Schijndel

Historie Schijndelse Scholen
































Lagere / Basisschool De Beemd

Meer info school De Beemd:

Interview met dhr Henk Beijers, eerste schoolhoofd Lagere School De Beemd.

Foto

Ten tijde van mijn benoeming stond ik in de 6e klas van de Lambertusschool waar ik vanaf augustus 1971 was aangesteld.
Op paaszaterdag 1972 moest ik in het moederhuis op sollicitatiebezoek komen voor de functie van de nieuw gebouwde school in de Beemd. Van januari-augustus 1972 is die in gebruik geweest als dependance van de centrumscholen Lambertus en Mariaschool, zodat daar inderdaad Jet Geerkens en René de Jong een half jaar gestaan hebben.

Vanaf augustus 1972 is toen de 'lagere school De Beemd' van start gegaan onder mijn leiding. Vanaf dat moment kreeg wijk de Beemd dus een echte eigen wijkschool.
Ik moest er beginnen met twee 1e en twee 2e klassen en zo zou de school langzaam maar zeker uitgroeien tot een 12-klassige school.

Ik had prima contacten met de Schijndelse PA o.a. Mw. vd Goen, Dhr. van Mierlo en Nol van Hulten. Toen ik op paaszaterdag 1972 van het toenmalige schoolbestuur mijn benoeming kreeg, werd mij de opdracht gegeven een begroting in te dienen voor 12 groepen, leer- en hulpmiddelen en meubilair, terwijl ik slechts met 4 groepen begon!
Op de PA vroeg ik of ze enkele hele goede studenten hadden die in 1972 zouden afstuderen, want ik moest in de Beemd van de grond af aan beginnen en wilde graag drie jonge enthousiaste leerkrachten hebben.



Dat zijn toen inderdaad Jeanne vd Berg uit Gemonde geworden, de dochter van het hoofd der school aldaar, uit Schijndel werden het Corry Op 't Hoog (tegenwoordig Hagemeijer) en Marjo van Roozendaal (tegenwoordig de Leeuw). Jeanne is overigens op 25-jarige leeftijd gestorven [18 augustus 1976].

Zo groeide de school langzaam uit. Het was toen nog een gewone lagere school bekend als 'de Beemd'. De naam Beemdschool is een pure volkse benaming die er altijd in gebleven is. Ik zelf sprak altijd keurig van 'school de Beemd', maar in de wijk werd het gewoon kortweg 'de Beemdschool uitgesproken als de Bimdschool'.

In 1973 is kleuterschool 'het Drieske' gebouwd en die is van start gegaan o.l.v. zuster Wilhelminia samen met Annemarie van Osch, Rita Dankers en Anita Verhoeven.
Een hechte samenwerking was er toen nog niet direct, maar i.v.m. wijkactiviteiten stemden we alles wel zo goed mogelijk op elkaar af. Ik had overigens in mijn studententijd in Tilburg zelf stage gelopen of gehospiteerd op de Montessori-kleuterschool van zr. Wilhelminia aan de Loudonstraat in Tilburg. Wij kenden elkaar dus al langer en zodoende lagen het contact nogal gemakkelijk.

Tegelijkertijd bestond ook kleuterschool de Rietvinkjes o.l.v. Joyce de Bell, zuster Frederico, Els Vermeer en Caroline van der Heijden, pal tegenover het kerkhof aan de Rietbeemdweg.
De kleuters die naar de Beemd gingen kwamen zowel van Ons Drieske als van de Rietvinkjes, dat was afhankelijk van de straat waarin ze woonden. De Beemd was grofweg het gebied tussen Steeg, markt. Deken Baekersstraat, Van Bergenstraat en Wijbosscheweg. Alles wat daarbinnen lag kwam naar ons.

Met de nieuwe wet op het basisonderwijs in 1985 zijn de kleuterscholen nog wel even blijven bestaan, maar later is alles opgegaan in 'Basisschool de Beemd'.
De datum waarop Ons Drieske en Rietvinkjes zijn opgeheven weet ik niet meer zo precies. Op de nieuwe basisschool werd de kleuterafdeling groep 1 en 2 en de oude 1e tot en met 6e klas werden de groepen 3 tot en met 8.

Henk Beijers, 2 februari 2001.

 Reageren 

Naar bovenkant pagina

Terug naar de hoofdpagina van School De Beemd..