Schijndel

Historie Schijndelse Scholen
Kleuterschool "Ons Drieske"

Overzicht:

Geschiedenis.

Op 20 september 1971 geven de zusters aan de Raad kennis van haar voornemen een kleuterschool te stichten in De Beemd.
Ze geven aan dat er moet minstens ruimte zijn voor 75 kleuters; nodig zijn 3 lokalen en een speelzaal.
Architect Beunis (Veghel), aannemer Schellekens.

Foto Foto Foto
Foto 1049-1051, 1973
Schoolgebouw Ons Drieske
Gebouwd in 1972 naar een ontwerp van architect Beunis

De naam "Ons Drieske" werd aangedragen door een 65+-ster, mej. Bertha v.d. Dungen, die zich herinnerde dat er vroeger in De Beemd 13 drieskes (vochtige gemeenteweilanden) lagen, waar zij na schooltijd met de koe naar toe moest om ze te laten grazen.

Op 1 augustus 1972 gaat de school van start. Omdat de bouw van de nieuwe school nog niet klaar is gebruikt men tijdelijk 2 leegstaande lokalen van de buren, lagereschool De Beemd, en de speelzaal van de Rietvinkjes.

Na de kerstvakantie kon de nieuwbouw van "Ons Drieske" betrokken worden.

Op 23 februari 1973 wordt de nieuwe kleuterschool officieel geopend. Er zijn 3 lokalen en 1 speellokaal.
Omdat de school een aftakking is van de kleuterschool aan de Schootsestraat heeft de hoofdleidster daarvan, zr. Willi-brorda, de regie van het openingsfeest in handen.
Hoofdleidster van Ons Drieske is zr. Wilhelminia.

Foto Foto
Foto 1045, 1973
Naamgeefster van de school, mej. Bertha vd Dungen
Foto 1274, 1973
Architect Beunis en voorzitter schoolbestuur zr. Johanna.

Op 3 november 1984 schrijft de Oudercommissie van Basisschool De Beemd aan de gemeente Schijndel: Op 27 april jl. zijn de ouderverenigingen van Basisschool De Beemd en van kleuterschool Ons Drieske samengevoegd tot één oudervereniging met één bestuur.

In 1985 voegt de Wet op het Basisonderwijs o.a. het kleuteronderwijs en het lageronderwijs samen. In 1988 betrekken de kleuters de nieuwe " kleuter afdeling " van Basisschool De Beemd en komt het gebouw van Ons Drieske leeg te staan.

Aantal kleuters.
Het gemiddeld aantal kleuters over 1972 bedraagt 83,3.
Over 1973 gemiddeld 98,3.
In 1974 gemiddeld 100,3.
In 1975 gemiddeld 96,3.
In 1976 gemiddeld 98.
Wanneer u denkt over nuttige informatie te beschikken dan horen wij dat graag.

Bronnen: Archief "School De Beemd", Schijndels Weekblad, en Louis van Dijk (Historie Onderwijs Schijndel).

De leerkrachten.

Foto Foto
Foto 1042, feb 1973
De leerkrachten, mej. Corrie van Kaathoven, Mevr. A. Schuurman-Blom (Rita), zr. Wilhelminia (J.C. v.d. Kerkhof)
Foto 10524, 1973-1974
De leerkrachten Annemarie v Os, Rita en zr Wilhelminia

Foto Foto
Foto 1053,
De leerkrachten,
Foto 1230, 1982-1983
De leerkrachten mevr. A.M.C. Nillezen-van Osch, mevr. J.H.J. Verhoeven-Blom,mej. H.A.M. Schuurmans.

Hoofdleidsters:

zr. Wilhelminia (J.C. v.d. Kerkhof)
hoofd van 1 augustus 1972 t/m 31 juli 1979

mevr. A.M.C. Nillezen-van Osch
hoofd van ... - ...... (Januari 1983)

Leidsters:

zr. Bernadette Bernards
1 augustus 1972 t/m 31 december 1973
Op 14 november 1972 ging zij met ziekteverlof.

mej. Corrie van Kaathoven.
van 1 augustus 1972 - .......

Mevr. A. Schuurman-Blom (Rita)
van 14 nov 1972 - .....
Vervangster zr. Bernadette.

A.M. van Osch (AnneMarie)
van 1 januari 1974- ...

mevr. J.H.J. Verhoeven-Blom
van ... - ...... (Januari 1983)

mej. H.A.M. Schuurmans.
van ... - ...... (Januari 1983)

Herinneringen.
Er zijn nog geen herinneringen aan de tijd op deze school ontvangen.
Stuur uw herinneringen via onderstaande link naar: Info@Schijndelse.nl

Klassenfoto's.

 Reageren 

Naar bovenkant pagina