Schijndel

Historie Schijndelse Scholen


St. Aloysius, lagere jongensschool, Boschweg

Overzicht:

Geschiedenis.
Deze wordt momenteel uitgezocht / beschreven.

In het kort:
de school begon in 1929 o.l.v. dhr Tibosch in het gebouw van de voormalige Openbare Lagere School, Hoofdstr 39.
in 1930 wordt een nieuwe gebouw geplaatst aan Boschweg 125.
In 1976 vertrekken er 6 leerkrachten naar lagereschool De Klimop, die in dat jaar opend.
In 1983 staan er nog 6 leerkrachten, maar in augustus moet er 1 afvloeien door terug lopend aantal leerlingen.

Augustus 1992 wordt de Aloysiusschool opgeheven / fuseerd de school met de Klimop . De gefuseerde school gaat verder onder de naam De Vossenberg .

Het team en de medezeggenschapsraad van Aloysius voelden niets voor de fusie en vochten het bestuursbesluit aan tot voor de kantonrechter.
Maar de fusie ging door.
Ten tijde van de fusie was Marcel Seegers directeur van Aloysius en moest dus mee in de fusie. Ook een aantal andere leerkrachten van de Aloysiusschool ging mee.
Toon Frederix, die de langste diensttijd had, werd directeur en Marcel Seegers adjunct.

De klassenfoto's zijn wel beschikbaar.
Als u denkt over aanvullende informatrie te beschikken dan horen wij dat graag.

Foto Foto
Foto AA08, waarschijnlijk 1935/36. Bron " Schijndel in oude ansichten", 1971, samengesteld door A. van Bokhoven
Schoolgebouw en onderwijzerswoning aan de Boschweg.
Gebouwd in 1930 naar een ontwerp van architect Chr. van Liempd
Foto sc1176, bron BHIC
Schoolgebouw in een iets latere periode. In 1960 zal de boog boven de ingang, die altijd voor wateroverlast zorgde, verdwijnen wanneer de school verbouwd wordt.

Foto
Foto D1060, Luchtfoto schoolgebouw en onderwijzerswoning aan de Boschweg
Deze foto is zeker na 1960 (toen de markante boog boven de ingang verdween) en waarschijnlijk na 1965 (toen werden er twee noodlokalen in de tuin van het schoolhoofd geplaatst).
Bron foto Jan vd Bosch, bron tekst: Jubileum uitgave 50 jaar Boschwegsescholen.

De leerkrachten.

Foto

Foto 3283, 1965 Leerkrachten Aloysius school, jaarlijkse schoolfoto, voor de school.
Achterste rij van links naar rechts:1 Jan Witlox (hoofd vd school, 2 Ton Stoffelen, 3 Lex vd Eerenbeemd, 4 Wim Verstraten
Voorste rij van links naar rechts: 1 Jan Steijaert, 2 Christien van Leimpd, 3 Mien Wouters, 4 Geert Grosfield
Met dank aan Ton Stoffelen

Foto

Foto 466, 1977, Leerkrachten Aloysius school, jaarlijkse schoolfoto, sportveld achter de school.
Achterste rij A: 1 Marianne de Crom, 2 Mien Wouters, 3 Jan Witlox (hoofd vd school), 4 Lia van Kaathoven, 5 Corrie Keller, 6 Marcel Seegers, 7 Ine van de Dungen, 8 Noortje Hanssen, 9 Herman Raterman (schoolkatechese).
Voorste rij B: 1 Rinie Braat, 2 Henk van Oorschot, 3 Jan Verhagen.

Corrie Keller gezocht.
Corrie Keller was juf aan de Aloysiusschool (Boschweg) rond 1977.
Jane Lok was haar vriendin toen ze beide op de de kweekschool later pedagogische Academie in Amsterdam zaten.
Helaas is Jane Corrie in 1968 uit het oog verloren en Jane is nog altijd naar haar op zoek.
WIE WEET WAAR CORRIE KELLER GEBLEVEN IS?
Reacties graag naar Info@Schijndelse.nl , wij sturen ze door.

Dhr. H.J. Tibosch (Hermanus Josephus)

Geboren 1-04-1901 te Berlicum, overleden 24-04-1963 te Rosmalen.
Vanaf 15 september 1928 als hoofd van de jongenschool aan den Boschweg verbonden.
De schijndelse BLO, RK Avondnijverheidschool, de KOB afd veghel, de diocane KOB, de schoolraad voor Midden en Oost Brabant hebben veel aan de heer Tibosch te danken.
Ook het Oranjecomite, de ouden van dagen van Schijndel, de Harmonie, voetbalver Avanti, de Vincentiusvereniging, het parochieel zangkoor, het dameskoor en het jongenskoor.
Bron: Jan van Houtum.
Foto
Foto 697
Dhr. H.J. Tibosch

Dhr. A.J. van Oss
Geboren 5-03-1909 te Bergharen (Gld), overleden 10-01-1965 te 's-Hertogenbosch (St Johannes de Deo Ziekenhuis).
vanaf 1930 werkte als leerkracht aan de jongenschool aan den Boschweg.
Na vertrek van dhr Tibosch werd dhr van Oss schoolhoofd.

Bron: Jan van Houtum.
Foto
Foto 668
Dhr. A J van Oss

Dhr. J. Witlox, Jan
Schoolhoofd van 1 juni 1965 tot juli 1985

Jan Witlox is in Cromvoirt geboren (1927), zat na de Mulo bij de Fraters op de kweekschool, werd onderwijzer in Haarsteeg, Vlijmen en Den Bosch en werd op 1 juni 1965 benoemd tot schoolhoofd aan de St Aloysisschool. Op 10 en 11 juli 1985 nam hij afscheid van de school. Bron: Schijndelse krant juni 1985
Foto
Foto sc2533, BHIC
dhr. J. Witlox

Dhr. Marcel Seegers
Schoolhoofd van 1985 tot 1992.
Bron: Silvia van der Sangen
Foto
Foto sc2491, BHIC
dhr. Marcel Seegers

Dhr J. Eijkemans Geeft les rond 1955-56. (klas 3)

Dhr. T.A.J. van Gestel, Theodorus
Leerkracht van .... tot ...?
Bron: Jan van Houtum
Foto
Foto 1367
dhr. T. van Gestel

Hr Gilsing
Geeft les rond 1955-57 (klas 4)

Hr Wim Gremmen
Geeft les rond 1954-55 (klas 2)

Dhr. G.H.M. Grosfeld, Gerardus
Leerkracht van .... tot ...?( rond 1965)
Bron: Jan van Houtum
Foto
Foto 1366
dhr. G. Grosfeld.

Dhr. Ton Stoffelen,
Leerkracht van 1964 tot 1967
Bron: Ton Stoffelen
Foto
Foto 3295
dhr. Ton Stoffelen.

Mej van de Laar
Leerkracht bekend tussen 1934 en 1942

Dhr. J. van Nunen
Leerkracht bekend tussen 1934 en 1942

Dhr Peters
Leerkracht afkomstig uit Berlicum, bekend tussen 1934 en 1942

Dhr. Jan Steijaert,
Leerkracht van van 1963 tot 1965.
geb. te Hoofdplaat 4-6-1942 en overl. te Leiden 12-6-1970
Bron: Betsie v.d. Voorde- Vorstenbosch, april 2008.
Foto
Foto 1401
dhr. J. Steijaert

Mej. W.J. Wouters, Wilhelmina Johanna - Mien
Leerkracht van van 1944 tot 1977,
geb. te Schijndel 11-10-1912, ovl. Den Bosch 5-9-1997
Bron: Wil vd Ven bidprentjes site, Schijndels Weekblad juni 1977.
Foto
Foto 1478
juf Mien Wouters

Herinneringen.

Toon van Houtum, geb 1927
Toon werd destijds toegelaten tot de St Aloysiusschool op 1 april 1934.
Zijn rapport is ingevuld vanaf de 3e klas cursusjaar 1936/1937.
Over de eerste 2 jaren,1e en 2e klas, weet Toon zich te herinneren dat hij rapportkaarten mee naar huis kreeg.
Vanaf 1936 is een rapportboekje meegegeven.
Zijn onderwijzer in de 3e klas was destijds: de heer Peters afkomstig uit Berlicum
In de 4e klas (1937-1938) kwam voor: de heer J van Nunen, destijds woonde deze op Zijweg Dungen in kasteeltje Meijldoorn. Hij is niet lang aan de school verbonden geweest
De 5e klasrapport vermeld de handtekeningen van de heer van Oss.
6e en 7e klas handtekeningen van de heer Tibosch.
Uit zijn periode herinnert Toon nog een leerkracht namelijk: Mej van de Laar. (Zij woonde destijds in de Akkerstraat en is later ingetreden bij de zusters.)
Tijdens het schooljaar werden 3 rapporten opgemaakt.
Vakken:

 • Gedrag
 • IJver
 • Orde en netheid
 • Beleefdheid
 • Aantal verzuimen
 • Aantal H Missen (men moest dagelijks naar de kerk en kreeg dan in de kerk een kaartje mee voor het rapport)
 • Katechismus
 • Lezen
 • Schrijven
 • Rekenen
 • Ned Taal
 • Vaderlandse Geschiedenis
 • Tekenen
 • Zingen

Op de kaft aan de binnenzijde van het rapport staan: "Wenken voor de ouders":

 1. Zend steeds uw kinderen zindelijk gewassen en gekleed en op tijd naar school
 2. Geef bij ziekte van uw kind een briefje mee
 3. Gewen uw kind om steeds de H Mis bij te wonen
 4. Zorg dat uw kind geregeld thuis zijn Katechismusles leert
 5. Eis van uw kind dat het direct uit schoo; naar huis komt
 6. Werk met den onderwijzer mee bij het uitroeien van misbruiken(roken,snoepen,baldadigheid enz)
 7. Ondermijn nooit het gezag van den onderwijzer
 8. Stel belang in de vorderingen en het gedrag van uw kind, door met hen te spreken over het op school geleerde en hen te berispen bij slecht gedrag.

Het nieuwe leerjaar startte in april.
Toon van Houtum heeft ca 5 maanden in de 8e klas gezeten. De 8e klas kreeg onderwijs van dhr Tibosch. In die tijd zaten 5 jongens in de 8e klas te weten:

 • Toon van Houtum
 • Wim van Oorschot (jongste zoon van Gradus)
 • Christ Steenbakkers (latere postbode)
 • Tijn Steenbakkers
 • van nummer 5 kan Toon zich de naam niet meer herinneren

Dhr Tibosch adviseerde destijds dat Toon naar de Ambachtsschool zou gaan echter moeder van Houtum dacht daar destijds anders over.
De jonge weduwe met 10 kinderen thuis zocht voor Toon een baantje bij de boer.
Toon moest in 1941 van de een op de andere dag gaan werken bij een boer in het Hermalen. Dat was bij Orrieke van den Berg. Daar kon hij dagelijks de koeien melken, want dat had Toon van zijn buurman Harrie van de Linden in de Borne geleerd. De andere tijd vulde hij met aardappelen rapen.

Toen ik informeerde naar zijn salaris was Toon zijn reactie: "ik kreeg 2 gulden en 50 cent per week, die ik thuis moest afgeven en een dubbeltje per week dat ik mocht houden."
Ik heb later wel veel spijt gehad dat ik dat koeiemelken heb geleerd, aldus Toon.
In 1942 is hij naar Jansen de Wit gaan werken, 20 jaar lang.

PS Ik heb een schoolfoto van Toon meegekregen waarop o.a.zijn broer Wim staat afgebeeld. Aan de achterzijde is geschreven door de heer Tibosch: Wim van Houtum--van uw onderwijzer HJ Tibosch (Handtekening Tibosch)
De foto dateert van 24 juli 1943 (Plechtige H Communie)
zie foto 1001

Bedankt Jan van Houtum voor dit stukje over je oom Toon.

Jan van Liemp, geb 192-23
Op fotonummer 624 (1935 klas 6) van de Aloysiusschool op de Boschweg stond bij nummer 1 Mies van der Heiden of Jan van Liempd van de Molendijk.
Het is echt Jan van Liempd. Ik ben nu 83 jaar en woon in Rhoon.

Omdat er nog geen bewaarschool was op de Boschweg mocht ik met 5 jaar naar de eerste klas want alleen naar het dorp dat was te ver voor zo'n kleuter. Dat was bij juffrouw van de Laar. Zij was er dus al in 1929. Doordat ik niet bleef zitten was ik nog leerplichtig aan het eind van de zevende klas. Daardoor bleef ik, samen met 5 a 6 anderen, 1 jaar in de achtste klas. Volgens mijn rapportenboekje zat ik in 1936/1937 in de zevende klas en in 1937/1938 in klas 8.
Van meester Tibosch (petje af voor die man) heb ik daarna nog 5 jaar les gehad op de avondnijverheidsschool.

Met vriendelijke groeten, Jan van Liempd. 14 sep 2007


Stuur uw herinneringen via onderstaande link naar: Info@Schijndelse.nl

Klassenfoto's op chronologische volgorde.

 Reageren 

Naar bovenkant pagina