Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


Aquarium vereniging Barclaya


Opgericht 1975- actief tot 1981

In het najaar van 1975 delen Harry Baaijens en Jan van Oort flyers uit en berichten in het Schijndels Weekblad om te onderzoeken of het mogelijk is een aquariumvereniging op te richten.
Dit leidde tot een werkgroep bestaande uit de heren;

  • Harry Baaijens,
  • Ton Klotz,
  • H. van Minderhout,
  • Jaap P÷rtzgen,
  • Janus van Weert en
  • Jan van Oort.
.
Op 6 april was het zover en werd de Schijndelse aquariumvereniging Barclaya opgericht. Thuishonk was gemeenschapshuis In den Herd. De initiatiefnemers vormden ook meteen het eerste bestuur. Jaap P÷rtzgen werd de eerste voorzitter.

Bij de oprichting melden zich 45 leden aan afkomstig uit Schijndel en omgeving. Barclaya was aangesloten bij de Nederlandse Bond "Aqua-Terra" de N.B.A.T.
Doelstelling van de vereniging: "Het bevorderen van de studie van en de liefde voor de natuur in haar geheel, het aquarium, terrarium en insektarium in het bijzonder". Tevens werd maandelijks een bijeenkomst met lezingen georganiseerd en een maandblad uitgegeven. Verschillende leden behaalden mooie prijzen bij de districts- en landelijke keuringen van de aquaria.

Vanaf ca.1978 neemt de heer C. Verbruggen uit Boxtel de voorzittershamer over. Eind 1980 is het met de Schijndelse inbreng gedaan, het leden aantal loopt terug en in 1981 gaat de vereniging ter ziele.

Op 12 april 1981 hebben enkele voormalige Barclaya-leden de sluimerende Boxtelse aquariumvereniging Daphnia nieuw leven ingeblazen. Deze vereniging is in 2007 nog steeds actief en telt dan ca.100 leden.

Bron: Jan van Oort , 2 juli 2007.

 Reageren 

Naar bovenkant pagina