Schijndel

Historie Schijndelse Scholen


Theresia - kleuterschool - 't Venneke, 1894 - 1985.

Overzicht:

 • Geschiedenis
 • De leerkrachten
 • Herinneringen
 • Klassenfoto's op chronologische volgorde.
 • Geschiedenis.

  Voorlopige tekst.

  Tot 1894 gaan de kinderen van het Wijbosch naar de Openbare Lagere School aan de Wijboscheweg, aan de rand van het dorp Schijndel, of naar de school in het Eerde.

  In 1984 betrekken de Zusters van Schijndel het door hen gebouwde St. Barbaraklooster dat gelegen was aan de Mgr.v.d.Venstraat 3 t/m 19. Het klooster werd gebouwd door de in die tijd bekend architect Heykants uit Erp als rusthuis voor oude en zieke zusters.
  Op verzoek van Pastoor van Vroonhoven, stichter van de parochie Wijbosch, is er een vleugel aangebouwd voor een bewaarschooltje en een 2 klassige meisjes school. Op 12 november 1894 start de bewaar school. Het lokaal diende tevens als spijskokerij voor arme kinderen, die tussen de schooltijden iets warms te eten kregen.

  Foto AA60,ca 1923, Barbaraklooster
  Geheel links de kleuter en meisjes school

  Zie ook Theresiaschool pagina voor foto
  Foto

  In 1914 heeft een verbouwing plaats: de bewaar en lagere school worden gescheiden. Ieder krijgt zijn eigen speelplaats.

  In 1939 werd door architect van Liempd een nieuwe drieklassige meisjesschool gebouwd, naast het klooster aan de Mgr. vd Venstraat, toen een van de mooiste dorpsscholen. We zouden graag een foto van deze school ontvangen!
  De oude meisjesschool werd een jaar later verbouwd tot kleuterschool.

  In september/ oktober 1944, met de bevrijding, worden klooster en nieuwe school door oorlogsgeweld totaal verwoest. Alleen de kapel met een kleine vleugel blijven overeind. De St. Aloysiusschool is niet zo zwaar beschadigd en wordt na een provisorische opknapbeurt gezamenlijk voor de meisjes en jongens gebruikt.
  Het is onduidelijk waar de kleuters blijven.

  In 1946 wordt op de plaats van het verwoeste klooster, naast de kapel, een de houten noodschool voor de meisjes en kleuters in gebruik genomen.
  Dit gebouw kwam van het ontmantelde vliegveld en bestond uit 3 leslokalen.
  Foto Foto Foto
  Foto 710, 1946-1952
  Noodschool aan de Mgr. vd Venstraat met de pastorie van de kapel van het verwoeste Barbaraklooster op de achtergrond.
  Foto 811 op de Theresia pagina laat de omgeving van de school wat beter zien.
  Foto 704, 1952 -1968
  School aan de Schoolstraat.
  Foto 791
  Schoolplein Schoolstraat.
  Foto 792 op de Basisschool pagina laat dit plein rond 1980 zien.

  De architecten van Liempd - van Meerendonk ontwerpen begin vijftiger jaren een nieuw (Barbara) klooster en meisjesschool met kleuterschool.
  De scholen komen aan de Schoolstraat, het Barbaraklooster aan de, toen nieuwe, weg Schijndel - Eerde.
  Begin 1952 worden beide scholen in gebruik genomen en word door firma Schellekens begonnen aan de bouw van het klooster.
  Voor
  luchtfoto's van de scholen en omgeving zie de Theresesia lagere meisjesschool pagina.

  Het aantal kleuters groeide en in 1963 was de kleuterschool te klein om ze allemaal te herbergen. Het bestuur zorgde, met de nodige instanties, dat de school uitgebreid kon worden met één lokaal en daarbij nog een buitenberging en een zandbak.

  De kleuters moesten elke dag de steeds drukker wordende weg Schijndel-Eerde oversteken. Dit was zeer gevaarlijk. Men dacht aan ruiling van de jongensschoool aan de Kerkstraat 1 met de kleuterschool, Schoolstraat 2.

  Op 1 januari 1967 wordt de St. Aloysiusschool opgeheven. Leerkrachten en leerlingen gaan over naar de St. Theresiaschool die vanaf deze datum voortaan R.K. Basisschool Wijbosch heet.
  In het zelfde jaar heeft er een grondige verbouwing en uitbreiding plaats van het gebouwencomplex St. Theresiaschool. Deze verbouwing is gereed in 1968, van af nu hebben de jongen en meisjes les aan de Schoolstraat 2 en gaan de kleuters naar de overkant naar de oude jongensschool (Kerkstraat 1).
  Foto Foto Foto
  Foto 785,
  Begin jaren zestig beginnen verkeersbrigadieren om de oversteek van de steeds drukker wordende Eerdsebaan veiliger te maken. De weg wordt er in de loop der jaren niet rustiger op.
  Foto 711,
  Speelplein en achterzijde school, Kerkstraat.
  Foto 789,
  Speelplein school, Kerkstraat.

  Foto Foto Foto
  Foto 788
  Speelplein en achterzijde school, Kerkstraat
  Foto BHIC sc1747
  School aan Kerkstraat 1.
  Foto 790
  School aan Kerkstraat 1.

  Volgens dhr. L. Hendriks gaan na 1981 de kleuters van kleuterschool 't Venneke naar Basisschool Wijbosch . Het exacte tijdstip kon hij niet noemen. In 1985 gaan, in verband met de Wet op het Basis Onderwijs, in heel Nederland de kleuterscholen samen met lagere scholen.

  In het zelfde jaar, 1985, wordt het schoolgebouw Kerkstraat 1, na 56 jaar trouwe dienst, afgebroken.

  Per 1 augustus 1997 gaan R.K. Basisschool Wijbosch en Basisschool De Hoevenbraak een fusie aan en gaan verder als Basissischool " De Regenboog" .

  Voornaamste bron: dhr L. Hendriks, voormalig schoolhoofd, en ook de BHIC archieven en Schijndelse kranten van 1945 tot heden.

  De leerkrachten.
  Er is ons geen informatie bekend van de leerkrachten.

  Herinneringen.
  Er zijn nog geen herinneringen aan de tijd op deze school ontvangen.
  Stuur uw herinneringen via onderstaande link naar: Info@Schijndelse.nl

  Klassenfoto's op chronologische volgorde.

   Reageren 

  Naar bovenkant pagina