Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


RKJB-BJB-KPJ


Afdeling Schijndel Opgericht 1922 - opgeheven 1988

1922 Roomsch Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) ga naar
1946 Boerinnen Jeugd Bond (BJB) ga naar
1966 Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) ga naar

In het kort
In 1922 wordt in Schijndel een organisatie voor jonge boeren opgericht, de Roomsch Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB). als onderafdeling van de NCB: Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond.
In 1946 besluit de Schijndelse Boerinnenbond om voor haar jeugdige en ongehuwde leden een aparte organisatie op te richten. De zogenaamde BJB, de Boerinnen Jeugd Bond.
In 1966 gaan RKJB en BJB samen verder als Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ)
In 1968 gaat de KPJ afdeling Schijndel te ziele.

1922 Roomsch Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB)
In 1920 onstaat er een organisatie voor jonge boeren van 18 tot 28 jaar, de Roomsch Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB).
Het verslag van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) over 1922 vermeldt het volgende:
``Op vele plaatsen was het meer dan tijd dat er verandering kwam in denkwijze en levensgang van onze Roomsche jonge boeren. Ook aan dezen was de tijdgeest, genotzucht en gemis aan godsdienstige levensernst, niet schadeloos voorbij gegaan. De langdurige mobilisatie bracht nieuwe en niet altijd verbeterde gedachten en gevaarlijk misbruiken onder het boerenvolk, onder de jongeren vooral. Het peil van godsdienstige kennis bij het nieuwe geslacht daalde niet zelden verre beneden het minimum…..``
Als oorzaak wordt genoemd;
``De Zondagsche fiets, ook hier en daar een overdreven sportgeest, hebben de bijeenkomsten van de Heilige Familie, Congregatie en andere bijeenkomsten ontvolkt``

In Schijndel wordt deze RKJB op 13 juni 1922 opgericht.
Doel hiervan is aansluiting vinden bij verschillende parochiële godsdienstige organisaties (dat lukt, alle leden zijn lid van de H.Familie) en het retraitewerk. Godsdienstige en sociale cursussen.

In 1932 is er een vergadering ter gelegenheid van de inwijding van het nieuwe vaandel. Daarop staat een jongeman afgebeeld met de ene hand aan de ploeg en een schop over de schouder; links staan twee korenaren afgebeeld. Tekst boven en onder luidt; ``RK Jongenboerenstand, Afd.Schijndel``
Jammer is dat niemand meer weet waar dit vaandel is gebleven.

Bij de mededelingen in 1938 staat dat 15 leden deelgenomen hebben aan een retraite. Deze werden meestal in Vught of Uden gehouden. De jongens trekken dan enkele dagen met leeftijdsgenoten op en zijn een of meerdere nachten van huis en worden als opgroeiende jongeren wegwijs gemaakt in de wereld van volwassenen.

Lag in eerste jaren het accent op de godsdienstige, sociale en technische vorming, later komt steeds meer de nadruk te liggen op sportbeoefening en het culturele vormingswerk. Binnen de plaatselijke RKJB`s ontstaan de gymnastiek- en toneelclubs. Ook de Schijndelse RKJB trekt al voor de oorlog volle zalen met toneelstukken zoals ``Bergafwaarts``, ``De Loco-burgemeester`` en ``Het vierde gebod``
In 1939 richt de vereniging ook haar eigen gymnastiekclub op en in dat jaar bereikt zij een record aantal leden van 109. Op dat moment de grootste jeugdvereniging in Schijndel. Het verslag van algemene vergadering van 30 januari 1939 vermeldt dat de volgende vergadering onzeker is ``daar de zaal door de militairen in beslag is genomen``

Schijndelse Courant van 15 december 1944 vermeldt de eerste oproep aan de jonge boeren om weer bij elkaar te komen.

1946 Boerinnen Jeugd Bond (BJB)
Schijndelse Courant van 8 februari 1946 vermeldt een aankondiging van de algemene vergadering der Jonge Boerinnenbond. De Schijndelse Boerinnenbond heeft blijkbaar besloten om voor haar jeugdige en ongehuwde leden een aparte organisatie op te richten. De zogenaamde BJB, de Boerinnen Jeugd Bond

In 1952 wordt op de Boschweg een eigen afd. van de RKJB opgericht met Gijs van Heertum als eerste voorzitter en Gijs Hellings als secretaris.
Door de geringe groei sluit afd. Boschweg zich in 1964 weer aan met afd. Schijndel.

Dankzij de vernieuwing voeren de BJB en de RKJB samen het toneelstuk met de toepasselijke titel ``Onder een dak`` op. Het geeft wel reden om een bezorgde Schijndelse boerenbondsbestuurder het NCB-bestuur in Tilburg op de hoogte te stellen. Gevolg is dat de geestelijke adviseur op het matje geroepen wordt ``Of hij toch wel alles onder controle had?`` De kapelaan laat weten dat hij alles onder controle heeft.

Vooral de sportdagen op afdelings, kring of interkringniveau zijn voor de meisjes die lid zijn van de gymnastiekclubs, de hoogtepunten van het jaar.
Ook de jongens van de RKJ zien elk jaar weer met spanning uit naar die sportevenementen met de gebruikelijke onderdelen als; vrije en verplichte oefeningen al dan niet op muziek, diverse afstanden hardlopen, kogelstoten, verspringen en touwtrekken. Een erg spectaculair onderdeel is wel de piamidebouw, waarbij kracht en durf heel veel oefening de doorslag moeten geven. Rond 1950 beleeft de sportclub van de RKJB gloriedagen onder de deskundige leiding van Jan (de Kunning) Verhagen.

1966 Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ)
Op 13 oktober 1966 wordt besloten om de naam om te dopen naar Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) waarmee wordt aangegeven dat alle jongeren van het platteland bij de nieuwe vereniging terecht kunnen. RKJB en BJB gaan dus samen verder als KPJ.

In 1972 wordt op een uitbundige wijze het 50 jarige jubileum gevierd van de RKJB/KPJ

In 1973 krijgt de KPJ een nieuw onderkomen. De vereniging verhuist van café van Alebeek op de Boschweg naar de Beemdhut aan de Kerkendijk. In 1974 organiseren de 148 leden (waarvan 38 aspiranten) een grote interkringsportdag voor de aspiranten.

Op 20 april 1979 viert de KPJ haar 12 ˝ jaar bestaan. De meeste sportactiviteiten lopen terug. Alleen het handballen wordt nog actief beoefend. Samen met handbalclub Zephyr en de korfbalclubs Alico en Boemerang wordt het nieuwe veld ``Heike`` aan de Parallelweg gedeeld.

Omdat er in 1981 nog een dames en twee herenteams zijn wordt besloten om het 60 jarig jubileum in 1982 te vieren met een handbaltoernooi en een disco avond.

In 1981 zet een aantal leden om geld in het laatje te brengen een nieuw evenement op, fierljeppen. Een speciale commissie gaat in Friesland poolshoogte nemen en pakt de zaken daarna goed aan.De eerste editie van dit evenement trekt 80 deelnemers en 1500 bezoekers. In 1984 komen er al 2000 bezoekers op af. Na de 6e editie in 1986 moet de organisatie uitwijken naar een sloot aan de Putsteeg. In 1988 gaat het evenement niet meer door.

Later blijkt de laatste clubavond op 19 april 1988, een partijtje beugelen in Liempde en een barbecue in De Nachtegaal, ook het einde te zijn van de KPJ afdeling Schijndel.

Bron; Een eeuw RK Boerenbond Schijndel 1896-1997 Wim Verstraten

 Reageren 

 Naar begin pagina