Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


Heemkunde vereniging Hertog-Jan II / Heemkundekring Schijndel


Heemkunde vereniging Hertog-Jan II 1945-1955 ?
Heemkundekring Schijndel 1983 - heden

Heemkunde vereniging Hertog-Jan II
Vast staat dat er gedurende ca.10 jaar een heemkunde vereniging Hertog-Jan II bestaan heeft.

Op 27 sept. 1945 is de tweede algemene vergadering.
In 1952 is Chr.van Liempd nog voorzitter en Chr. Van Liempd secretaris
Over de periode 1945-1955 worden minimaal 4 lezingen gehouden, een excursie wordt aangekondigd en de heemtentoonstelling "Ons Nelleke" wordt gehouden in februari 1953 in het Patronaat.
In maart 1953 wordt subsidie aangevraagd bij de gemeente.
Na 1955 komen er geen berichten meer voor in de Schijndelse Courant.

Heemkundekring Schijndel,
De oprichting van de heemkring is te danken aan een initiatief van het Natuur en Milieu Centrum en de Stichting Monumenten en Oude Ambachten.

Op 31 januari 1983 organiseerden zij een bijeenkomst in De Vink, waar de secretaris van de Stichting Brabants Heem een en ander vertelde over heemkunde en tevens aandrong op de oprichting van een heemkring.
Een kleine werkgroep bereidde vervolgens een bijeenkomst op 7 maart in den Herd voor,waar de eigenlijke basis voor de vereniging werd gelegd. De avond stond onder het voorzitterschap van de heer Jaap de Wit.
Na zijn inleiding behandelde de heer W. Cornelissen van het Streekarchivariaat een aantal aspecten van heemkunde:

 • monumenten,
 • volksonderzoek,
 • archief,
 • archeologie en
 • kadaster.

 • Na zijn lezing werden er inschrijfformulieren uitgedeeld waarop belangstellenden hun voorkeur voor verschillende onderwerpen konden aangeven.
  Een voorlopig bestuur werd aangewezen om de definitieve oprichting van de vereniging te organiseren.

  3 mei 1983 krijgt de heemkring haar officiŽle naam:
  Heemkundevereniging Schijndel. De statuten worden goedgekeurd, evenals de begroting voor 1983 die gebaseerd is op een contributie van f 25,- pp. Het voorlopige bestuur wordt bekrachtigd en verdeelt de taken als volgt:

 • W. van Kessel voorzitter,
 • G. Buenen secretaris,
 • Mej. J. Geerkens penningmeester

 • Leden:
 • Mevr. A. v.d. Ven-de Backer,
 • L. Telgenkamp,
 • C. Veen en
 • H. v.d. Spank.
  Plaats van handeling: In den Herd.
 • Op 26 oktober wordt de vereniging als 64e kring toegelaten tot de Stichting Brabants Heem. Deze stichting zegt de vereniging toe met raad en daad bij te zullen staan en wenst deze alle succes toe.

   Overzicht samenvattingen Schijndelse Courant 

   BHIC Toegangsnr.5135 inv.nr.3 4 febr.1953-14 dec.1956 

   Reageren 

  naar bovenkant pagina