Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


Hockey vereniging Hopbel


Opgericht 20 maart 1933 - actief tot op heden

Overzicht:

 • Het Begin
 • "De Hopbel"
 • "Rood-Wit" 1933
 • Samenvoeging Dames en heren 1940
 • Sportparkweg 1941
 • Hoogte punten en diepte punten
 • Europalaan 1957

  Het Begin
  Frans van Osch studeerde aan de leergangen in Tilburg en kwam daar in aanraking met het hockeyspel. In Schijndel werd met name onderwijzer Karel Sax* zijn kennissenkring (oa Henri Doreleijers, Herman van Schaaijk**) gepolst en enthousiast gemaakt om mee te doen. Dat lukte en het eerste groepje begon op de speelplaats van de jongensschool (Pompstraat) met de eerste oefeningen.

  * Karel Sax werd 1e voorzitter van 1933-1936.
  ** Herman van Schaaijk maakte oa de doelpalen die steeds weer ingegraven moesten worden op de speelplaats

  "De Hopbel",
  De contributie bedroeg 15 cent en die werd wekelijks (tot in de zestiger jaren) geïnd. Als beschermheer werd Wim Jansen (directeur van kousen en sokken fabriek) gevraagd. Deze bood een braakliggend terrein tegenover de fabriek aan (het huidige Jansenpark) en deed tevens de suggestie om de club ``De Hopbel`` te noemen. Van oorsprong was dit een scheldnaam voor inwoners van Schijndel en hij verzocht deze naam dan ook met ere te gaan dragen. De kleuren van de vereniging zijn hier ook van afgeleid. Hopbelletje wit, blaadjes groen en zo zijn de clubkleuren geboren.
  Kleedaccommodatie voor de Hopbellen was gewoon thuis en de gasten konden zich omkleden in het nabij gelegen café van den Dungen. Als clubhuis fungeerde Hotel van Roessel, dat stond op de hoek Hoofdstraat/Kloosterstraat. Nadat dit in 1944 werd vernietigd zocht de hockeyclub zijn onderkomen in Hotel-Cafe Amicitia.

  Foto grote_foto Foto 3063
  Voor de in aanbouw zijnde fabriek van jansen de Wit
  Van links naar rechts achterste rij: 1Herman v Schayk; 2 Hans Bolsius; 3 ? ; 4 Jan Geerkens;5 Nol v Roessel; 6 Toon v Roessel; 7 Henry Doreleyers
  voorste rij: 1 Jan van Roessel; 2 Jose Bolsius; 3 ? ; 4 Wim van Bussel; 5 Karel van Raamsdonk

  Met dank aan Hens van Schie voor de foto en de namen.
  Wie weet wanneer deze foto genomen is???

  "Rood-Wit" 1933
  De dames die op een wei aan het Plein in de zomer van 1933 begonnen met korfballen vonden al snel het hockeyspel leuker. Daarom werd in plaats van een korfbalclub op 14 november 1933 de dameshockeyclub R.K.``Rood-Wit`` opgericht. Ook deze dames maakten gebruik van het terrein tegenover Jansen de Wit. De dames hadden als geestelijk adviseur kapelaan Hellenberg. Deze toonde veel interesse bij vergaderingen en wedstrijden maar hield ook streng toezicht op de lengte van de rokken en sokken. Mathieu Jansen werd de beschermheer van de dames. Deze schonk ook nieuwe legguards. De eerste hadden ze voor hfl.4,50 overgenomen van de heren. In september 1937 hadden de dames hun eerste toernooi.

  Samenvoeging Dames en heren 1940
  Geheel in de geest van de tijd bleven de verenigingen gescheiden tot 1940 toen de beide verenigingen een fusie aangingen onder leiding van voorzitter Frans van Osch (1936-1941) Zonder slag of stoot schijnt dat niet gegaan te zijn.
  De oorlogsjaren maakten het allemaal niet gemakkelijker. Het tien jarige jubileum werd toch gevierd met veel nationale hockeycoryfeeën, erwtensoep met kluif en ondanks rantsoenering van drank een zeer vrolijke stemming.

  Foto grote_foto Foto 138, 1943
  SMHC Hockey vereniging Hopbel ter gelegenheid van het 2e lustrum (1943) op het hockeyveld aan de Sportparkweg.
  Op de achtergrond zijn nog net de wieken zichtbaar van de molens in de Molenstraat en de Pegstukken.
  Achterste rij A 1 Jan Geerkens (neef van Jet) daarachter 2 Adrie Duffhues, 3 Karel van Raamsdonk, 4 Marietje Peijnenburg (zus van molenaar), 5 Thea Kemps/vd Wijdeven (zus van Mien en Wies) daarachter 6 Bertus van Roessel (sigarenwinkel), 7 Harrie van Rozendaal, 8 voorovergebogen Wies van Raamsdonk daarachter 9 Marius Kniknie (st.Michielsgestel), 10 Rein Bolsius, 11 Toon van Roessel (broer van Nol), 12 Ria van Raamsdonk, 13 Henry Doreleijers, 14 Nol (contente mens) van Roessel, 15 Zus van Schaaijk/Rozendaal daarachter 16 Andre vd Akker (MD) of Albert Peijnenburg (HvR), 17 Herman van Schaaijk, 18 Tijn Peijnenburg (bakker), 19 Mien Dorelijers/vd Wijdeven, 20 Hans Bolsius, 21 Martien van Tartwijk

  Voorste rij B 1 Wies Duffhues/vd Wijdeven, 2 mej. Jet Hendriks (Den Bosch), 3 Jan van Roessel (bakker en broer van Nol), 4 Bertus van Tartwijk (broer van Martien), 5 Bennie Aarts, 6 Hannie van Dijk/de Wit (zus van Broer) of Harry ? (HvR), 7 Andre vd Akker, 8 Dora van Heeswijk, 9 Broer de Wit of Gerard (HvR), 10 Jose Bolsius,

  Op de voorgrond C 1 Bertha v Weert/v Rozendaal, 2 Mia van Liempd

  Sportparkweg 1941
  In 1941 (voorzitter is dan Henri Doreleijers t/m 1945) word het veld aan de Sportparkweg (ongeveer tussen de Pauluskerk en de Bernhardstraat) geopend. Op deze locatie liggen ook de voetbalvelden. Een eigen kleedaccommodatie was er niet maar bij speciale gelegenheden mocht gebruik worden gemaakt van de houten barak van de voetbalclub. In 1948 wordt er voor hfl.3.100,- een tweede veld aangelegd.
  Oud Hopbeller Rein Bolsius wint in 1948 met het Nederlands team met 3-1 van Frankrijk. Rein maakt een van de doelpunten. Op de Olympische Spelen in Londen speelde hij ook mee tegen Zwitserland.

  Foto grote_foto Foto 149, 1942
  ca.1942 op de Sportparkweg
  Helemaal rechts A 1 Karel van Raamsdonk, 2 Hans Bolsius, 3 Andre vd Akker
  2e rij B 1 Berta van Weert/Rozendaal, 2 Dora van Heeswijk, 3 Jan Geerkens, 4 Jan van Roessel, 5 Zus van Schaijk/Rozendaal, 6 Hannie de Wit, 7 Dre vd Akker, 8 Nol van Roessel
  3e rij C 1 Siena van Rozendaal, 2 Wim van Bussel en 3 Leo van Rozendaal (donkere trui)
  4e rij D 1 Herman van Schaijk, 2 Harrie van Rozendaal, 3 Ans Jeuken (dr. van dir. postkantoor), 4 Toon van Roessel, 5 Nico van Roessel, 6 Wies Duffhues/Wijdeven 7 Bertus van Roessel en 8 Henk van Roessel (donkere trui)

  Hoogte punten en diepte punten
  Ook de Hopbel had naast hoogte punten ook diepte punten. Slechte accommodaties, veel bestuursmutaties, weinig ledenaanwas en slecht bezochte vergaderingen. Dankzij weinige waaronder Jan van Roessel (voorzitter 1951 t/m 1955) werd de vereniging in stand gehouden en kon een dreigende liquidatie in 1950 voorkomen worden. In de jaren vijftig telde de vereniging zo´n zeventig leden die zelf het gras maaiden en zelfs de lijnen trokken tot in de zeventiger jaren. Bestuursvergaderingen duurden vaak niet langer dan een half uurtje waarna er alle tijd was voor toepen, zwikken en rikken.
  Op 1 mei 1950 wordt aan de Deken Baekersstraat ter hoogte van de Pastoor Geldropstraat een nieuw veld in gebruik genomen. Voor de huurprijs van hfl.175,- beschikt de club ook over een houten keet waar men zich kan omkleden en met behulp van enkele zinken teiltjes kan wassen.

  Foto grote_foto Foto 150, ca. 1942
  ca.1942 op de Sportparkweg
  Achterste rij A 1 Harrie van Rozendaal, 2 Siena Knops/Rozendaal, 3 Nol van Roessel 4 Zus van Schaijk/Rozendaal, 5 Jan van Roessel, 6 Berta van Weert/Rozendaal, 7 Leo van Rozendaal, 8 Nico van Roessel, 9 Henk van Roessel.
  Op de voorgrond B 1 Toon van Roessel en 2 Bertus van Roessel
  A3-5-9 zijn broers
  A8 en B1 zijn (onderling ook geen broers) neven van A3-5-9

  In 1968 bestond het bestuur uit vijf leden, een technische commissie van vijf leden een jeugdleiding van drie leden een materiaalcommissaris en iemand die het clubblad verzorgde. Er waren 4 heren en 3 dames teams evenals 2 jongens en 1 meisjesteam.

  Foto grote_foto Foto 151, ca. 1942
  ca.1942 op de Sportparkweg
  Helemaal links 1 onbekend, 2 Henk van Roessel, 3 Harrie van Rozendaal 4 Gerard de Wit, 5 Bertus van Roessel, 6 Leo van Rozendaal 7 tm 12 allen onbekend

  Europalaan 1957
  Op 15 augustus 1957 gaat de club flink vooruit met twee velden aan de Europalaan waar het complex gedeeld wordt met voetbalclub Schijndel. De hockeyclub heeft dan de beschikking over een kleedlokaal voor de dames en een voor de heren. Beide voorzien van een wasbak maar nog geen douche. Het clubhuis is op dat moment nog steeds Amicitia wat ook blijft tot 1967. Daarna wordt Hotel De Zwaan het clubhuis tot 1971.

  Foto grote_foto Foto 152, ca. 1942
  ca.1942 op de Sportparkweg voor het kleedlokaal van voetbalclub Schijndel
  Vier personen op de voorgrond 1 Hans Bolsius, 2 Ans Jeuken, 3 Henk van Roessel 4 Toon van Roessel.
  Drie personen rechts op achtergrond die naar de fotograaf kijken zijn 5 Bertus van Tartwijk 6 en 7 zijn onbekend.

  In 1970 wordt het tweehonderdste lid welkom geheten, worden er hockeykampen georganiseerd en word er een nieuwe accommodatie aan de Wilhelminalaan (ca.200 mtr hemelsbreed) gebouwd. Op 2 oktober 1971 vind de officiële opening plaats van de vier velden met kleedlokalen en voor het eerst een eigen clubhuis.

  In 1982 werken 47 kaderleden in diverse commissies, zijn er 8 heren en 5 damesteams evenals 13 jongens en 14 meisjesteams en er nemen 18 teams deel aan de zaalhockeycompetitie. Op 25 september wordt het nieuwe hockeypaviljoen ``D´n Hopstek`` geopend. Tot die tijd hebben de hockeyers en tennissers een gezamenlijk paviljoen.

  Maart 1985 wordt het kunstgrasveld opgeleverd. De promotie van heren 1 naar de eerste klasse kan op geen beter moment plaatsvinden.

  Bron; Met vlag en wimpel De Hopbel 1933-1993

  Foto grote_foto Foto 221, ca. 1970
  Kampioenschap dames 2 , 1970
  Achterste rij: A1. Lisette van Venrooij (vermoedelijk) 2. Carina Lomans 3. José van Kasteren 4. Ria van Schaaijk 5. Hannie van Liempd 6. Margré v d Heijden 7. Yvonne Wouters
  Voorsterij: B 1. Josje Schoenmakers 2. Mieke v Roesel 3. Mijntje v Roessel 4. Marieke Schoenmakers 5. Bea v (Liempd 6. Hanneke v Roessel

  Graag ontvangen we nog enkele foto´s van de eerste damesteams en de eerste herenteams.

   Link naar eigen site van De Hopbel 

   Reageren 

  naar bovenkant pagina