Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


Jongenskoor De Schijndelse Nachtegalen

1958(?) - 196?

Graag ontvangen we aanvullende informatie zoals wie waren de bestuursleden, dirigenten, (buitenlandse?) optredens enz.

 foto grote_foto Foto 133, ca. 1964
jongenskoor De Schijndelse Nachtegalen onder leiding van Kapelaan van Leeuwen tijdens een optreden in december ca.1964.
Op de rug gezien 1. kapelaan van Leeuwen met net boven zijn rechterarm, 6 Gerard van Delft, 8. Peter Ebben (geboren 1957), 10 Eduard Ebben (geboren 1958), 12. Harrie den Otter , 16a Theo van Veghel, 19 Jan vd Westelaken, 22 Jos vd Wijdeven.

Met dank aan Eduard Ebben voor de namen van nr 8-10-12-16.
Met dank aan Jos vd Wijdeven voor de naam van nr 22.
Met dank aan Jan vd Westelaken voor naam 19.

Paul van der Sangen was (als 10 jarige) vanaf het begin ca.1958 lid en was èèn van de ca.4 tot 6 solo zangers .
Andere solisten waren Bennie Verhagen (Voortstraat) en Ton Fassbender (Hoofdstraat) wiens moeder een piano had waar ook gerepeteerd werd net als bij Marietje van Dijk (in de Hoofdstrtaat naast het kerkje) die zangles gaf. Schoolmeester vd Brand gaf de jongens Franse les toen er een uitwisseling concert was met de "Les petit chanteurs de Lille France" De (Franse) briefwisseling die Pauls moeder hierover ontving (zij deed het secretariaat) moest Paul bij de pastorie afgeven. Totaal ca. 40 jongens lid.

Wim Hovenier was lid van 1958-1962, in deze periode wonnen ze 1e prijs op concours in Boskoop en een opgetreden in de radio studio van KRO of AVRO
Wim was dirigent van 1970-1971, daarna werd Desiree De Groot dirigent. Tijn den Otter en Ebbenn (beide vader van koorleden) waren bestuurslid.

Kapelaan van Leeuwen is 85 jaar geworden en is ca. 6 jaar geleden overleden. Een uitspraak van hem bij zijn 50 e verjaardag was; "Als God iemand wil straffen dan geeft hij hem een jongenskoor".

Het is mogelijk dat kapelaan van Leeuwen gedurende 1 of 2 jaar met koor "De Nachtegaaltjes" begonnen is in st.Oedenrode en daarna in Schijndel met "De Schijndelse Nachtegalen"

Foto Foto
Foto 1514, begin jaren 60, in de oude gymzaal van de kweekschool.
Bonte avond met 1e optreden in pyjama.
Achterste rij A: 1 + 2 onb., 3 Bennie Verhagen, 5 Christ Schellekens, 10 Jan vd Heijden, 11 onb., 12 Ton Fassbender (van toeringcar centrale), 13 onb., 14 Wim Hovenier ( vroeger van de Sparwinkel hoek Pompstr- Hoofdstr).
Middelste rij B: 1onb. 2 Henri Verhoeven of Marieneske de Graaf of Mari Gloudemans??, 3 Karel vd Wiel , 4 onb., 5 Harrie Lauwerensen of Ton van Schayk (toen achter Jansen de Wit), 6 Toon vd Velden 7 onb., 8 Karel van Dijk, 9 Aart Wijdeven.
Voorste rij C: Gijs Kooijmans (Deken Baekerstr)., 2 Jan van Gorkum (Hoevenbraak).

Bedankt Henk Kastelijn voor de foto en de namen van A12+14, B5, C1+2.
Bedankt Toon van der Velden voor de naam van B5.
Bedankt Jan van der Heijden voor de (alternative)namen van A3+4+10, B2+3+5.

Foto 1515, zie 1514
Achterste rij A: 1 Henk Kastelijn, 2 Ton van Schayk of Schaik, 3+4 onb., 5 Jose Schevers, 6 Jan van Gorkum (Hoevenbraak), 7+8 onb.
Middelste rij B: 1 Peer Wouters, 2 Christ Dorelijers of Chris Doreleiers (Deken Baekerstr.), 3 Jan vd Heijden, 5 Bennie Verhagen
Voorste rij C: Karel vd Wiel, 2 Christ Schellekens, 3 Jan Foolen, 6 Bert van Roosendaal?, 7 Hans van Liempd

Bedankt Henk Kastelijn voor de foto en de namen van A1+2+5+6, B2.
Bedankt Henri Verhoeven voor de naam van B2.
Bedankt Toon van der Velden voor de naam van B3.
Bedankt José Schevers voor de naam van A5.
Bedankt Jan van der Heijden voor de (alternatieve)namen van B1+2+3+5, C1+3+6+7

Foto Foto
Foto 1725, begin jaren 1960 oude gymzaal kweekschool tijdens Bonte Avond.
Achterste rij A: 1 Bennie Verhagen, 2 Wim van Schie, 3 onb., 4 Toon vd Velden, 5 onb., 6 onb., 7 ………Timmermans (EDAH), 8 onb., 9 onb., 10 Harry Louwerensen, 11 ……..van Liempd ?
Tweede rij B: 1 Karel vd Wiel, 2 Christ Doreleijers, 3 Bert van Roozendaal, 4 onb., 5 Ton Fassbender, 6 Paul vd Sangen, 7 Albert vd Westelaken, 8 Karel van Dijk.
Voorste rij C: 1 onb., 2 Henk Kasteleijn, 3 onb., 4 Jan Foolen, 5 onb., 6 Wim Hovenier, 7 Gijs Kooijmans, 8 onb., 9 Nard Wijdeven, 10 Martin Schevers, 11 Henk Hal….

Met dank aan Wim Hovenier voor de foto en de namen.

Foto 1726, juli 1960, Sacramentsprocessie, Deken Baekerstraat.
Rij A: 1 Sjef van Liempd
Rij B: 1 Ben Boogaard, 2 onb., 3 onb., 4 onb., 5 onb., 6 onb.,
Rij C: 1 Ton Fassbender, 2 Kees Kraayvanger, 3 onb., 4 Peer Wouters of Karel van Dijk ?
Rij D: 1 onb., 2 onb., 3 Martin Schevers, 4 onb., 5 onb.,

Met dank aan Wim Hovenier voor de foto en de namen.

Foto Foto
Foto 3007, 1960, Nachtegalen in kozakken kledij, en met in hun handen een stuk muziekpapier met daar op het Ave Maria door Hubert Cuypers.
Links Jan Foolen, midden Ton Fasbender, rechts, Paul vd Sangen

Met dank aan Leo van Schijndel voor de foto en Paul van der Sangen voor de namen.

Foto 1747, 1960.
Jongenskoor " De Schijndelse Nachtegalen" ter gelegenheid van een uitstapje in ca.1960 naar een speeltuin in Wanroij.
Rij A = bootje als op foto 204: 2 Jan van Thiel, 4 José Deelen, 6 Kees Kraaijevanger
Met dank aan Jan van Thiel voor de namen van A2+4+6.
Wie weet de andere namen?

Foto Foto
Foto 204, ca. 1960.

Jongenskoor "De Schijndelse Nachtegalen" ter gelegenheid van een uitstapje in ca.1960 naar een speeltuin in Wanroij
Van voor naar achter: Jose Deelen, Jan van Thiel, Wout van Rooij, Kees Kraaijevanger, Jose Schevers en Harrie Louwrensen
Foto 203, ca. 1960.
Jongenskoor " De Schijndelse Nachtegalen" ter gelegenheid van een uitstapje in ca.1960 naar een speeltuin in Wanroij
Rij A: 1 onb., 2 Jose Schevers
Rij B: 1 Kapelaan van leeuwen, 2 Paul van der Sangen, 3 Jan vd Heijden, 4 Harrie Louwrensen, 5 Jan van Thiel

Foto Foto
Foto 1730, ca 1958-1962.
Serenade t.g.v. 2e huwlijk van de moeder van Henk Kastelijn,
Rij A: 1 onb., 2 kapelaan van Leeuwen, 3 Christ Schellekens ("dirigent" tijdens het nummer "Boer wat zeg je van mijn kippen?"), 4 Mien ......-Kasteleijn, 5 Henk Kasteleijn, 6 Francine Kasteleijn.
Rij B: onb

Met dank aan Christ Schellekens voor de foto en de namen.

Foto 1731, ca 1958-1962.
Serenade t.g.v. 2e huwlijk van de moeder van Henk Kastelijn,
Rij A: 1 Christ Schellekens, 2 Mien ………./Kasteleijn, 3 onb., 4 Francine Kasteleijn

Met dank aan Christ Schellekens voor de foto en de namen.

Foto Foto
Foto 1729 ca. 1958-1962.
Rij A: 1 onb., 2 Hans Cornelis, 3 onb., 4 Harrie Louwerensen, 5 Kapelaan van Leeuwen, 6 Peer Wouters, 7 onb., 8 Christ Schellekens. 9 Henk Kasteleijn ?, 10 onb., 11 onb., 12 onb.

Met dank aan Christ Schellekens voor de foto en de namen. van 4,5,6,8 en 9.
Met dank aan Toon van der Velden voor zijn naam 10
Met dank aan Hans Cornelis voor de naam van A2.

Rechts op de foto staat de vlag van "De Schijndelse Nachtegalen". Wie kan vertellen wat er op deze vlag staat en door wie deze gemaakt is?

Foto 1743
Rij A: 1 onb., 2 Theo van Veghel ??, 3 onb., 4 onb., 5 onb., 6 onb., 7 onb., 8 onb., 9 onb., 10 onb.,
Rij B: 1 onb., 2 Ton van Schaaijk 3 Johnny den Otter, 4 onb., 5 onb., 6 onb., 7 onb., 8 onb., 9 onb., 10 onb., 11 onb., 12 onb., 13 onb., 14 onb.,
Rij C: 1 Jan Mathijssen, 2 Harrie den Otter, 3 Vincent van Schaaijk, 4 onb., 5 onb., 6 Frank Mathijssen (kijkt naar zijn vader !!), 7 Frans vd Eerden, 8 onb., 9 onb., 10 onb., 11 onb., 12 onb., 13 onb., 14 onb., 15 onb.,

Met dank aan Frans vd Eerden voor de foto en de namen van A2, B2+3, C1-3+6+7.

Ingezonden stukje.
Even voorstellen ik ben Eduard Ebbenn nr. 10 op foto 133. Inderdaad Peter is mijn broer dat is nummer 8.
Ik herken ook nummer 12. Dat is Harrie den Otter en nummer 16 a is volgens mij niemand minder dan Theo van Veghel.

Oefenen deden we in het parochiehuis achter de kerk waarbij we na afloop altijd aan de deur getrakteerd werden op een snoepje.
Ook staat mij nog bij dat we dat we oefende in een oud gebouw waar ook de Instuif ooit was geweest. Dat was achter een grote poort (waar nu oude AMRO Bank staat en de Mikro gehuisvest is.

Ik weet mij nog te herinneren dat we jaarlijks optraden tijdens de bedevaart in Roermond. Al heel vroeg in de ochtend vertrokken we per bus naar Roermond.
Dan werd er ’s-morgens een mis voorgedragen waarbij de Nachtegalen hun liederen zongen. Daarna was men enkele uurtjes vrij waarbij we in groepjes de stad in gingen. Later in de middag volgde er weer dienst waarbij we dan weer de nodige psalmen zongen. Laat in de avond waren we dan weer thuis.

Ook werd er in die tijd opgetreden in het nieuwe Mgr. Bekkershuis. Omdat ik de allerkleinste van de groep was mocht ik in een rode Russische blouse optreden terwijl alle andere nachtegalen witte blouses hadden. Mijn vader had ook een bestuursfunctie bij dit koor en mijn moeder waste en streek de kleertjes (Russische blouses en matrozenpakken) van de Nachtegaaltjes. Elk jaar was er een uitstapje naar de Efteling waarbij het roeien en kanoeen een van de grootste attracties was.

Eduard (Eppo) Ebbenn , 7 september 2007.

Ingezonden stukje.
Ook weet ik me nog te herinneren dat wij altijd met de repetitie zangzaad kregen (zo noemde v Leeuwen dat) kregen, dat waren van die salmiak wybertjes.

Ook kan ik me nog goed heugen dat ik, samen met Paul v d Sangen en Jan vd Heijden , en nog iemand maar dat weet ik niet meer ( zou ik overigens heel graag eens achter komen) het Ave Maria hebben gezongen tijdens het tweede huwelijk van mijn moeder, dat is begin jaren 60 geweest.

Ook weet ik het nog over dat frans jongens koor, wij hebben toen ook een jongen van dat koor in huis gehad, dat was wel geinig want het was net of hij doof stom was, ja wij kende frans niet en frans kende ons niet. Alles ging die dagen met handen en voeten dat snap je wel.

De foto's (1514 & 1515) die je van mij hebt ontvangen heb ik misschien wel 35 jaar terug van de moeder van Paul vd Sangen gekregen, ik ben inmiddels alweer 30 jaar Schijndel uit.

Henk Kastelijn , 29 september 2008.

Ingezonden stukje.
Graag wil ik ( Christ Schellekens ) reageren op de reünie van De Nachtegalen waar ik ook lid van was (1958-1962), zie foto 1515 C2.
Volgens mij traden wij na de pauze op met deze kandelaars met 'n brandende kaars tijdens het lied ( Goede avond Goede nacht ) en ons laatste lied was altijd ( Nu het uur van scheiden slaat ) van Vera Lynn.
Ik was in die tijd ook nog op een uitvoering de TWEEDE dirigent , mijn moeder had toen voor mij een billen tikker gemaakt en bij het lied van ( boer wat zeg je van mijn kippen ) moest ik naar voren komen en de kapelaan weg sturen.

Dit is een van mijn herinnering van De Nachtegalen waar ik met veel plezier op terug kijk en hoop dan ook op een geslaagde reünie.

Christ Schellekens, 16 februari 2009.

Ingezonden stukje.
Ik denk dat ik een jaar of 10 of 11 was, ik ben van 1949, en was op dat moment voorzanger van het jongenskoor van ' den Boschweg' (Hoofd) meester Tibosch was toendertijd dirigent en vond mij goed genoeg om te ' promoveren' naar de Nachtegalen waar ik 1 of 2 jaar bij gezongen heb.

Ik weet nog wel dat we in die tijd deelnamen aan een 'songfestival' , men noemde het toen concours als ik me goed herinner, en tweede werden.
We verloren namelijk van Sandra Reemer, die in die tijd met haar broertje Frankie, aan het begin van haar carriere stond.

Mari Fransen, 16 februari 2009.

Ingezonden stukje.
Met veel genoegen wil ik reageren op die foto van de Schijndelse Nachtegalen.
Ik kan me nog herinneren dat kapelaan van Leeuwen het koor heeft opgericht, ca.1957. Ik zat toen op de St. Lambertus school, ik dacht in de 4é klas.
De eerste repetities cq audities vonden naar mijn weten plaats op de trap in de hal van de school. Ik ben toen ook samen met Paul van der Sangen, waar ik nu nog mee zing, ook lid geworden en hebben we vele nacht missen en dergelijke gezongen.
Dat ik uitgekozen werd voor tweede stem, en ook bij de voorzangertjes mocht horen, was buiten de vrije uurtjes van school ook heel leerzaam en ik denk dat de meeste van deze oude zangertjes, net als ik, toch het nodige hiervan geleerd hebben. Bij Ton Fassbender thuis extra repetities met piano, daarna hadden we repetities in het St. Servatius gebouw.
Ook kan ik me nog goed herinneren dat Hans en Sjef van Liempd regelmatig mee zongen en Sjef meespeelde op trompet, matrozen pakjes hebben Paul en ik nooit aangehad.
Ik hoop dat er met Schijndel 700 uitvoering veel van die zangertjes te zien.

Jan van der Heijden, 23 februari 2009.

Ingezonden stukje.
Ik ben lid geweest in de jaren 1963 en 1964 en kan mij nog herinneren een uitvoering in het City Theater, en een optreden in de AVRO studio te Hilversum.

Jan van de Westelaken, 28 maaarti 2009.

Ingezonden stukje.
Kapelaan van leeuwen had in 1954 in st oedenroden met Frans van Dorst een zangkoor onder de naam Jubilate Deo. Ik woonde toen ook in st oedenrode en was samen met mijn broer Sjef lid van zijn koortje. In 56 zijn wij verhuisd naar Schijndel en de kapelaan werd toen ook toevallig overgeplaatst naar Schijndel en begon toen de Nachtegaaltjes en wij waren de eerste leden, logish. We repeteerden in het patronaat en le petite chantuer was ook reeds onze gast in st. Oedenroden vandaar dat ook mijn broer Sjef in 59 mede dirigent werd met de kapelaan aan de piano (zie kleuren foto). Sjef is momenteel dirigent van de River Aaband en staat elk jaar nog in the night off the proms ahoy zijn broer Hans is ook nog steeds beroepsmuzikant met het Torpedo duo en schreef in die jaren de tekst van Brabantse Nachten en bracht dit ook als eerste op de plaat uit de eerste singeltjes zijn ook nog in ons bezit.
Maar onze start basis lag bij de nachtegaaltjes

Hans van Liempd, 16 april 2009.

Nieuwsfeitjes

Ouderavond
Donderdag 24 sept. Een korte ouderavond in hotel De Hopbel. Begin een repetitie met om half acht optreden voor de ouders. Daarna een korte vergadering tot 9 uur. Vorige week werd de verjaardag van de Directeur stijlvol gevierd. Op 12 oktober is er een uitvoering in Hotel Cuijpers in Heeswijk. Nieuwelingen voor de eerste zowel tweede stem zijn welkom.

BRON: SK 18 sept. 1964.

Optreden tijdens weekend van 23 en 24 mei?
Nachtegalen terug op nest

Nu is er Pop@Co, toen waren er de Schijndelse Nachtegalen - en even later De Zonnepitten - waar het jonge Schijndelse zangtalent zich liet horen. Het ligt in de bedoeling dat in het kader van Schijndel 700 die Nachtegalen nog eens terugke- ren op het Schijndelse nest en zich wellicht laten horen tijdens het theater- en muziekweekend van 23 en 24 mei.

Het was kapelaan Van Leeuwen die eind jaren vijftig van de vorige eeuw het initiatief nam tot het jongenskoor dat als De Schijndelse Nachtegalen veel furore zou gaan maken. Voor sommigen van hen zou hier zelfs de basis worden gelegd voor een carrière in de muziek, zoals bij Theo van Veghel het geval was. "Vanaf mijn achtste tot dat ik een jaar of dertien, veertien was en mijn stem ging breken, heb ik bij de Schijndelse Nachtegalen gezongen vertelt de Schijndelse zanger met een twinkeling in zijn ogen bij de her- innering aan die tijd. Bijna spontaan zet hij een Frans lied in in de trant van "Chante encore".

OPTREDENS
"Ik zong indertijd al regelmatig in de kerk van de Hoevenbraak en zo is Van Leeuwen mij op het spoor gekomen denk ik." Van Veghel is er nog trots op.

"Bij de Schijndelse Nachtegalen zingen, dat betekende echt wel iets. Het was een eer daar lid van te zijn. We traden ook vaak op, ook samen met bekende namen als Jan en Ans Mathijsen. We kwamen overal in Brabant en zijn ook wel eens in Hilversum geweest meen ik." Theo van Veghel herinnert zich ook, en ook anderen weten dat nog, hoe de jonge zangers voor een optreden een wybertje toegestopt kregen omdat dat goed zou zijn voor de stem,. "Ik denk dat we wel met een man of dertig, veertig waren. Als we op pad gingen, zat de hele bus vol. De Nachtegalen traden veelal op in witte "Russische" bloezen of matrozenpakken."

REUNIE
De Schijndelse Nachtegalen hebben een jaar of tien hun stemmen laten klinken. De organisatie van het feestweekend in mei zou het leuk vinden als er een grote reünie tot stand zou kunnen komen met daarbij de nodige verhalen en foto's en wellicht een optreden. Een dirigent is inmiddels gevonden. Frans Schoenmakers zal het "jongenskoor" leiding geven.
Wie ooit lid was van de Schijndelse Nachtegalen en foto's of verhalen heeft, kan zich melden bij Vincent Gil- Toresano die de zaken voor dit weekend coordineert. Zijn telefoonnummer is 5474094.

BRON: Schijndels Weelblad12 feb 2009.

 Reageren 

 Naar begin pagina