Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


VKAJ en JVKAJ (Jonge) Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd


Opgericht ......- opgeheven1968

Overzicht:

 • Voorgeschiedenis
 • Bestuursleden
 • Bezigheden
 • Bonte avonden (1950-1967)
 • Culturele dag
 • Zomerkampen
 • Uniform

  Voorgeschiedenis
  De voorgeschiedenis van de VKAJ is niet duidelijk. Het zou kunnen dat de KJV hierin een rol heeft gespeeld. Wat betreft bezigheden is deze wel te vergelijken met de KAJ.

  VKAJ was voor werkenden vrouwen vanaf 16 jaar die tot aan hen trouwen lid mochten zijn.

  In 1960/1961 wordt de JVKAJ (Jonge VKAJ) voor meisjes van 14 tot 16 jaar opgericht.

  Bestuursleden
  Sjaan van Santegoeds/Roosmalen is voor 1950 al voorzitter Mia Kasteijn vd Heijden is van 1958 tot 1966 voorzitter en Kapelaan van Leeuwen is aalmoezenier.

  Foto grote_foto Foto 068, 1961
  JVKAJ Ter gelegenheid van Retraite 29 maart t/m 1 april 1961 Uden
  Achterste rij: 1 onb 2 onb 3 onb 4 onb 5 Petra Waals?? (dochter Anneke Waals---destijds winkel aan de Pegstukken) 6 Gerda vd Boogaard 7 onb 8 pater Mertens (Schijndel)
  2e rij: 9 onb 10 onb 11 onb 12 onb 13 Riet Copier 14 onb 15 onb 16 onb 17 onb
  3e rij : 18 Mientje vd Brand 19 Maria vd Heijden 20 onb 21 Netty Prinsen 22 onb 23 Betsy vd Donk 24 Sjan vd Sangen 25 onb 26 Annie van Houtum 27 Annie Mettler
  4e rij : 28 Stien Geerts, 29 onb
  5e rij: 30 Tonny Scheepens, 31Toos Marinussen 32 Ans vd Heuvel 33Jeanne Eijkemans 34 Annie verbruggen uit Den Dungen, 35Lia Voets 36 onb 37 Mieke Doreleijers
  Op de voorgrond 38 Mieke Lammers 39 onb 40 onb 41 onb

  Bedankt Jan van Houtum voor de namen van nr 5 en 30.
  Bedankt Hand Doreleijers voor de naam van nr 8 en 34.
  Bedankt Jeanne van Heeswijk voor de namen van nr 31 en 33.

  Bezigheden
  Op de wekelijkse club(donderdag)avond van de VKAJ houden deze zich bezig met lezingen, voordrachten, kleding maken voor de bonte avond, toneel olv Toon van der Sangen, turnen olv Walter Martin, muziek olv Pieter de Laat, dansen olv Jan van Doremalen en W. Santegoeds.
  De JVKAV houdt zich op Dinsdagavond hoofdzakelijk bezig met knutselen.

  Foto grote_foto Foto 069, 1961
  VKAJ 1961 Bij de barakken in de Kloosterstraat
  Staande Leny Voets, Thea Berkelmans, Sjan Copier, Leny vd Heijden, Regien vd Sangen, Ans Mettler, Ans Geerts, Ria Kruijssen , Riky van Schijndel, Riet Copier, Mien Steenbakkers, Nelie Vorstenbosch.
  Voorste rij Maria vd Heijden, Sjaan vd Boogaard, Sjaan van Eijndhoven, Rieky van Stiphout.

  Foto grote_foto Foto 070, 1961
  VKAJ en KAJ bestuur 1961/1962
  Achterste Leo vd Ven, Gijs Russens, Leo vd Sangen.
  2e rij Tony Merkx, Jo Steenbakkers, Annie van Delft, Sjaan van Eyndhoven, Ad Spierings.
  3e rij Riky van Stiphout, Theo Berkelmans, kapelaan van Leeuwen, Maria vd Heijden, Mien Steenbakkers.

  Bonte avonden (1950-1967)
  Deze werden altijd gezamenlijk met de KAJ in januari gehouden in het City Theater (meestal 2 avonden) Gedurende het jaar werd er door de VKAJ en KAJ geoefend. Elke Zondagochtend vond die plaats om 10.00 uur in de gymzaal van de Lambertusschool in de Pompstraat. Jan van Doremalen gaf deze danslessen. Op zeker moment werd bepaald dat de danspartner niet degene mocht zijn waar men verkering mee had. Want de bonte avond mocht niet in gevaar komen ten gevolge van een verloren liefde!

  Foto grote_foto Foto 071, 1963
  (V)KAJ Ter gelegenheid van Bonte avond in 1963
  Achterste rij Ans Geerts, Mia vd Heijden, Ans Mettler, …….Terneuzen, Sjaan vd Boogaard, Wim Santegoeds, Riet Copier, Regina vd Sangen, Rieky van Schijndel, Sjan Copier, Leny vd Heijden, Gisela Eykemans, Nelia Vorstenbosch, Mien Steenbakkers.
  Gehurkt, Gijs Russens, Tiny Schakenraad, Rien Kastelijn, Gijs Hermes.

  Foto grote_foto Foto 072, 1967
  VKAJ Ter gelegenheid van laatste bonte avond 1967
  Achterste rij Mia vd Boogaard, Mien Steenbakkers, Tonny vd Velden, Mia vd Heijden, Gerda van Breugel.
  Voorste rij Anneke Cromsigt, Bep vd Heijden, Mary Steenbakkers, Willy Mettler, Hanny Gevers.

  Culturele dag
  Elk jaar werd er een culturele zondag gehouden per kring. Schijndel viel onder de kring Boxtel. Elke vereniging moest dan gedurende 15 minuten iets doen naar keuze. Dansen, turnen, muziek, toneelstukje. De winnaar van die dag (en overige kringkampioenen) ging dan naar Eindhoven waar de finaledag was van de diocesane (provincie)

  Foto grote_foto Foto 073, 1967
  VKAJ In witte blouse en rode rok.
  Achterste rij Mia vd Boogaard, Tonny vd Velden, Betsie van Breugel, Hanny Gevers.
  Voorste rij Sjan vd Heijden, Willemien Mutzaers, Bep vd Heijden, Francien Mutzaers.

  Zomerkampen
  In 1962 ging de VKAJ voor de eerste keer op kamp.
  Bij de 20 meisjes die mee op kamp gingen werd eerst een huisbezoek afgelegd zodat de ouders kennis konden maken met de leidsters. Het eerste kamp was in een jeugdherberg in Schaarsbergen. De spullen werden met een auto weggebracht en de meiden vertrokken op zaterdag met de fiets naar Schaarsbergen waar ze een week zouden verblijven. Deze tijd werd doorgebracht met fietsen, spelletjes een quiz, stadsbezichtiging en een vrije avond op woensdag.
  De leidsters waren zielsgelukkig als de laatste om 24.00 uur thuiskwam.

  De week werd afgesloten met een bonte avond.

  Uniform
  Panty´s, blauwe rok, witte blouse, blauwe sjaal.

  In 1968 wordt de VKAJ en de JVKAJ opgeheven en gaan deze op in de KWJ, Katholieke Werkende Jongeren.

  Naar pagina foto's VKAJ + KAJ gezamelijk

   Reageren 

  Naar bovenkant pagina