Schijndel

Historie Schijndelse Scholen


Kleuterschool De Klimop, Leliestaat, later Papaverstraat, Boschweg.

Terug naar de hoofdpagina van deze school.

Geschiedenis uitgebreid.

 • Ruimtetekort aan de Gasthuisstraat.
 • Uitbreiding kleuterschool Leliestraat.
 • Kleuterschool Leliestraat moet verdwijnen.
 • Dependance Heidebloemstraat.
 • Verhuizing naar nieuwe school.
 • Ruimtetekort.
 • Weer ruimtetekort.
 • Bouw 2 lokalen aan Klaprooshof.
 • Formaldehyde.
 • Integratie basisonderwijs.
 • Ruimtetekort aan de Gasthuisstraat.

  Het aantal kleuters van kleuterschool Tarcitius aan de Gasthuisstraat blijft in de jaren '60 groeien. De Wet op het Kleuteronderwijs van 1956 bepaalt: niet méér dan 40 kleuters in een lokaal.
  In schooljaar 1963/1964 is er al geen plaats meer voor 38 aangemelde kleuters.
  Op 28 april 1964 wordt vergunning aangevraagd voor uitbreiding van de Tarcitiuskleuterschool tot een 4-klassige kleuterschool.
  Later wordt een demontabel gebouw met 2 lokalen door de gemeente beschikbaar gesteld. Het wordt geplaatst door de firma Vermeulen aan de Leliestraat voor 2 x 40 kleuters uit die wijk.
  De Inspectie adviseert er een zelfstandige school van te maken en op verzoek van de zusters besluit de Gemeente Raad me te werken aan het oprichten van een zelfstandige RK school en niet tot de oprichting van een openbare kleuterschool over te gaan.

  Op 1 oktober 1964 trekt zr. Aloysia Marie Bosmans naar de Leliestraat 39 en begint in de Klimop-school als hoofdleidster met mej. Annie Willems-van Liempd als leidster.

  Uitbreiding kleuterschool Leliestraat.

  Op 15 februari 1966 verzoeken de zusters aan de Raad om medewerking aan uitbreiding van de noodschool aan de Leliestraat met 1 lokaal en ter beschikkingstelling daarvan aan het schoolbestuur, zulks vanwege de grote toestroom van kleuters.
  Op 11 maart 1966 besluit de Raad tot uitbreiding van het demontabele houten gebouw aan de Leliestraat met 1 lokaal te bevelen.

  Kleuterschool Leliestraat moet verdwijnen.

  Op 19 december 1972 schrijven B. en W. aan de zusters: De houten kleuterschool aan de Leliestraat moet verdwijnen ten behoeve van de woningbouw: in 1973, '74 en '75 worden 600 woningen in aanbouw genomen.

  Aan de Papaverstraat is een lagere school gepland. Daarnaast wordt de kleuterschool gepland, in eerste aanleg als een zelfstandig gebouw. Maar de Wet op het Basisonderwijs vereist vestiging van kleuter- en lagere school in één gebouw. Dat brengt stagnatie in de bouw van de lagere, zowel als van de kleuterschool. Er komen enkele kleinere aanpassingen aan de lagere school met een nieuw plan voor de kleuterschool, nu aan de achterkant aan de lagere school verbonden. Het levert tezamen een riante basisschool op.

  Op 14 november 1974 draagt architect Beunis aan Schellekens op een 4-klassige kleuterschool met speelzaal te bouwen aan de Papaverstraat 17.

  Dependance Heidebloemstraat.

  Op 14 mei 1975 ontvangen de zusters ontheffing om 1 lokaal in de fabriek Bergère-Hapé, Heidebloemstraat 1, als dependance van de kleuterschool aan de Leliestraat te gebruiken, voor de periode van 12 augustus tot 1 oktober 1975.

  Verhuizing naar nieuwe school.

  In oktober 1975 melden de zusters aan B. en W. dat de Klimopkleuterschool eind deze maand gaat verhuizen naar Papaverstraat 17, 3 werklokalen, 1 speelwerk-lokaal en 1 speelzaal.

  Op 26 oktober 1975 is het "Open Dag" in de nieuwgebouwde 4-klassige kleuterschool aan de Papaverstraat. De ouders bieden 3 kanariepietjes en een bak met waterschildpadjes aan voor in de klaslokalen. Een prachtig wandkleed is in de maak! Het wordt reeds symbolisch overhandigd aan de hoofdleidster zr. Aloysia Maria.
  Er zijn 132 kleuters aangenomen; dat is het maximum.Veel ouders moesten teleurgesteld worden.

  Op vrijdag 15 oktober 1976 om 15.30 u. wordt de school officieel geopend door de Hoogedelgestrenge Heer A.J. Hermes, onderwijsdeskundige van de K.V.P.-fractie in de 2e Kamer.

  Ruimtetekort.

  In 1976 is er al weer ruimte tekort.
  Op 17 juni 1976 schrijven de zusters aan de Raad: Het schoolbestuur van kleuterschool Klimop verzoekt medewerking ex art. 50 aan de 1e inrichting van een dependancelokaal in een der noodlokalen bij Boschweg 125. De begroting gaat hierbij.
  Op 13 augustus 1976 besluit de Raad tot medewerking aan de inrichting van een dependancelokaal in één van de houten lokalen bij basisschool Boschweg 125.

  Weer ruimtetekort.

  Voor het schooljaar 1977/1978 bedraagt het aantal kleuters 160. Dit aantal zal nog groeien; dus de school wordt 6-klassig bij de huidige norm van 32 kleuters per lokaal.
  Op 17 juni berichten de zusters aan B. en W.: Wij hebben voor de 6e klas onderdak gevonden in een 2e lokaal van de houten noodschool in de tuin bij dhr. Witlox, Aloysiusschool.
  Er zijn nu 4 klaslokalen met een speelzaal en 2 klaslokalen als dependances in gebruik.

  Bouw 2 lokalen aan Klaprooshof.

  Op 12 augustus 1977 besluit de Raad tot medewerking aan uitbreiding van de kleuterschool Klimop met 2 lokalen.
  Op 2 november 1978 wordt aan de Klaprooshof 7, op 60 à 70 m van de kleuterschool, een noodgebouw met 2 werklokalen in gebruik genomen en worden de twee noodlokalen bij de Aloysiusschool opgegeven.

  Formaldehyde.

  9 april 1979 In kleuterschool De Klimop hangt een prikkelende lucht. Het is onwaarschijnlijk dat de Linex dakplaten de oorzaak zijn. Advies: een onderzoek laten instellen door T.N.O.
  Donderdag 13 november 1980 worden metingen in kleuterschool Klimop worden verricht, nadat woensdagmiddag de hele school geventileerd is.
  Op 12 januari 1981 schrijven de onderzoekers: Alle lokalen voldoen aan de norm.

  Integratie basisonderwijs.

  In 1985 gaat kleuterschool samen verder met lagere school De Klimop, als Basisschool De Klimop .
  Hoofdleidster José Vermeer, wordt bij de integratie adjunct-directeur van de Basisschool De Klimop.

  Op oktober 1985 wordt het schoolterrein voorzien van een hek en poorten.

  Bron; Louis van Dijk - Historie Onderwijs Schijndel.

  Terug naar de hoofdpagina van deze school.

   Reageren 

  Naar bovenkant pagina