Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


Schijndelse Revue's


Een overzicht van de diverse revue's die door de jaren heen zijn opgevoerd in het Schijndelse.

Hier onder een aantal foto's. Voor zover ons bekend zijn de namen vermeld. De namen zijn steeds van links naar rechts aangegeven.
Als u nadere informatie heeft houden we ons aanbevolen.

Hoogstwaarschijnlijk worden de eerste revue's telkens aan de vooravond van de vastenperiode op de Boschweg uitgevoerd, gezien de opmerking in het programmaboekje van 1938 "Vastenavond-Boschweg. Twee zaken, die de laatste jaren niet meer te scheiden zijn!"

De revue ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parochiehuis op de Boschweg in 1935 blijkt achteraf de eerste van een hele serie te zijn.

Overzicht Schijndelse Revue's:

 1. 1935 " t komt voor mekaar" Details - - foto
 2. 1936 "t is weer tijd voor vrolijkheid" Details
 3. 1937 "Als je verkouwen bent" Details - Progammaboekje : pag. 1 - pag. 2 - pag. 3 - pag. 4+5 - pag. 6+7 - pag. 8
 4. 1938 "Lach nu maar" Details
 5. onbekend Details
 6. onbekend Details
 7. onbekend Details
 8. 1945 "Geef de moed toch nooit verloren" Details
 9. 1946 "Nou w zegderaf?" Details
 10. 1947 "Kijk naar de zon" Details
 11. 1950 "t Li aon oew eigen" Details
 12. 1951 "Daor proate we nie mer over" Details - - foto - Progammaboekje : pag. 1 - pag. 2
 13. 1952 "Er zit muziek in" Details
 14. 1962 ???? Details
 15. 1974? "Bekk t mar" Details
 16. 1991 "t Is toch w" Details
 17. 1997 Revue tgv eeuwfeest Boerenbond Details

1935 " t komt voor mekaar"
gespeeld door de "Boschwegsche Tooneelclub".
Op 2, 3, 4, en 5 maart 1935 om 19.30 uur en Zondagmiddag 3 maart extra uitvoering alleen voor kinderen.
Het programmaboekje (26 blz.)wordt uitgegeven ter gelegenheid van het nieuwe parochiehuis.
De regie is in handen van kapelaan H.J. Koopmans en de zang wordt verzorgd door H.J.Tibosch De grimeur is Theo van Alebeek en Frits Zangl draagt zorg voor het decor.
De revue speelt in het heden en verleden van Schijndel en bestaat uit vier taferelen;

 1. In de Wilde Man
 2. De torenkamer
 3. Schijndel als grootstad
 4. t komt voor mekaar

In de eerste 2 taferelen wordt in de herinneringen van de aanwezige het grote verleden van Schijndel opgeroepen. Met name het beroemde en beruchte kasteel " t Sleutje" uit de 15e eeuw.
Het derde tafereel enkele eigenaardigheden en bezienswaardigheden van Schijndel in jaar 1935 zien.
Het vierde tafereel brengt de aanwezige terug naar eigen huis en omgeving en laat zien wat door zorg en moeite tot stand gebracht is.

Foto grote_foto Foto 001, 1935
1e Boschwegse revue " 't komt voor mekaar" gespeeld door de Boschwegse Toneelclub op 2-3-4 en 5 maart 1935 ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parochie huis.
Achterste rij: A1 Harrie van Liempd, 2 onbekend, 3 onbekend, 4 Frans Steenbakkers, 5 Gijs Schoenmakers ?, 6 Toon Schellekens, 7 .Kemps, 8 Harrie van Weert, 9 onbekend, 10..vd Biggelaar (Jan van Amstel), 11+ 12+ 13 onbekend, 14 Jan van Alebeek, 15+16 onb, 17Johan van Heeswijk, 18+19 onbekend.
2e rij: B1 Antoon van Esch, B2 Theo van Alebeek, B3 Wim van der Steen, B4 Dorus van Oirschot (schilder), B5 Harrie van Heeswijk.
3e rij: C1 de clown Wim van Liempd, C2 meester AJ van Os, C3 Jan van Liempd, C4 Harrie van Liempd, C5 Marinus Verhoeven, C6 Harrie van Kasteren, C7 Frits Sangl, C8 Grard van Rozendaal (Sleutjes spook), C9 Bertus Timmermans, C10 Nol Merks,
Op de voorgrond: de kinderen D1 Piet van Liempd, D2 Hans van Liempd, D3 Kapelaan Koopmans, D4 onbekend, D5 H.J. Tibosch, D6 Jan van Wanrooy.
Volgens " Kent u ze nog ... de Schijndelse" staat Johan van Heeswijk op A12. Volgens Martien van Heeswijk moet dit A17 zijn. Met dank aan Martien.

1936 "t is weer tijd voor vrolijkheid"
is de titel van de 2e revue die op 22-23-24 en 25 februari 1936 wordt uitgevoerd in het parochiehuis op de Boschweg.
Zonder kapelaan Koopmans maar nu met als regisseur H.Tibosch. De revue bestaat wederom uit 4 bedrijven waarin de hoofdrollen voor George en Hein zijn.
Het 1e bedrijf speelt in een Schijndelse boerderij, 2e in een denkbeeldige herberg "De drie Snellen" in Schijndel, 3e bedrijf voor een rechtbank en het laatste bedrijf speelt op de markt in Schijndel.
Decors zijn verzorgd door F. Zangl en Th. Van Oorschot en de grime door Th. Van Alebeek.
Liedjes die gezongen worden zijn "Weg met de zorgen" "Lied van den werkloze" en naast het finale lied brengt ook de Boswegse rijvereniging een nummer.

1937 "Als je verkouwen bent"
is de derde Schijndelse revue die op 6, 7, 8 en 9 februari 1937 om 19.30 uur werd uitgevoerd in het parochiehuis op de Boschweg. Op zondagmiddag 7 februari om 15.00 uur was er een kindervoorstelling.
Een regisseur wordt dit maal niet genoemd in het programmaboekje.
Decors zijn van F. Zangl en Th. Van Oorschot, Theo van Alebeek is wederom grimeur, de pianist is F.van Rozendaal en de radio is in handen van de firma Bosmans.
Ditmaal bestaat de revue uit twaalf taferelen en vier tableaus. Als nieuwe element is een Schijndelse film met als filmsterren de inwoners van Schijndel. De film is gemaakt door kapelaan Tilman.

1938 "Lach nu maar"
is de naam van de vierde Schijndelse revue die werd uitgevoerd in het parochie huis op de Boschweg op 26, 27,28 februari en 1 maart 1938 om 19.30 uur en op Zondagmiddag is er om 15.00 uur een kindervoorstelling.
De prijzen zijn nog steeds 40 en 25 cent waarbij het plaatsbespreken a 10 cent er nog bij komt. Kinderen dienen 10 cent te betalen.
Een declamator praat de verschillende taferelen aan elkaar:

 1. Een historisch tafereel uit de tijd van Vicaris van Alphen (1748-1831) die pastoor is van 1787-1831 en in 1810 op bevel van Napoleon gevangen werd genomen onder voorwendsel dat hij "weigerde voor s keizers heil en voorspoed in het openbaar te laten bidden en zijn goedkeuring niet hechtte aan Napoleons tweede huwelijk met Maria Louise van Oostenrijk" Na te zijn verbannen naar Frankrijk keert hij in 1814 voorgoed terug in Schijndel.
 2. George hypnotiseert Hein: een potpourri van straatliederen.
 3. Een tafereel uitgevoerd door de middenstanders (voor de eerste keer nemen zij deel aan deze revue). Daarbij wordt gehoopt dat de concurrentie voor de oudere spelers niet te groot zal zijn.
 4. Daarna een boeren tafereel.

1939-1944 Onbekend
In de jaren 1939 t/m 1944 zou er logischerwijze een 5e - 6e en een 7e Revue gehouden zijn, volgens de nu bekende programmaboekjes.
De vraag is: wie heeft deze, en zijn er foto's gemaakt, zodat deze witte vlek in deze geschiedenis ook ingevuld kan worden
Wij houden ons aanbevolen voor elk stukje informatie.

1945 "Geef de moed toch nooit verloren"
is de naam van de 8e revue die op 10, 11 ,12, en 13 februari 1945 uitgevoerd werd.
Ruim 60 medewerkers nemen deel aan deze uitvoering waar onder de bekende revue artiesten George en Hein, Hannes en Drika, Nelleke en Driekske verder heeft dhr. Tibosch de algemene leiding, Theo Luysterburg verzorgde de liedjes en muziek, dans Stien van Kaathoven, decors gebrs.Wouters, grimeur Pietje Jansen.
De revue staat in het teken van de oorlog,voor de pauze de bezetting en na de pauze de bevrijding.
Bij de inleiding wordt duidelijk gesteld dat wat toneel aankleding en kostumering betreft enige clementie gevraagd wordt gezien de omstandigheden uitbundigheid niet mogelijk en gepast is. De motivatie van de revue is dan ook; aansporing tot samenwerking op alle gebieden om het mooie Schijndel weer uit zijn puin te doen herrijzen.

1946 "Nou w zegderaf?"
Deze revue werd ongeveer in dezelfde bezetting als de vorige editie uitgevoerd.
Voor de pauze Schijndelse en enkele wereldse gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Na de pauze werd Schijndel bekeken na de vrede en wordt afgesloten met de Indische kwestie.
Hoofdrolspelers daarbij zijn Jan Pietersz.Coen, de stichter van Batavia, Daendels, de bekende Gouverneur-Generaal uit den Franschen tijd, Multatuli, de revolutionaire schrijver, Admiraal Doorman vlootheld en Soekarno de gewaande president van de republiek.

1947 "Kijk naar de zon"
was de 10e Schijndelse revue die van 13 t/m 18 februari 1947 in het patronaat werd uitgevoerd. In de organisatie komen we als nieuwe namen tegen het orkest olv A. de Hommel, muzikale arrangementen van H. van Abelen en verantwoordelijk voor de ballets zien we de naam van Nol van Roessel. De prijzen van de plaatsen zijn nu voor de 1e en 2e rang 1,50 resp. 1,00 Daarbij komt nog 20% belasting.

In deze jubileum revue jubileren zes vaste medewerkers. Dat is Drika (Marinus Verhoeven) die voor de tiende keer een onverbeterlijke creatie van een echte Schijndelse boerin zal geven. De zeer populaire komiek George (Nol Merks) Zijn oorspronkelijke partner Hein (Wim van Liempd) is dan niet aanwezig, wegens vrijwillige dienstneming in het leger in Indi,
Het typische oude Nelleke (Grard van Rozendaal) dat zo dikwijls met succes is opgetreden. De vroegere proloogzegger en nu onmisbare souffleur, A.van Oss. En P.v. Liempd die als jongen begonnen steeds in diverse rollen is opgetreden. En ten slotte de schrijver (H.Tibosch van de revue die hoewel hij eerst negen revues heeft geschreven, aan de eerste revue toch een werkzaam aandeel heeft gehad.

1950 "t Li aon oew eigen"
Elfde Schijndelse revue in 15 taferelen die op de vastenavonden van 1950 worden uitgevoerd.

1951 ``Daor proate we nie mer over``
Met de Vastenavonddagen op Zondag 4 Maandag 5 en Dinsdag 6 Februari
``Daor proate we nie mer over`` in het parochiehuis op de Boschweg.
Medewerkenden; Hannes en Drika (als gasten), Nelleke en Driekske, toneelvereniging Juliana.
Bij 3 van de 7 programma punten komen kabouters voor, dit samen met een aantal personen op de foto die lid zijn van toneelgroep Juliana is het hoogstwaarschijnlijk dat onderstaande foto betrekking heeft op deze 12e revue.

Foto grote_foto Foto 003, 1951
Boschwegse revue waarschijnlijk "Daor praote we nie mer over" incl. orkest Lucky stars
Achterste rij: Giel vd Oetelaar, Tijn de Laat, Koos Keetels, Willem Dortmans, Toon van Uden, Jan vd Donk, Cor Keetels, Adri Persons,
2e rij: Janus Kusters, Annie vd Heuvel, Jan van Liempd, Karel van Kempen, Toos Bolwerk/Kooymans, Jan Kemps, Bert Kemps, Piet Peijnenburg, Riek van de Oetelaar van Liempd, Harrie van Liempd, Martje Egely, Jos Kemps, Cor van beek, Toon Vermeer, kapelaan .., Frans Smits, Theo van Alebeek, Jan van Alebeek,
3e rij: Harrie van Liempd, Marinus Verhoeven, An van Uden, Sjefke Tartwijk,
4e rij: .van Kempen, Thea ? Tartwijk, Nellie van Liempd, Betsy Lammers, Rian Verhagen.

1952 "Er zit muziek in"
Deze Revue wordt uitgevoerd op 24-25 en 26 februari 1952 tbv het Harmonie Uniform en Instrumenten Fonds (HUIF)

1962 ????
Revue in 1962 tbv het Harmonie Uniform en Instrumenten Fonds (HUIF)

1974? "Bekk t mar"
is de revue die de Boschwegse Toneelgroep presenteert bij gelegenheid van haar 25-jarige bestaan.
Deze productie betekent tevens het afscheid van Marinus Cromsigt die gedurende al die jaren met veel succes die groep regisseerde.
De revue biedt een vrolijke en vermakelijke kijk op het Schijndels wel en wee. Plaatselijke politiek, het verkeer, de sport, de kerk en iets over de emancipatie.
De teksten zijn geschreven door Cor van Casteren, Ton Lomans en Henk van Roessel. Het is een bont geheel van komische sketches, mooie liedjes en wervelende dansnummers.
Maartje Smits en Joop de Mol vormen de rode draad in de revue.
Veertig mensen nemen deel aan deze produktie, naast de eigen leden van de toneelgroep leden van de dansgroep van sportschool Jan van Schijndel en het combo onder leiding van Jan Buil.

1991 "t Is toch w"
is de laatste Schijndelse revue die met Marinus Cromsigt van 30 mei tot en met 2 juni 1991 werd uitgevoerd.
Het is een revue waarin de mensen een spiegel van alledag wordt voorgehouden. Verleden, heden en toekomst worden op eigen Schijndelse humoristische en satirische wijze door middel van spel, muziek, zang en dans als een bont en flitsend palet door vakmensen en talentvolle amateurs op de planken van het intieme Citytheater gebracht.
Aanleiding was een revue te maken die moest dienen ter opluistering van de afronding van een aantal grote projecten in Schijndel. Die projecten waren de verbouwing en uitbreiding van

 • het gemeente huis,
 • de brandweerkazerne,
 • de openbare school,
 • de structuurweg,
 • het politiebureau en
 • de fonteinen op plein 1944 en op de Boschweg.
Een en ander wordt tot stand gebracht door de werkgroep bestaande uit;
Jan Buil, Thom Dissel, Harry Kemps en Henk van Roessel.
De regie is in handen van Cocky van Bokhoven.

De revue brengt de bezoeker eerst in de jaren rond 1900. Daarna komen de jaren zestig in de schijnwerpers en tenslotte worden de jaren 70 t/m 90 belicht.
De revue begint al buiten het City theater waar een boerenmert wordt gehouden. Er wordt volop gehandeld, gespeeld, gedronken en gezongen, waarna iedereen naar de grote zaal verhuist.
De hoofdpersonen zijn Nelleke en Drieske (William Bressers en Ben van Rooy), waar Patrick en Cindy (Ton en Janine Lomans) een jong stel aan toegevoegd wordt. Ook Hannes en Drieka (Lucien Cromsigt en Truus Boom) zijn van de partij. De twee oudere koppels zijn bekend, zij speelden al in eerdere revues mee. Het geheel is een combinatie van tekst, zang, muziek en dans. De deelnemers komen voort uit

 • de Wijbosche Toneelvereniging
 • de Boschwegse toneelclub,
 • Theatergroep Bluf en
 • het bejaardentoneel.
De muzikale inbreng kwam van:
 • de Big Band en
 • het koor The Key.
Totaal ongeveer 125 medewerkers.

1997 Revue tgv eeuwfeest Boerenbond
18 en 19 oktober 1997 City Theater regisseur Jan Goyaarts toegang hfl.7,50.
Zon dertig speel(st)ers brengen een flitsende revue vol sketch, muziek, zang en dans. Frans van den Broek (zelf actief bij De Turfhoek) speelt de rol van voorvechter pater Van de Elzen.
De revue schetst een beeld van de Boerenbond van de jaren 1940 tot 1997 Het gaat over de oorlogstijd, de invloed van de pastoors, de drank en het dansen, sportclubs, de veldwachter, het betalen van contributie, de ruilverkaveling en de fusies van de roomfabrieken.Verder de ontwikkeling van het boerenleven. De patriarchale boer met de mentaliteit van "W goed is, moette goed loaten" en van "Ik hou ut panneke bij ut steelske".
En daar tegenover de jonge boer die vooruit wil. Van het sparen in de oude sok, die dan in de bedstee werd verstopt, tot aan de moderne bank en verzekering.

Ontbrekende programmaboekjes en fotos cq aanvullende informatie zijn van harte welkom.

 Reageren 

 Naar begin pagina