Ton van Drunen en adjunct directrice werd Josine Spit.
Bron: Ton van Drunen, maart 2012

Voor meer informatie over de geschiedenis van lagere school DeToekomst en basisschool De Vossenberg zie Historie Onderwijs Schijndel door Louis van Dijk, oud schoolhoofd van de Paulusschool, met een interview met Ton van Drunen.

De leerkrachten.

Ton van Drunen
directeur van 1971 tot 2000

Josine Spit
adjunct directrice van 1971 tot 1987

Herinneringen.
Er zijn nog geen herinneringen aan de tijd op deze school ontvangen.
Stuur uw herinneringen via onderstaande link naar: Info@Schijndelse.nl

Klassenfoto's op chronologische volgorde.

 Reageren 

Naar bovenkant pagina