Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


Middenstands vereniging


Opgericht 1931- actief tot op heden

Overzicht:

 • Kort
 • Nieuwsfeitjes

  Kort
  In het verslag van de bestuursvergadering van de RK Werkliedenbond St.Joseph dd 1 december 1918 is te lezen dat er overleg is gevoerd met``het bestuur der hanze`` over het voornemen van de werkliedenbond om een coöperatieve winkel op te richten. Schijndelse middenstanders hadden grote bezwaren tegen zo´n winkel. Op 12 januari 1919 wordt duidelijk dat er een verzoek is gericht aan het bakkersgilde. Verder was er in 1919 een molenaarsbond. Ca.1925 is er een grote tentoonstelling van middenstanders in het Patronaat.
  Of er op dat moment een overkoepelende organisatie was is nog niet achterhaald. Feit is wel dat op 18 mei 1953 de Schijndelse middenstandsbond haar 20 jarig bestaan viert. Dat wil zeggen dat deze bond in 1933 of 1931 (als we 2 jaar oorlogstijd niet mee zouden tellen) is opgericht. Zie
  Nieuwsfeitjes

  Foto grote_foto Foto 153, 1941
  153 RK Jonge Middenstanders in 1941
  Achterste rij A 1 onbekend, 2 Huub van Bockhoven (huishoudelijke app.VELO), 3 Lucien Hermes (dierspec.zaak Kerkstraat), 4 Jan van Veghel (was cafehouder van Cafe > t Centrum, nu (2006) Den Bes), 5 Adrie van Uden (boerenwagenbouwer Boschweg), 6………….vd Wijdeven (St.Servatiusstraat), 7………….Wouters (kruidenier,manufactuur), 8 Piet Kemps (geb.1924 smederij Hoofdstraat), 9 Cor vd Oetelaar (oprichter Schijndels Weekblad, schrijver in de frontlinie), 10 Arnold (Nol) van den Heuvel bakker op de Boschweg. 11 Christ Voets, 12 Wim Duffhues
  2e rij B 1 Piet Gevers (fotograaf), 2 onbekend, 3 Christ Lammers, 4 Wim van Liempd, 5 Gerard Verhagen, 6 Nico vd Heyden (zoon van slager St.Servatiusstraat), 7 Piet vd Heuvel (Amicitia), 8 Harrie van Oirschot, 9 Gijs vd Wijdeven, 10 Piet Peijnenburg, 11 Adrie van Schijndel, 12 Jan Mutsaars?, 13 Frans Roozendaal, 14 Jan vd Heuvel, 15 Toon vd Eerden, 16 Frans de Ouden, 17 Cor vd Heyden (zoon van slager St.Servatiusstraat, nam later slagerij over)
  Zittende rij C 1 Wim Wouters, 2 Jan Wierma, 3 kapelaan Korsten, 4 Piet van Liempd, 5 Jan van Oorschot, 6 Tijn van Rozendaal

  Ook kwam er in die tijd een organisatie voor jonge middenstanders. De Jonge Middenstanders bond kwam gewoonlijk een keer in de week bij elkaar. Behalve dat er lezingen en excursies georganiseerd werden was ook vooral de gezelligheid belangrijk. De wekelijkse bijeenkomsten werden in ieder geval als een ``uitje`` gezien.
  De Middenstanders hadden in 1932/1934 een voetbalvereniging die Longa heette en voetbalde tegen de Wijbosche en Boschwegse jeugd. Ook werden er bijvoorbeeld voetbalwedstrijden georganiseerd tussen bakkers en slagers.

  Foto grote_foto Foto 086, 1943
  Slagers voetbal elftal (fam.album Nico vd Heijden)
  Achterste rij: 1 Cor vd Heijden, 2Nico vd Heijden, 3Frans van Rozendaal 4 H…….vd Heijden, 5 Frans Bouwman, 6 Andre vd Akker, 7 Jan van Herpen,
  Voorste rij: 8 Jan van Veghel, 9 ...vd Steen, 10 Gerard van Herpen 11 Harry vd Steen 12 Rob vd Wijdeven.

  Zoals alle verenigingen had ook deze bond een geestelijke adviseur. Het kwam wel eens voor dat hij dringend wat te bespreken had, zoals na een uit de hand gelopen excursie naar een bierbrouwerij in Lieshout.

  Bron; Een beeld van een dorp. Schijndel 1880-1940 Harrie Maas (Hierin nog een foto van de tentoonstelling in het Patronaat en een foto van een uitstapje naar Volendam)

  Nieuwsfeitjes
  Sc1954nr1-Vrijdag 1 januari 1954
  Belangrijkste gebeurtenissen 1953
  18 mei 1953 Schijndelse middenstandsbond herdenkt 20 jarig bestaan

  SC nr.6 vrijdag 5 febr.1954
  Voorzitter RK Middenstandsver.dhr.J.Hovenier
  Winkeliersvereniging ``De Zwarte Jan" ? waarvan 29 actief lid komen 27 jan.bij café M vd Akker bijeen.

  SC1955 nr.51 vrijdag 30 dec.1955
  Schijndel 1955 in vogelvlucht
  De Standsorganisaties
  Middenstand zorgde ervoor dat Schijndel een `hart` kreeg en een zeer geslaagde middenstandsavond tijdens de muziekfeesten in de jaarlijkse winkelweek van 13-22 okt.1955

   Overzicht middenstanders en bedrijven in 1935 en 1939 

   Reageren 

  naar bovenkant pagina